Øyenes flora er fattig. Den har likhetstrekk både med Kanariøyenes og med Vest-Afrikas flora.