innvandrer

Innvandrer, person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der.

Faktaboks

Også kjent som
immigrant

I offentlig statistikk er innvandrere definert som personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre (og fire utenlandskfødte besteforeldre) og som på et tidspunkt har innvandret til Norge.

Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til Norge (tidligere kalt førstegenerasjonsinnvandrere), og norskfødte med to innvandrerforeldre (tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere). Den sistnevnte gruppen er mer presist definert som personer født i Norge som har to foreldre født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre født i utlandet.

Flyktninger, asylsøkere, innvandrere, migranter

I debatten om innvandringspolitikken blandes iblant begrepene innvandrer, migrant, flyktning og asylsøker. Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter inn i landet. Innvandrere/migranter omfatter også for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere og utdanningsinnvandrere.

Flyktninger omfatter både overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger, og asylsøkere som har fått innvilget beskyttelse (asyl).

Antall innvandrere i Norge

Sammenlignet med andre land i Europa har Norge en over middels høy andel innvandrere. Andelen er høyere enn blant annet i Danmark, Italia og Finland, men lavere enn i Sverige og Sveits.

Ved inngangen til 2018 bodde det omtrent 747 000 personer i Norge som var definert som innvandrere, det vil si personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre. De utgjorde 14 prosent av hele befolkningen i Norge.

I tillegg kommer omtrent 170 000 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Denne gruppen utgjorde 3 prosent av Norges befolkning.

Til sammenligning utgjorde de to gruppene 59 200 personer i 1975, noe som tilsvarte 1,5 prosent av befolkningen i Norge.

Opprinnelsesland

Innvandrerne i Norge kommer fra nær sagt alle verdens over 200 land. Ved inngangen til 2018 hadde 29 prosent asiatisk bakgrunn, 54 prosent var fra Europa, 13 prosent hadde afrikansk bakgrunn og 4 prosent kom fra Nord- eller Sør-Amerika.

Blant innvandrerne i 2018 var det totalt sett flest personer med bakgrunn fra Polen, deretter fulgte Litauen, Sverige, Somalia, Syria, Tyskland, Irak, Eritrea og Filippinene.

Blant de norskfødte med to innvandrerforeldre er den største gruppen de som har foreldre fra Pakistan. Deretter følger de som har foreldre fra Somalia og Polen.

Ulovlig innvandring, blant annet i form av menneskesmugling og menneskehandel, har de senere årene vokst til et problem også i Norge, blant annet da enkelte illegale innvandrere livnærer seg av svart arbeid eller kriminalitet.

Tallet på personer som oppholder seg ulovlig i Norge er ukjent, men SSB har tidligere anslått antallet til å være rundt 18 000, herunder litt over 12 000 tidligere asylsøkere som har fått endelig avslag.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg