Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Lavangen, Loabát; kommune i Troms fylke. Kommunen ligger i Sør-Troms omkring fjorden Lavangen. Egen kommune 1907, skilt fra Ibestad. Slått sammen med Salangen 1964, men igjen skilt ut som egen kommune i 1977.

Landformene preges av den 17 km lange og 2 km brede fjorden Lavangen, som er en sidegren av Astafjorden. Fjordbotnen går over i den trange Spansdalen, som er omgitt av høye fjell. Høyeste punkt er Spanstind (1457 moh.). Gjennom Spansdalen renner Spansdalelva, som kommer fra traktene øst for Rivtind (1420 moh. på grensen til Narvik) og munner ut i botnen av Lavangen. Berggrunnen består for det meste av omdannede sedimentærbergarter, som glimmerskifer, stedvis også marmor.

Bebyggelsen i kommunen ligger hovedsakelig i den innerste del av Lavangen, mens Spansdalen er tynnere befolket. Tyngdepunktet ligger i Tennevoll ved fjordbotnen. Folketallet har i etterkrigstiden vært preget av tilbakegang, med unntak av 1970-årene, da folketallet holdt seg stabilt.

Foruten offentlig tjenesteyting har bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel/hotell- og restaurantdrift, jordbruk og industri størst betydning. Klart viktigste industrigren er trevareindustri. Jordbruket i Lavangen har liten betydning i fylkesmålestokk og baseres på husdyrhold, mest sau og storfe. 39 % av arbeidstakerne har arbeid utenfor kommunen, hovedsakelig i Salangen og Tromsø.

E 6 passerer kommunens sørlige, indre del, herfra går Rv. 84 nordvestover til Tennevoll og videre nordover over Lavangseidet til nabokommunen Salangen. Fra Tennevoll går også fylkesvei vestover langs sørsiden av fjorden.

Lavangen hører til Troms politidistrikt, Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Troms regionråd sammen med Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Salangen og Skånland.

Lavangen er del av Indre Troms næringsregion sammen med Bardu, Dyrøy, Gratangen og Salangen.

Lavangen kommune tilsvarer soknet Lavangen i Indre Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lavangen til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Lavangen kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 6 grunnkretser: Kjeirød, Røkenes, Tennevoll, Spansdalen, Hesjevik og Aa.

Krambuvika bygdemuseum. Ved E 6 nær kommunegrensen i sør ligger Lapphaugen med monument over general Fleischer, som ledet de norske operasjonene i dette området ved Narvik 1940.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre gull bjørkeblad forent i trepass mot en rød bakgrunn; henspiller på kommunenavnet og på bosettingen i kommunen som består av nordmenn, samer og kvener.

Navnet kommer av norrønt Laufangr, av lauf, ‘løv’, og angr, ‘fjord’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. mai 2009 skrev Eirik Jørgensen

Motivet bjørkelauv i trepass henspeiler riktig på kommunenavnet, men også på bosettingen i kommunen som består av nordmenn, samer og kvener. Derfor trepass, sier han som hadde ideen til kommunevåpenet, nemlig undertegnede.

Med vennlig hilsen

Eirik Jørgensen

PS. Mitt forslag var sølv blader på blå bunn (fjorden), men de folkevalgte ønsket gull og rødt. DS.

13. mars 2015 skrev Lars Mæhlum

Lavangen har to offisielle navneformer.

10. august 2015 svarte Erik Bolstad

Takk! Har lagt til den nordsamiske namneforma no.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.