fiskemåke

Fiskemåke (Larus canus)
Lisens: CC BY SA 3.0
Fiskemåke (Larus canus)
Lisens: CC BY SA 3.0

Fiskemåke Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Fiskemåke. En av våre minste måker. Rødlistet og fredet fra 2010.
Lisens: CC BY SA 3.0
Ungene mates og passes på av foreldrene til de blir flygedyktige fire til fem uker gamle.
Fiskemåke

Fiskemåke er en fugleart i måkefamilien. Fiskemåka hekker over hele landet, og bestanden har gått betydelig tilbake i skjærgården i Sør-Norge. Den er en av våre minste måker, og er rødlistet og fredet fra 2010.

Faktaboks

også kjent som:
småmåse, seing
latin: Larus canus
engelsk: common gull eller mew gull

Beskrivelse

Fiskemåke (Larus canus)
Lisens: CC BY SA 3.0
Voksne fugler har hvit underside, rygg og vinger er gråblå, og vingespissen er svart med hvite flekker ytterst.
Fiskemåke
Lisens: CC BY SA 3.0

Norske hekkende fiskemåker veier normalt 300–480 gram. Voksne fugler har hvit underside, rygg og vinger er gråblå, og vingespissen er svart med hvite flekker ytterst. Dette skiller fiskemåkene fra krykkjer som har helt svart vingespiss, og krykkjene har også svarte ben. Fiskemåkens ben er grå eller gulgrønne, i blant gule, og det gulgrønne nebbet mangler den røde flekken på undernebbet som vi finner hos de større måkeartene. Fiskemåken bruker omtrent to år på å få voksen drakt, og ungfuglene har brune vinger og grå rygg i sin første vinter.

Forplantning og alder

Fiskemåkene legger reiret på bakken, gjerne ute på skjær og øyer der det finnes, men også i trær og på bygninger og andre menneskeskapte konstruksjoner. Generelt er enkeltpar og kolonier av fiskemåker i urbane strøk blitt mer vanlig etterhvert som skjærgård og strandsone blir mindre tilgjengelig for slike fuglearter.

Fiskemåka legger ett til tre egg, oftest tre. Eggene legges fra tidlig mai i Sør-Norge til og med juni i Nord-Norge. Eggene ruges av begge foreldrene i 23–28 dager, og ungene forlater som oftest reiret når det siste egget er klekt. Ungene mates og passes på av foreldrene til de blir flygedyktige fire til fem uker gamle.

Fiskemåkene kan begynne å hekke fra de er to år gamle, altså i sitt tredje kalenderår. Det er forholdsvis vanlig at fiskemåker blir gamle selv om dødeligheten er høy de første årene. En alder på over 20 år er ikke uvanlig, og Norges eldste fiskemåke kjent fra ringmerking ble litt over 33 år.

Næring

Fiskemåka spiser primært fisk den fanger på vannoverflaten, men tar også andre marine dyr samt ferskvanndyr, inkludert skjell og snegler samt børstemark den finner strandsonen. På landjorda er insekter og meitemark samt flygemaur viktige næringsemner i perioder, og i fjellområder er spesielt stankelben viktig mat. I perioder spiser fiskemåka mye bær, både i fjellet i lavlandet, og for eksempel moreller er attraktivt for fiskemåkene. På vinteren finnes fiskemåkene gjerne lags havstrender og i jordbrukslandskap der meitemark trolig er viktig føde.

Utbredelse og vandringer

Globalt er fiskemåka en vidt utbredt art og hekker i Nord-Amerika, og vestover gjennom Asia til Europa, hvor den hekker vest til Island. I Norge er fiskemåka mest tallrik langs kysten, men opptrer også i innlandet, og hekker en mengde steder ved ferskvann, samt i våtmarker og på myrer. Det er kjent at fiskemåka er en innlandsfugl så langt tilbake vi har skriftlige kilder, og det ble kjent alt på 1800-tallet at fiskemåker hekket på Hardangervidda og i Jotunheimen.

En liten del av den sørnorske hekkebestanden overvintrer langs kysten av Vestlandet, men de fleste trekker sørover til landene rundt Nordsjøen. Enkelte trekker så langt som til Spania og Portugal.

Bestandsutvikling og fredning

De nyeste bestandsanslagene for fiskemåke i Norge er fra 2015 og på mellom 90 000 og 125 000 par. I skjærgårdsmiljø spesielt i Sør-Norge har tilbakegangen vært svært stor, for eksempel over 95 prosent reduksjon i perioden 1984–2019 i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Samtidig ser vi at fiskemåkene i økende grad ser ut til å hekke i urbane miljø, noe som gjør det mere utfordrende å få oversikt over totalbestanden i dag. Fiskemåka er på norsk rødliste fra 2010 og dermed fredet. Jakt på fiskemåke var tidligere tillatt i hele landet, men begrenset til høst- og vintermånedene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg