Nergård, tettbebyggelse i Harstad kommune, Troms, innenfor Nergårdsvika øst på Bjarkøya. Nergård var fram til 2013 administrasjonssenter i den tidligere Bjarkøy kommune; snaut 200 innbyggere (2017). Øst i tettbebyggelsen ligger Bjarkøy kirke, en korskirke i tre fra 1765.