Evenes

Faktaboks

Landareal
242 km²
Innbyggertall
1 387
Administrasjonssenter
Bogen
Fylke
Nordland
Innbyggernavn
evenesværing
Målform
bokmål
Kommunenummer
1853
Høyeste fjell
Litletinden, Seamulvákkečohkka (1134 moh.)

Kommunevåpen

Evenes. Tettbebyggelsen i Liland, på vestsiden av Ofotfjorden. I bakgrunnen skimtes kommunesenteret, Bogen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Evenes er en kommune i Nordland fylke, på nordsiden av Ofotfjorden, vest for Narvik. Evenes grenser i nord og vest til Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark og i øst til Narvik.

Kommunen ble opprettet i 1884 ved deling av daværende Ofoten kommune i Evenes og Ankenes. Fra Evenes ble et mindre område i 1912 (291 innbyggere) overført til Trondenes, og i 1925 ble Ballangen på sørsiden av Ofotfjorden med 3255 innbyggere utskilt som egen kommune. Sine nåværende grenser fikk Evenes i 1964 da det ubebodde Ramnes-området på østsiden av Tjeldsundets munning i Ofotfjorden ble overført til Tjeldsund kommune.

Natur

Fjellgrunnen i Evenes er i betydelig grad preget av den kaledonske fjellkjedefoldingen (den kaledonske orogenese) og består av hovedsakelig av glimmerskifer og glimmergneis fra foldesonen. Fra Evenesmarka og vestover går det et belte nord-sør av krystallinsk kalkstein med en del dolomitt, marmor og jernmalm. Kalksteinen opptrer også i en smal stripe langs Ofotfjorden vest for Bogen. Langs kommunens vestgrense mot Tjeldsund finner en bergartskomplekset Lofoten-eruptivene som her har sin grense mot øst.

Landskapet er i store deler av kommunen lavtliggende og småkupert, og 2/3 av kommunens areal ligger under 300 moh. Områdene vestover langs Laksåa fra den brede Bogen-bukta og over mot Evenesmarka og flyplassen, likeledes nordøst for bukta, rundt Snubba, utgjør begge større, lavereliggende, for en del småkuperte områder. Nord for Bogen-bukta, særlig i vest, er landskapet svært berglendt, med Litletinden (1134 moh.) med en liten snøbre på nordsiden og Niingen (1073 moh.) som høyeste topper.

Bosetning

En vesentlig del av kommunens bosetning er konsentret til området rundt Bogen-bukta, i og rundt kommunens to tettsteder, Bogen (administrasjonssenter) og Liland. Her bor nesten 70 prosent av kommunens befolkning (2016). Ellers er det tettest bosetning langs Ofotfjorden, særlig i vest, i Evensmarka øst for stamflyplassen og langs E 10, hovedåren gjennom kommunen, nord for Østervikvatnet i øst. I de to tettsteder i Evenes bodde 2015 51 prosent av kommunens befolkning; tettstedsandelen i befolkningen er til sammenligning 71 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i kommunen har gått betydelig tilbake etter krigen med unntak av et oppsving i 1970-årene i kjølvannet av etableringen av Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. I 2016 lå således folketallet (1400) 45 prosent lavere enn i 1946 (2526). I tiårsperioden 2006-16 økte folketallet i Evenes med gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig mot 0,2 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Næringslivet i Evenes var tidligere dominert av jordbruket, men dette har etter hvert gått betydelig tilbake. Primærnæringene omfatter i dag fire prosent av arbeidsplassene i kommunen (2014). Jordbruket dominerer i ytre og midtre del av kommunen og er basert på husdyrhold, fremfor alt storfe og sau.

I kommunen finnes det forekomster av blant annet bly og sink. Ofoten malmfelt (jernmalm) var periodevis i drift etter 1900, men ble endelig nedlagt i 1939. Industrien er meget beskjeden. Den ligger først og fremst i Bogen, og viktigste bransje er metallvareindustri.

Servicenæringene har fått et oppsving etter at lufthavnen ble åpnet i 1973, og da Forsvaret etablerte en militær flystasjon her. Således omfattet transportsektoren 2014 24 prosent av kommunens arbeidsplasser, og Evenes har den klart største andelen i denne næringen blant kommunene i Nordland.

Evenes får sitt kraftbehov dekket fra Niingen kraftverk (17 MW i maskininstallasjon og 70 GWh i midlere årsproduksjon). Kvitfoss- og Laksåvassdragene, som begge har munning i bukta Bogen, er vernet mot kraftutbygging.

På grunn av flyplassen er Evenes en innpendlingskommune. Av arbeidstakerne med arbeid i Evenes er således 45 prosent bosatt i andre kommuner, 27 prosent i de to nabokommunene Tjeldsund og Skånland, tolv prosent i Harstad og tre prosent i Narvik.

Samferdsel

Kommunen har gode kommunikasjoner. Kong Olavs vei, E 10, går gjennom kommunen og forbinder den med E 6 og Narvik i øst. Vestover fører E 10 fergefritt via Tjeldsundbrua til Å lengst vest i Lofoten, og fra denne fører Rv. 83 fra Tjeldsundbrua nordover til Harstad. Øst for Bogen fører Fv. 829 over fylkesgrensen til Astafjord i Skånland.

Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes ligger i vestre del av kommunen og er en del av stamrutenettet. Hurtigbåtruten Narvik–Svolvær anløper tettstedet Bogen, og her finnes to dypvannskaier (trafikkaier).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tettstedet Bogen har samfunnshus og idrettsplass. I Botn nær østsiden av munningen av bukta Bogen ligger Norges Blindeforbunds trenings- og kurssenter.

Evenes hører til Nordland politidistrikt, Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hålogalandsrådet sammen med Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik og Tjeldsund.

Evenes kommune svarer til soknet Evenes i Ofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Evenes til Salten fogderi i Nordlands amt.

Kultur og historikk

Under andre verdenskrig var Bogenbukta ankringsplass for flere tyske krigsskip, deriblant Tirpitz. Den tyske okkupasjonsmakten anla en russisk fangeleir på Bergvikneset like sør for Bogen tettsted.

I den vestlige delen av kommunen ligger Evenes kirke, en korskirke i tre bygd 1800 i gammel dansk herregårdsstil. Kirkestedet er fra omkring 1250, da Håkon Håkonson lot bygge den første kirke i Ofoten. Liland Brygge, er et verneverdig kulturminne fra 1880. Gallogiedde/Myrnes Søndre, samisk friluftsmuseum innerst i Evenesmarka.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et sølv hjul mot en rød bakgrunn, henspiller på Evenes som kommunikasjonssenter.

Navnet ble i 1567 skrevet Offuenes; førsteleddet er muligens en avledning av Øyvind.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Rønning, Anne Holden: Glimt fra Ramsunds historie, [1995], isbn 82-993571-0-1

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg