Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Kvæfjord, kommune i Troms, på Hinnøya på begge sider av Kvæfjorden og dens armer Godfjorden og Gullesfjorden. Grenser i sørøst, sør og vest til Nordland fylke. Områdene rundt Godfjorden og nordover til Kinneset (med unntak av Gapøya) ble ved en grenseregulering 1. jan. 2000 overført til Sortland kommune i Nordland.

Berggrunnen består overveiende av grunnfjellsbergarter. Øst for Gullesfjorden er det granitt o.l., mens det vest for fjorden for en stor del er gneis med en alder på mer enn 2,5 milliarder år. Kommunen er berglendt med mange høye og spisse tinder, i vest og sør. I nord og øst finnes flatere fjellvidder. For det meste når toppene opp i 700–900 moh., mens enkelte er over 1100 moh. (Tverrelvtindan 1118 moh. i sørvest). Langs kysten er strandflaten for det meste relativt smal. Gapøya i Kvæfjorden er vernet som naturreservat.

Om lag halvparten av bosetningen er konsentrert til tettstedet og administrasjonssenteret Borkenes (1466 innb. 2004), mens den øvrige bosetningen finnes spredt på strandflaten. Folketallet har siden 1980 vært i tilbakegang, men er nå stabilt i overkant av 3000 innbyggere.

Beskyttet av fjellene har Kvæfjord hatt gode forhold for landbruk, som tradisjonelt har utgjort den dominerende næringsveien. Jordbruket er allsidig, og domineres av storfehold med melke- og kjøttproduksjon. I tillegg er det også en god del saue-, svine- og hønsehold. Foruten produksjon av fôr dyrkes det også noe grønnsaker, poteter og jordbær. Fiske var tidligere en viktig næringsvei, men har gått betydelig tilbake. Oppdrettsanlegg for laks i Gullesfjorden. Buss-selskap. I alt 33 % av arbeidstakerne har arbeid utenfor kommunen, særlig i Harstad og Tromsø (2001).

Rv. 83 kommer fra Harstad og går sørvestover gjennom kommunen til E 10 med videre forbindelse til VesterålenLofoten. Ferge Refsnes–Flesnes over Gullesfjorden. Fra Rv. 83 fører Rv. 849 til administrasjonssenteret Borkenes. Kveøya fikk bruforbindelse i 2010.

Ved Borkenes, på gårdene Øvre Husby og Rå, ligger Rå videregående skole, som er en sammenslåing av Rå gartnerskole og Kvæfjord videregående skole. På Borkenes er det også idrettshall og kunstgressbane.

Kvæfjord hører til Troms politidistrikt, Trondenes tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Troms regionråd sammen med GratangenHarstad,IbestadLavangenSalangen og Skånland.

Kvæfjord kommune tilsvarer soknet Kvæfjord i Trondenes prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Kvæfjord til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Kvæfjord kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Kvæfjord vestre: Vestre Godfjord, Ytre Gullesfjord, Indre Gullesfjord
  • Kvæfjord østre: Refsnes, Hemmestad, Kveøy, Straumen, Vik, Vikeland, Gåre indre, Gåre ytre, Borkenes øvre, Borkenes, Trastad, Utstrand, Elde, Molvik

Museum på Hemmestad brygge og bygdemuseum på Borkenes. Trastad Samlinger, avdeling under Sør-Troms Museum, viser kunst laget av psykisk utviklingshemmede. På Rå ligger Kvæfjord kirke, første kirke bygd ca. 1200, nåværende kirke er bygd 1867. Ved Kvæfjord kirke, på Øynes, Hemmestad og Utstrand finnes bautasteiner som forteller om tett bosetning i jernalderen. Det er også registrert gravhauger flere steder i kommunen. På Hundstadneset på Kveøya ble det i 2008 og 2009 foretatt en større arkeologisk utgraving i forbindelse med etablering av bruforbindelse til Hinnøya. Kultursti mellom Skallan og Rå viser spor av tidligere bosetting og aktiviteter.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en gull jordbærplante mot en grønn bakgrunn; symboliserer bl.a. jordbruk.

Navnet.Første ledd etter øynavnet Kviðja av norrønt kviðr, 'vom, mage', etter Kveøya, en øy i fjorden som ligner en vom.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.