Konsumvarer, forbruksvarer, varer som skal forbrukes innen kort tid, i motsetning til «varige forbruksvarer» som møbler, kjøkkenmaskiner og liknende.