Norskkurs
Innvandrere må ofte lære seg et nytt språk. Bildet viser noen av øvingsoppgavene til en deltaker på norskkurs.
Norskkurs
Av /NTB scanpix.

En innvandrer er en person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der.

Faktaboks

Også kjent som
immigrant

I offentlig statistikk er innvandrere definert som personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre (og fire utenlandskfødte besteforeldre) og som på et tidspunkt har innvandret til Norge.

Statistisk sentralbyrå skiller mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til Norge (tidligere kalt førstegenerasjonsinnvandrere), og norskfødte med to innvandrerforeldre (tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere). Den siste gruppen er mer presist definert som personer født i Norge som har to foreldre født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre født i utlandet.

Flyktninger, asylsøkere, innvandrere, migranter

I debatten om innvandringspolitikken blandes iblant begrepene innvandrer, migrant, flyktning og asylsøker. Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter inn i landet. Innvandrere/migranter omfatter også for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere og utdanningsinnvandrere.

Flyktninger omfatter både overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger, og asylsøkere som har fått innvilget beskyttelse (asyl).

Antall innvandrere i Norge

Sammenlignet med andre land i Europa har Norge en over middels høy andel innvandrere. Andelen er høyere enn blant annet i Danmark, Italia og Finland, men lavere enn i Sverige og Sveits.

Ved inngangen til 2020 bodde det omtrent 790 000 personer i Norge som var definert som innvandrere, det vil si personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre. De utgjorde 14,7 prosent av hele befolkningen i Norge.

I tillegg kommer omtrent 190 000 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Denne gruppen utgjorde 3,5 prosent av Norges befolkning.

Til sammenligning utgjorde de to gruppene til sammen 59 200 personer i 1975, noe som tilsvarte 1,5 prosent av befolkningen i Norge.

Opprinnelsesland

Innvandrerne i Norge kommer fra nær sagt alle verdens land. Ved inngangen til 2018 hadde 29 prosent av innvandrerne i Norge asiatisk bakgrunn, 54 prosent var fra Europa, 13 prosent hadde afrikansk bakgrunn og 4 prosent kom fra Nord- eller Sør-Amerika.

Blant innvandrerne i 2018 var det totalt sett flest personer med bakgrunn fra Polen, deretter fulgte Litauen, Sverige, Somalia, Syria, Tyskland, Irak, Eritrea og Filippinene.

Blant de norskfødte med to innvandrerforeldre er den største gruppen de som har foreldre fra Pakistan. Deretter følger de som har foreldre fra Somalia og Polen.

Ulovlig innvandring

Ulovlig innvandring, blant annet i form av menneskesmugling og menneskehandel, har de senere årene vokst til et problem også i Norge, blant annet fordi enkelte illegale innvandrere livnærer seg av svart arbeid eller kriminalitet.

Tallet på personer som oppholder seg ulovlig i Norge er ukjent, men SSB har tidligere anslått antallet til å være rundt 18 000, herunder litt over 12 000 tidligere asylsøkere som har fått endelig avslag.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Sara Pezelj

Når regnes en utenlandsk person som en innvandrer? Om en person kommer til Norge for å jobbe og bo her i tre måneder, er denne personen da per definisjon en innvandrer? Eller må han/hun være permanent bosatt i landet eller bosatt over en lengre periode?

svarte Guro Djupvik

Hei Sara Pezelj!
Disse definisjonene varierer litt fra land til land. I Norge regnes man i hovedsak som innvandret hvis man flytter hit og har tenkt å bli her i minst 6 måneder, selv om oppholdet er midlertidig. For statsborgere fra andre nordiske land gjelder egne regler.

Mer om hva som skal til for å regnes som bosatt i Norge finner du her: https://www.ssb.no/flytting, klikk på Definisjoner under Om statistikken.

Marianne

skrev Marianne Tønnessen

Hei Sara Pezelj!
Disse definisjonene varierer litt fra land til land. I Norge regnes man i hovedsak som innvandret hvis man flytter hit og har tenkt å bli her i minst 6 måneder, selv om oppholdet er midlertidig. For statsborgere fra andre nordiske land gjelder egne regler.

Mer om hva som skal til for å regnes som bosatt i Norge finner du her: https://www.ssb.no/flytting, klikk på Definisjoner under Om statistikken.

Marianne

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg