Protestsanger, sanger som kritiserer politiske overgrep, sosial urettferdighet el.l. Fikk et populært oppsving i USA i 1960-årene med artister som Pete Seeger, Bob Dylan og Joan Baez, bl.a. i samband med borgerrettsbevegelsen og Vietnamkrigen. Eksempler på protestsanger fra eldre tid finnes blant vagantviser og nordiske middelalderviser, og kjennes fra reformasjonstidens Tyskland så vel som fra Henrik 8s England. Videre må de svartes sanger fra den amerikanske slavetiden og en rekke av arbeiderbevegelsens kampsanger regnes til sjangeren. Blant norske protestsangere kan nevnes Ole Paus og Lars Klevstrand. Siden år 2000 har Christianssand Protestfestival vært arrangert i Kristiansand, flere ganger med besøk av Kris Kristofferson.