Fargetre, vedsorter der kjerneveden er rik på fargestoffer som ekstraheres og brukes til farging. Blå farge fås av kampeche (blåtre); rød farge av rødt sandeltre, pernambuktre og sappantre; gul farge av gultre og parykkbusk; dessuten gir barken av svartor, epletre og trollhegg en vakker gul farge. Se også fargeplanter.