Tjeldsundet, smalt og kroket sund mellom Hinnøya i nordvest og Tjeldøya og fastlandet i sørøst. Strekker seg fra Lødingen tettsted ved Vestfjorden i Nordland til Fauskevåg innerst i Vågsfjorden i Troms fylke. Skipsleia passerer sundet. E 10 (Kong Olavs vei) følger sundets nordside. Veien fører fra Hinnøya over til fastlandet på Tjeldsundbrua i den nordlige delen av sundet.