Mongefossen, foss i Mongebekken i Rauma kommune, Møre og Romsdal, på østsiden av Romsdalen, totalt fall ca. 770 m hvorav 300 m tilnærmet loddrett, regulert i forbindelse med utbyggingen av Grytten kraftverk og reguleringen av blant annet Mardøla.