Vardø, Finnmark før bombingen 23.08.1944 og brenningen oktober 1944.

. begrenset

Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Vardø, nordsamisk Várggát, kvensk Vuorea, finsk Vuoreija, kommune i Finnmark fylke helt øst på Varangerhalvøya.

I kommunen ligger Norges østligste punkt (31° 10ʹ 07ʹʹ ø.l.) på Hornøya og Kibergneset er det østligste punktet på fastlandet i Norge på 31°03′51.55″ Ø. Se også artikkel om Norges_beliggenhet.

Vardø grenser til Båtsfjord og Vadsø kommuner og ligger ellers åpent mot Barentshavet. Kommunen omfatter etter sammenslåingen i 1964 tidligere Vardø kommune og den østre delen av Båtsfjord kommune. 

Natur

Kommunen ligger på den del av Varangerhalvøya som er uten skogvegetasjon. Hornøya og Reinøya er et av landets største eggvær og fredet på grunn av fuglefjellene. Berggrunnen tilhører Øst-Finnmarks grunnfjellsområde og består av næringsfattig sparagmitt.

Vardø har kystklima med vedvarende, sterk vind. Den midlere hyppighet av vindstyrke liten kuling eller mer (over ca. 11 m/s) er mellom 20 og 25 %. Den 5. februar 1929 ble det målt -22,7 grader, som er kulderekord. I 2013 var den varmeste sommeren som noen gang er målt siden målingene startet rundt 1840.

Bosetning

Tettstedet og administrasjonssenteret Vardø ligger på selve Vardøya, der bosettingen kan følges tilbake til middelalderen. Kiberg sør for Vardø er kommunens andre tettsted. Vardø er Vest-Europas østligste by.

I tiårsperioden 2001–11 har folketallet gått tilbake med 21,6 % mot 0,9 % i fylket for øvrig.

Næringsliv

Jordbruket spiller en ubetydelig rolle. Den viktigste næring er fiske fra relativt store fartøyer. Det ilandføres mest torsk og torskeartet fisk, samt Krabber. Fisken foredles i både Vardø og Kiberg. Storparten av fisken fileteres og fryses for eksport, mens en mindre del eksporteres fersk eller røkt. Vardø har også hatt en rekefabrikk. Mekanisk verksted for fiskeflåten. Kiberg, kommunens andre tettsted, er i enda større grad enn Vardø avhengig av fiske.

Samferdsel

Undersjøisk veitunnel Vardøtunnelen E 75 under Bussesundet til fastlandet. Herfra fører E 75 til Vadsø og videre til Varangerbotn, og Deanu šaldi (Tana bru) der veien møter E 6. Vardø anløpes av Hurtigruten. Ved Svartnes på fastlandet ligger Vardø lufthavn.

Offentlige institusjoner

I Vardø ligger videregående skole med blant annet linje for fiskerifag.

Vardø svarer til Vardø sogn og prestegjeld, Varanger prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Vardø lensmannsdistrikt ligger i Øst-Finnmark politidistrikt og hører under Øst-Finnmark tingrett.

Historikk og kultur

Det er funnet spor etter bosetting fra 6000-7000 år f.Kr.  Rundt år 1300 ble den første kirken vigslet, og tidlig på 1300-tallet anla Håkon 5 Magnusson en festning. I årene 1734–38 ble den nåværende Vardøhus festning reist på Stegelneset. Festningen var dels et forsvarsanlegg utad og dels residens for lensherren. Anlegget fremmet fiske og handel, og i 1789 fikk Vardø kjøpstadrettigheter.

Hekseprosessene på 1600-1700-tallet var sentrert om Domen. Pomorhandelen hadde spesielt stor betydning for Vardø på 1700- og 1800-tallet.

Befolkningen var på slutten av 1800-tallet kommet opp i knapt 2600 innbyggere, og vokste noe saktere i begynnelsen av dette århundret til 3450 i 1930. I 1946 var folketallet sunket til vel 3100 og byen var totalrasert etter den tyske evakueringen i 1944. Etter krigen er stedet gjenreist.

Under krigen hadde tyskerne et større militært anlegg i Kiberg. Vardø museums utstillinger finnes på Pomormuseet og på Partisanmuseet i Kiberg. Årlig feires Pomor-dager som er russisk-norsk markedsdager. I 2011 ble Steilneset Minnested åpnet av Dronning Sonja, som en del av Nasjonale Turistveger.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet har vært i bruk fra 1890-årene. Det har en oppgående sol bak to båter på sjøen og en torsk under i kant, samt en bord rundt i nasjonalfargene. I svart skrift står Vardøensis insignia urbis. Cedant tenebræ soli ('Byen Vardøs segl. Mørket skal vike for Solen') og årstallet 1787 da Vardø fikk sine kjøpstadsrettigheter. Utformingen minner om fanens og står i en særstilling blant norske kommunevåpen.

Navnet ble på 1300-tallet skrevet Vargøy, av norrønt varg, 'ulv, fredløs person', senere endret til Vardøy, av varðe, 'varde'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 13.08.2015

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Vardø

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

14. desember 2009 skrev Katrine Apeland

På Vardø kommunes nettsider står det "den 17. juli 1789 signerte kong Christian VII av Danmark/Norge dokumentet som gav Vardø kjøpstadsrettigheter". I denne snl-artikkelen står det 1787. Så vidt jeg har fått med meg fikk Hammerfest og Vardø bystatus samme år, og da må det være 1789. Hva er riktig?

16. desember 2009 svarte Svein Askheim

Du har nok rett i at årstallet skal være 1789, men Vardø og Hammerfest fikk ikke bystatus.

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.