Guinea-Bissau

Faktaboks

Uttale
ginˈea bisˈau
Offisielt navn
República da Guiné-Bissau
Norsk navn
Republikken Guinea-Bissau
Statsform
Republikk
Hovedstad
Bissau
Innbyggertall
1 976 187
Landareal
28 120 km²
Totalareal
36 130 km²
Innbyggere per km²
70,28
Offisielt/offisielle språk
Portugisisk
Religion
Islam, kristendom, lokale religioner
Nasjonaldag
24. september
Statsoverhode
Umaro Sissoco Embaló
Statsminister
Nuno Gomes Nabiam
Mynt
CFA-franc à 100 centimos
Valutakode
XOF
Nasjonalsang
Esta É a Nossa Pátria Bem Amada
Flagg
Riksvåpen
Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Guinea-Bissau er en republikk i Vest-Afrika. Landet grenser i nord til Senegal, i øst og sør til Guinea og i vest til Atlanterhavet. Utenfor kysten ligger Bijagósøyene og andre øyer. Landet, som er litt mindre enn Nordland fylke, er et av verdens fattigste og har vært preget av politisk og militær uro siden uavhengigheten. Hovedstad er Bissau.

Nasjonalsang er ’Essa é a Nossa Pátria Bem Amada’ (’Dette er vårt kjære fedreland’).

Navnet Guinea-Bissau er en avledning av ’Ganuya’, et vestafrikansk rike på 1300-tallet, og ’Bissau’, navnet på en folkegruppe på Bijagósøyene.

Geografi og miljø

Fra en av Bijagós-øyene. Øyene er dekket av tett vegetasjon. Viktigste eksportvarer fra disse øyene er forskjellige palmeprodukter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Guinea-Bissau kan inndeles naturgeografisk i en kystslette og en utløper av platået Fouta-Djallon. På platået er det dype, eroderte daler og lave åser. Landets høyeste sted er et ikke navngitt punkt 262 meter over havet. Gjennom den lave kystsletta renner de tre elvene Cacheu, Corubal og Gêba som via langstrakte munninger tømmes i Atlanterhavet. I regntiden går elvene ofte over sine bredder og omdanner kystsletta til et sumpland. Kysten er sterkt innskåret, og de nærmeste av de mange øyene utenfor henger sammen med fastlandet ved fjære.

Guinea-Bissau har tropisk klima med små temperaturvariasjoner og mye nedbør. April og mai er de varmeste månedene med en gjennomsnittstemperatur på cirka 27 °C, og august er kjøligste måned med en gjennomsnittstemperatur på omkring 25 °C. Ved kysten er årsnedbøren på 2000–2500 millimeter, og i innlandet avtar den til cirka 1500 millimeter. Det er regntid i juni–oktober og tørketid med varme vinder fra innlandet i desember–mai. Temperaturene varierer med avstand fra kysten og høyde over havet.

Av pattedyr kan nevnes sjimpanse og flere andre apearter, elefant, bøffel, gaseller, dvergflodhest og leopard. Det er observert omkring 450 fuglearter, blant annet storker, ibiser, isfugler, bietere, solfugler og hornfugler. I elvene finnes krokodiller og ved kysten senegalmanat (sjøku) og flere delfin-arter.

Folk og samfunn

Guinea-Bissau har 1 976 187 innbyggere (2021). I perioden 2011 til 2021 var befolkningsveksten på 26,4 prosent. Spedbarnsdødeligheten er 50,44 promille (2021). Guinea-Bissau har verdens femtende høyeste fødselsrate, med 4,72 barn per kvinne (2021). Forventet gjennomsnittlig levealder ved fødsel er 65,55 år for kvinner og 61,04 år for menn (2021). 43,17 prosent av befolkningen er under 15 år (2020). Dysenteri og malaria er utbredte sykdommer.

Guinea-Bissaus befolkning er delt i sju etniske hovedgrupper. Den største er fulani i sør (28,5 prosent). Folkegruppen balante (22,5 prosent) lever i kystområdet. Her lever også pepel (9,1 prosent), mandjako (8,3 prosent) og bijagó (2,1 prosent. I innlandet lever det mandetalende malinke-folket (mandingo, 14,7 prosent), (2018).

