Kvæfjord

Faktaboks

Landareal
497 km²
Innbyggertall
2789 (2022)
Administrasjonssenter
Borkenes
Fylke
Troms og Finnmark (fra 01.01.2020, tidligere Troms)
Innbyggernavn
kvæfjerding
Målform
nøytral
Kommunenummer
5411 (fra 01.01.2020, tidligere 1911)
Høyeste fjell
Reinspælen, Tverrelvtinden (1118 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Kvæfjord. Administrasjonssenteret Borkenes. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Kvæfjord er en kommune på Hinnøya i Troms og Finnmark, omfatter begge sider av Kvæfjorden og dens indre og lengste arm Gullesfjorden og fjellområdene på begge sider, likeledes Sørdalen innenfor botnen av Gullesfjorden. Kvæfjord omfatter også øyene i fjorden, blant annet Forøya i Gullesfjorden og Kveøya og Gapøya i Kvæfjorden. Kvæfjord er både den sørligste og vestligste kommunen i fylket.

Kvæfjord kommune ble opprettet i 1837 ved innføring av det kommunale selvstyret. Siden den gang har kommunen hatt to endringer i grensene. I 1955 ble et lite område med 30 innbyggere overført til daværende Trondenes kommune, og i 2000 ble området rundt Godfjorden mellom Røykneset i sørøst og Kinneset i nord overført til Sortland.

Kvæfjord grenser i sørøst, sør og vest til Nordland fylke, til Tjeldsund i sørøst, Lødingen i sør og sørvest og Sortland i nordvest. Kvæfjord grenser i øst til Harstad.

Natur

Berggrunnen består overveiende av grunnfjellsbergarter. Øst for Gullesfjorden opptrer granitt, granodioritt og lignende bergarter, mens det vest for fjorden for det meste er gneis, og som er blant de eldste bergartene i landet, over 2,5 milliarder år gamle. I et mindre område rundt Vikvågen i botnen av Kvæfjorden består berggrunnen av glimmerskifer og glimmergneis tilhørende den kaledonske fjellkjeden (se Den kaledonske orogenese).

Terrenget i kommunen er berglendt med mange høye og spisse tinder, særlig i vest og sør. I nord og øst er fjellene mindre kuperte og har til dels viddekarakter. For det meste når toppene opp i 700–900 meter over havet. Høyest er fjellene i Tverrelvtindan vest for Gullesfjorden der Reinspælen når 1118 meter over havet. Både her og i enkelte andre fjellområder sørvest i kommunen forekommer noen mindre isbreer.

Langs kysten er strandflaten for det meste relativt smal. Gapøya i Kvæfjorden er vernet som naturreservat.

Bosetning

Kvæfjord har to tettsteder; kommunesenteret Borkenes og Vikvågen, med henholdsvis 1506 og 286 innbyggere (2017). Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 60 prosent mot 71 prosent i Troms som helhet.

Bosettingen viser en sterk konsentrasjon til de nordre delene av kommunen. På østsiden av Kvæfjorden mellom Bremnes i nord og Straumsnes i sør bor således nesten 4/5 av kommunens innbyggere (2017). Den øvrige bosetningen finnes spredt langs fjordsidene ellers i kommunen og på Kveøya.

Folketallet har siden midt på 1980-tallet stort sett vært i tilbakegang, i tiårsperioden 2008–2018 med gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig mot en vekst på 0,7 prosent årlig i fylket som helhet.

Næringsliv

Lokalklimaet har som følge av topografien gitt Kvæfjord gode forhold for landbruk, og dette har tradisjonelt utgjort den dominerende næringsveien i kommunen. I dag utgjør imidlertid primærnæringene samlet bare fem prosent av arbeidsplassene i kommunen.

Jordbruket er allsidig, og domineres av storfehold med melke- og kjøttproduksjon. I tillegg er det et betydelig sauehold, og Kvæfjord har det høyeste hønseholdet blant kommunene i fylket. Foruten produksjon av fôr dyrkes det etter nordnorske forhold adskillig grønnsaker, poteter og jordbær.

Fiske var tidligere en viktig næringsvei, men også denne næringen har gått betydelig tilbake. I 2015 ilandførte således de hjemmehørende fiskefartøyene i Kvæfjord en fangst til en førstehåndsverdi på 2,5 millioner kroner. Det er ellers lakseoppdrettsanlegg i Gullesfjorden.

