Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Tjeldsund, kommune i Nordland fylke, i Ofoten, nord for Ofotfjorden. Omfatter Tjeldøya (187 km2), en del av Hinnøya (98 km2) som er atskilt fra Tjeldøya ved Tjeldsundet i nord, og en del av fastlandet i øst (32 km2), atskilt fra Tjeldøya ved det smale og grunne Ramsundet.

Tjeldsund ble opprettet som kommune 1909 ved utskilling fra Lødingen; ved opprettelsen 1261 innbyggere. Nåværende grenser er fra 1964 da den sørvestre halvpart av Tjeldøya med 297 innbyggere ble overført fra Lødingen og det ubebodde Ramnesområdet på fastlandet lengst sør ved Ramsundet fra Evenes.

På Hinnøya i nordvest grenser Tjeldsund til Lødingen og Kvæfjord (Troms), og i nordøst til Harstad (Troms). På fastlandet i øst grenser Tjeldsund til Skånland (Troms) og til Evenes. I sør går grensen i Ofotfjorden.

Berggrunnen i det aller meste av Evenes består meget gamle dypbergarter, vesentlig granitt, og tilhører de såkalte Lofoten-eruptivene. I Kongsvikdalen på Hinnøya går det en smal stripe med glimmerskifer/-gneis av grunnfjellsalder. Samme bergarter finnes også lengst nord på Tjeldøya, men disse er langt yngre; her er de dannet under den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Endelig er det ulike typer marmor i grunnen langs Sandtorgstraumen i nordre del av kommunens fastlandsdel, også disse er av kaledonsk opprinnelse. Her er det godt jordsmonn med en frodig vegetasjon.

Kommunen er berglendt med en rekke spisse tinder, dels med dype botner imellom. Høyest er Setertinden på Hinnøya, 1095 moh., mens Trollfjellet på Tjeldøya når 1010 moh. På fastlandet når høyeste fjell 499 moh. (Fjelldalsheia). Stedvis er strandflaten godt utviklet.

Av Tjeldsunds befolkning 2016 bodde 60 prosent på fastlandet, 25 prosent på Hinnøya og 15 prosent på Tjeldøya. Bosetningen er forholdsvis spredt langs kysten med tydelige konsentrasjoner i kommunens eneste tettsted, Ramsund, på fastlandet (330 innbyggere 2015), samt i tettbebyggelsene Fjelldal på fastlandet og Kongsvik på Hinnøya (henholdsvis 322 og 210 innbyggere 2016). Tettstedsandelen i befolkningen er 26 prosent mot 71 prosent i fylket som helhet (2015). Administrasjonssenter er Hol på nordsiden av Tjeldøya.

Etter krigen var folketallet i Tjeldsund relativt stabilt frem til sist på 1960-tallet, men siden har det vist klar nedgang, og folketallet lå 2016 (1283) 39 prosent lavere enn i 1963 da det lå høyest (2110 etter dagens grenser). I tiårsperioden 2006–16 gikk folketallet i Tjeldsund tilbake med gjennomsnittlig 0,8 prosent årlig mot en vekst på 0,2 prosent årlig i fylket som helhet.

Jordbruket er viktig i de spredtbygde strøk, og særlig på Tjeldøya har det hatt et oppsving. Husdyrhold er viktigst, og det leveres melk til meieriet i Harstad, mens mange har satset på sauehold. Fiske har mindre betydning. Det drives mest kombinert hvalfangst og kystfiske. I alt er fire prosent av arbeidsplassene i kommune i primærnæringene (2015).

Kommunens hjørnesteinsbedrift er Ramsund orlogsstasjon, Sjøforsvarets forsyningsbase for Nord-Norge. På Fjelldal ligger dessuten Norges Brannskole, et nasjonalt kompetansesenter for brann, redning og sikkerhet. Sammen med den kommunale virksomheteten gir dette Tjeldsund en andel på hele 70 prosent av arbeidsplassene i offentlig administrasjonen og tjenesteyting, den klart høyeste andelen blant kommunene i Nordland.

Kommunen har beskjeden industri; 2015 omfattet den bare en prosent av arbeidsplassene i kommunen, åtte prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Andelen i industri er den laveste blant kommunene i Nordland.

En god del av de yrkesaktive arbeider utenfor kommunen, i 2015 40 prosent hvorav 15 prosent i Harstad, i alt 14 prosent i de to nabokommunene Skånland og Evenes og to prosent i Lødingen.

Tjeldøya har broforbindelse til fastlandet over Ramsund bru (fylkesvei). Fra Ramsund går Fv. 824 nordover til Kong Olavs vei (E 10). Denne går like nordøst for kommunen på fastlandet, på Tjeldsundets østside. På vestsiden fører E 10 gjennom Hinnøydelen av Tjeldsund før den krysser grensen til Lødingen. På Tjeldøya går Fv. 711 rundt øya med unntak av noen km i sørvest.

Tjeldsund har kort vei til nærmeste lufthavn, Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Tjeldsund hører til Nordland politidistrikt, Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ofoten regionråd sammen med Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord og har et tett samarbeid med Evenes og Skånland i Troms i det såkalte ETS-samarbeidet.

Tjeldsund kommune tilsvarer soknet Tjeldsund i Ofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tjeldsund til Salten fogderi i Nordlands amt.

I Tjeldsund er det funnet en rekke fornminner som vitner om tidlig bosetting og betydelig velstand i vikingtid/middelalder. Ved Balstad (nær Ulvik) på Hinnøya er det en bautastein fra jernalderen, og ved Ripelen på Tjeldøya et større gravfelt med i alt 11 røyser fra eldre jernalder. Store nausttufter fra vikingtiden er funnet på Sand på Tjeldøya; fra samme tid er et av de fineste vikingsverdene her i landet funnet i Steinsvik, også på Tjeldøya. Et større funn av gullgjenstander fra 700-tallet er gjort i Kongsvik. Tjeldsund kirke på Hol er fra 1901.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et blått antoniuskors mot en sølv bakgrunn; henspiller på kommunenavnets forbokstav, fargene står for hav og land.

Navnet. Første ledd muligens av norrønt tjald, ‘telt, teppe’, eller av fuglenavnet tjaldr, ‘tjeld’, og brukt som et eldre, usammensatt navn om Tjeldøya. Sund i siste ledd brukt om sundet mellom Tjeldøya og Hinnøya.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.