Guinea-Bissau er relativt tynt befolket. Flest lever i de nordvestlige og østlige deler av landet. 44,6 prosent av befolkningen bor i urbane strøk (2021).

Offisielt språk er portugisisk, som tales av 27,1 prosent av befolkningen. Crioulo, en blanding av portugisisk og afrikanske språk, er et utbredt handels- og hjelpespråk som tales av 90,4 prosent. Av de 19 språkene i landet er balante mest utbredt. Blant annet malinke og bambara hører til mande-språkene.

45,1 prosent er muslimer, 22,1 er kristne (vesentlig romersk-katolikker) og 14,9 prosent er animister (2008).

Stat og politikk

Guinea-Bissau er en demokratisk og presidentstyrt republikk. Presidenten har den utøvende makt for fem år og kan gjenvelges uten tidsbegrensning. Regjeringen utnevnes av en statsminister som blit utnevnt av presidenten. Nasjonalforsamlingen, Assembleia Nacional Popular, har 102 representanter valgt i allmenne valg for fire år.

Guinea-Bissau er inndelt i ni regioner.

Forsvaret består av hær, marine, flyvåpen og et gendarmeri.

Guinea-Bissau er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, Verdens helseorganisasjon, Den afrikanske union (AU), De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS), samt Cotonou-avtalen.

Historie

PAIGC-soldater like før uavhengigheten 1973. Fra 1956 ble motstanden mot det portugisiske kolonistyret organisert i frigjøringsbevegelsen PAIGC. Etter flere års geriljakrig hadde de 1972 kontroll over 2/3 av landet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

På 1200–1500-tallet var Guinea-Bissau et lydrike under Maliriket. Portugisere kom til området i 1446 og brukte det som base for kolonisering av Kapp Verde-øyene. Fra 1500-tallet og i flere århundrer var Guinea-Bissau viktig i slavetrafikken. Britiske og franske handelsstasjoner ble opprettet, og i 1687 ble en portugisisk handelsstasjon grunnlagt i Bissau i et forsøk på å begrense fransk handelsvirksomhet. Først i 1879 ble Guinea-Bissau erklært som en portugisisk koloni under navnet Portugisisk Guinea. Kravet ble betvilt av briter og franskmenn, men ble godkjent under Berlinkonferansen i 1884–1885. Portugal slet med å få kontroll over området. I 1915 ble Guinea-Bissau administrert som en del av Portugals oversjøiske område.

I Guinea-Bissau ble motstandskampen fra 1956 anført av frigjøringsbevegelsen Uavhengighetspartiet for Guinea og Kapp Verde (PAIGC), ledet av Amílcar Cabral. PAIGC ble forbudt i 1956, og Cabral dro i eksil. PAIGC startet en frigjøringskrig i 1961 og fikk gradvis kontroll over stadig større områder av Guinea-Bissau. I 1972 kontrollerte PAIGC to tredjedeler av landet og valgte en nasjonalforsamling. Cabral ble myrdet av portugisiske agenter i 1973. Omkring hundre offiserer og soldater ble beskyldt for drapet og henrettet. Guinea ble erklært som en selvstendig republikk med broren Luis Cabral som president, mens Aristides Pereira ble president på Kapp Verde. De portugisiske myndighetene avviste vedtaket, men etter revolusjonen i Portugal i 1974 ble det innledet forhandlinger, og kolonistyret ble avviklet på fredelig måte.

I 1980 ble Cabral styrtet ved et kupp utført av yngre offiserer, og lederen, major João Bernardo Vieira, ble president. Dette førte til diplomatisk brudd med Kapp Verde, men fra 1982 begynte forholdet mellom de to statene å bli normalisert. I 1990 ble det innledet en demokratiseringsprosess i Guinea-Bissau, og grunnloven ble endret i 1993. Året etter ble det første frie parlamentsvalg holdt. PAIGC fikk rent flertall, og Vieira vant presidentvalget.

Et militæropprør i 1998 førte til en borgerkrig der Senegal og Guinea støttet Vieiras regime. ECOWAS sendte inn en fredsstyrke, og styrker fra Senegal og Guinea ble trukket tilbake. Vieira ble avsatt ved et militærkupp i 1999, og tiden som fulgte ble preget av politisk ustabilitet. I februar 2000 overlot en overgangsregjering makten til opposisjonslederen Kumba Yala etter at han var blitt valgt til president. I 2003 ble presidenten avsatt av hærsjefen Veríssimo Correia Seabra. Sivilt styre ble gjeninnført med PAIGC ved makten etter valget i 2004. Correia ble drept i et nytt kuppforsøk i november 2004.