Industrien i Kvæfjord er meget beskjeden og sammen med bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon har næringen bare fire prosent av arbeidsplassene i kommunen (2015). Dette gir Kvæfjord den laveste andelen for disse næringene i fylket. Den offentlige sektoren i kommunen er derimot svært stor. Næringen offentlig administrasjon og forsvar, undervisnings- og helsetjenester utgjør således 71 prosent av arbeidsplassene i Kvæfjord (2015). Dette gir Kvæfjord etter Bardu den høyeste andelen av de sysselsatte i landet i denne næringen.

I alt 46 prosent av Kvæfjords bosatte yrkestakere har arbeid utenfor kommunen, hvorav 33 prosent i Harstad, i alt tre prosent i Vesterålskommunene Sortland og Hadsel, to prosent i Narvik og én prosent både i Tromsø (2015) og samlet for nabokommunene i sør, Lødingen, Tjeldsund og Evenes.

Samferdsel

E10 Kong Olavs vei (Lofotveien) går gjennom Kvæfjord innenfor Gullesfjordbotn i sør. Denne ble i 2007 åpnet som fastlandsforbindelse for Lofoten (se Lofast). Fra Gullesfjordbotn på E10 går riksvei 85 nordover langs Gullesfjorden til Langvassbukta og videre nordvestover til Sortland.

Fylkesvei 83 fører fra Harstad vestover til Vikvågen. Herfra følger den Gullesfjorden sørvestover til Langvassbukta på E10 (ferge over Gullesfjorden mellom Revsnes og Flesnes). Fra fylkesvei 83 på Gåra ved Bygdesundet fører fylkesvei 849 til administrasjonssenteret Borkenes.

Kveøya fikk i 2010 fast forbindelse med Hinnøya via bru og sjøfylling (fylkesvei 105).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ved Borkenes, på gårdene Øvre Husby og Rå, ligger Rå videregående skole, som er en sammenslåing av Rå gartnerskole og Kvæfjord videregående skole. På Borkenes er det også idrettshall og kunstgressbane.

Kvæfjord hører til Troms politidistrikt, Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hålogalandsrådet sammen med Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lavangen, Narvik og Tjeldsund.

Kvæfjord kommune tilsvarer soknet Kvæfjord i Trondenes prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Kvæfjord til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Kvæfjord

For statistiske formål er Kvæfjord kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Kvæfjord vestre: Vestre Godfjord, Ytre Gullesfjord, Indre Gullesfjord
  • Kvæfjord østre: Refsnes, Hemmestad, Kveøy, Straumen, Vik, Vikeland, Gåre indre, Gåre ytre, Borkenes øvre, Borkenes, Trastad, Utstrand, Elde, Molvik

Historikk og kultur

Det er museer på henholdsvis Hemmestad brygge, det dominerende handelsstedet i Kvæfjord på 1800-tallet og på Borkenes, henholdsvis Kvæfjord bygdetun og Trastad Samlinger. Alle de tre museene er avdelinger av Sør-Troms Museum. På Rå i Borkenes ligger Kvæfjord kirke, bygget i 1867. Den er en utvendig panelt langkirke i tømmer. På stedet ble første kirke bygget rundt 1200.

Ved Kvæfjord kirke, på Øynes, Hemmestad og Utstrand finnes bautasteiner som forteller om tett bosetning i jernalderen. Det er også registrert gravhauger flere steder i kommunen. På Hundstadneset på Kveøya ble det i 2008 og 2009 foretatt en større arkeologisk utgraving i forbindelse med etablering av bruforbindelse til Hinnøya. Kultursti mellom Rå og Skallan tre kilometer lenger øst viser spor av tidligere bosetting og aktiviteter.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har en gull jordbærplante mot en grønn bakgrunn; symboliserer blant annet jordbruk.

Navnet. Første ledd kan være etter øynavnet Kviðja av norrønt kviðr, ‘vom, mage’, etter Kveøya, en øy i fjorden med form som en vom.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kvæfjordboka, 1960–73, to bind (bare bind 1 gitt ut som andre utgave i 1975), Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg