Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Tjeldsund, kommune i Nordland fylke, i Ofoten, nord for Ofotfjorden. Omfatter Tjeldøya (187 km2), en del av Hinnøya (98 km2) atskilt fra Tjeldøya ved Tjeldsundet i nord, og en del av fastlandet i øst (32 km2), atskilt fra Tjeldøya ved det smale og grunne Ramsundet. Nåværende grenser er fra 1964 da den sørvestre halvpart av Tjeldøya ble overført fra Lødingen kommune og Ramnesområdet fra Evenes kommune.

Natur

Kommunen er berglendt med en rekke spisse tinder, dels med dype botner imellom. Høyest er Setertinden på Hinnøya, 1095 moh., mens Trollfjellet på Tjeldøya når 1010 moh. Stedvis er strandflaten godt utviklet. Berggrunnen består for det meste av grunnfjell (granitt), men en stripe med glimmerskifer og marmor går gjennom fastlandsdelen, nordspissen av Tjeldøya, og langs Kongsvikdalen på Hinnøya. Her er det godt jordsmonn med en frodig vegetasjon.

Bosetning

Bosetningen er forholdsvis spredt, men en stor del av befolkningen finnes i tettstedene Ramsund (283 innb. 2006), Fjelldal (331 innb.) og tettbebyggelsen Kongsvik (ca. 250 innb. 2001). Administrasjonssenteret ligger på Hol, på nordsiden av Tjeldøya. Folkemengden har gått ned siden 1980, i tiårsperioden 1996–2006 med 12 % mot 5,5 % i Ofoten som helhet.

Næringsliv

Jordbruket er viktig i de spredtbygde strøk, og særlig på Tjeldøya har det hatt et oppsving. Husdyrhold er viktigst, og det leveres melk til meieriet i Harstad, mens mange har satset på sauehold. Fiske har mindre betydning. Det drives mest kombinert hvalfangst og kystfiske. Kommunens hjørnesteinsbedrift er Ramsund orlogsstasjon, Sjøforsvarets forsyningsbase for Nord-Norge. I Tjeldsund ligger også Norges Brannskole. Kommunen har beskjeden industri. En god del av de yrkesaktive arbeider utenfor kommunen, i 2001 34 % hvorav 10 % i Harstad og 6 % i Evenes.

Samferdsel

Tjeldøya har broforbindelse til fastlandet over Ramsund bru (fylkesvei). Fra Ramsund går Rv. 824 til Kong Olavs vei (E 10) som går gjennom kommunen på Tjeldsundets nordside. Kort vei til nærmeste lufthavn, Evenes.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tjeldsund hører til Nordland politidistrikt, Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ofoten regionråd sammen med BallangenEvenesNarvik og Tysfjord.

Tjeldsund kommune tilsvarer soknet Tjeldsund i Ofoten prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tjeldsund til Salten fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Tjeldsund

For statistiske formål er Tjeldsund kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Fiskefjord, Kongsvik, Hårvik, Fjelldal, Ramstad, Selnes, Rambø, Ramsund, Lasletta, Hol, Vargenes, Myklebostad og Kjerstad.

Historikk og kultur

I Tjeldsund er det funnet en rekke fornminner som vitner om tidlig bosetting og betydelig velstand i vikingtid/middelalder. Ved Balstad (nær Ulvik) på Hinnøya er det en bautastein fra jernalderen, og ved Ripelen på Tjeldøya et større gravfelt med i alt 11 røyser fra eldre jernalder. Store nausttufter fra vikingtiden er funnet på Sand på Tjeldøya; fra samme tid er et av de fineste vikingsverdene her i landet funnet i Steinsvik, også på Tjeldøya. Et større funn av gullgjenstander fra 700-tallet er gjort i Kongsvik. Tjeldsund kirke på Hol er fra 1901.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et blått antoniuskors mot en sølv bakgrunn; henspiller på kommunenavnets forbokstav, fargene står for hav og land.

Navnet. Første ledd muligens av norrønt tjald, 'telt, teppe', eller av fuglenavnet tjaldr, 'tjeld', og brukt som et eldre, usammensatt navn om Tjeldøya. Sund i siste ledd om sundet mellom Tjeldøya og Hinnøya.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 5 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.