I 2005 ble tidligere president Vieira gjenvalgt. Han ble myrdet i mars 2009. Malam Bacai Sanhá ble valgt til president i juni samme år og døde etter lengre tids sykdom i januar 2012. Et militærkupp i april samme år forhindret nytt presidentvalg. Etter megling av ECOWAS overtok en sivil overgangsregjering i 2012 og styrte fram til José Mário Vaz vant presidentvalget i 2014. Ved andre runde i presidentvalget i 2019 fikk Umaro Sissoco Embaló 54 prosent av stemmene. Han overtok som president 27. februar 2020.

Økonomi og næringsliv

Guinea-Bissaus bruttonasjonalprodukt (BNP) er på 1,432 milliarder amerikanske dollar (2020). I perioden 2010 til 2020 økte BNP med 68,7 prosent. Bare tretten land i Afrika har et lavere BNP per innbygger enn Guinea-Bissau (2020). Andelen av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen, er 67,0 prosent (2015).

Guinea-Bissaus økonomi sliter under begrensede naturressurser (selv om det er rike fiskeressurser), korrupsjon og ustabile politiske forhold, og er avhengig av økonomiske overføringer fra utlandet.

Primærnæringene står for 50,0 prosent, industri 13,1 prosent og tjenesteytende næringer for 36,9 prosent av BNP (2017).

Jordbruket sysselsetter 82 prosent av befolkningen. Viktige produkter er ris, mais, maniok, kokosnøtter, sukkerrør, peanøtter), søtpoteter og bomull. I kystområdene drives fiske, en del tømmer avvirkes i skogsområder, og det er fedrift i savanneområdene.

Landet har forekomster av petroleum og bauxitt, som begge er lite utnyttet. Industrien er lite utviklet og hovedsakelig konsentrert omkring Bissau. Det drives begrenset produksjon av næringsmidler til lokalt forbruk, bomull og foredling av trevarer.

Kunnskap og kultur

Det er gratis og obligatorisk grunnskole for barn i alderen 7–14 år, men bare 55 prosent av barna får skolegang, og bare 25 prosent får to påfølgende skoleår. Følgelig er analfabetismen stor (40,1 prosent i 2015), særlig blant kvinner. Amílcar Cabral universitet, som ble etablert i 1999, er det eneste offentlige universitetet i Guinea-Bissau. I byen er det også et privat universitet.

Det er én dagsavis og åtte andre aviser/blader.

Det er én statsdrevet radiostasjon og noen private radiostasjoner. Det er én statsdrevet fjernsynsstasjon samt den portugisiskdrevne kringkasteren Rádio e Televisão de Portugal África (RTP).

Geriljalederen Amílcar Cabral (1924–1973) var også en kjent skribent. Kjente forfattere er poeten José Carlos Schwarz (1949–1977) og romanforfatteren Abdulai Silá (1958–). Hans Eterna Paixão («Evig lidenskap») fra 1994 var den første romanen som ble utgitt i Guinea-Bissau.

Kalabass er hovedinstrumentet og brukes i svært hurtig og rytmisk dansemusikk. Den polyrytmiske gumbe-sjangeren, som er en fusjon av folkemusikk-tradisjoner, er mest populær. Tina, tinga, kussundé og angolansk pop er andre utbredte sjangere. ’Super Mama Djombo’ er et internasjonalt kjent populærmusikk-band.

Kunsten er hovedsakelig religiøs og tradisjonell. Bijagós-øyboere skjærer ut trefigurer for turistmarkedet.

Flora Gomes (1949–) er en internasjonalt kjent filmregissør.

Guinea-Bissau og Norge

Den norske ambassaden i Lisboa er sideakkreditert til Bissau. Norge er uten konsulat i Guinea-Bissau. Guinea-Bissaus ambassade i Berlin er sideakkreditert til Oslo.

Norges import fra Guinea-Bissau utgjorde to millioner norske kroner i 2020. Det var i 2020 ingen eksport fra Norge til Guinea-Bissau.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg