Grågås (Anser anser)
Fjærdrakten til grågås er uten store kontraster. Karakteristisk er det store guloransje nebbet.
Grågås (Anser anser)
Lisens: CC BY SA 3.0
Grågås (Anser anser)
Hos grågås i flukt er det lett å se at fremre del av vingen er lys og i tydelig kontrast til den mørke bakre del.
Grågås (Anser anser)
Lisens: CC BY SA 3.0
Grågås
Grågåspar med unger i Nederland.
Grågås
Av /Shutterstock.

Grågås er en fugleart i andefamilien. Den er en stor og tung gås som i dag hekker langs hele norskekysten, i Sør-Norge også ved næringsrike innsjøer i lavlandet.

Faktaboks

Vitenskapelig navn
Anser anser
Beskrevet av
(Linnaeus, 1758)
Rødlistestatus i Norge
LC – Livskraftig
Global rødlistestatus
LC – Livskraftig

Grågåsa tilhører slekten Anser, som består av fem arter med gråbrune gjess. Av disse artene er det bare grågås som har en tallrik hekkebestand i Fastlands-Norge. Med et vingespenn på 149–180 centimeter og en vekt på 3–4,5 kilo er grågåsa den største og tyngste av de gråbrune gjessene.

Beskrivelse

Fjærdrakten har hovedsakelig en lys gråbrun farge. Buken er imidlertid gråhvit og undergumpen reint hvit. Til forskjell fra de andre gråbrune gjessene har grågås liten kontrast mellom fargen på kroppen og fargen på hode og hals. Nebbet er påfallende stort og ensfarget guloransje. Føttene er blekt rosa. I flukt kjennes grågås på at fremre del av vingen er lys og har en tydelig kontrast til den mørke bakre delen. Fjærdrakten er lik hos hann og hunn, men hannen er noe større og tyngre.

Grågås kan forveksles med andre gråbrune gjess og da særlig med sædgås og kortnebbgås. Begge disse artene er imidlertid mørkere brun på hode og hals. På kortere avstand kan også farge på nebb og føtter utelukke en forveksling med disse artene.

Lyd

Grågjess er høylytte og har grove nasale lyder. Mest kjent er en trestavet lyd hvor den første tonen er lysere, litt utdratt og mer betont. Den er beskrevet som «kijaaa-ga-ga». Av og til kan også dypere «ank-ang-ang» høres.

Utbredelse

Grågås (Anser anser)
Grågås er størst av de gråbrune gjessene og hannene kan veie over 4 kilo. Fjærdrakten er lik hos hann og hunn.
Grågås (Anser anser)
Lisens: CC BY SA 3.0

Grågås er utbredt fra Island og Skottland, og videre gjennom store deler av Nord-Europa og Russland til Stillehavet i øst. I Norge hekker den nå langs hele kystlinja fra Østfold til Finnmark. Mest tallrik er den imidlertid i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. I Sør-Norge har den etter hvert også begynt å hekke ved næringsrike innsjøer i lavlandet. Grågåsa har i senere år også etablert seg på en rekke nye steder rundt Oslofjorden.

Bestandsutviklingen hos grågås har vært særlig positiv etter 1970-tallet. På starten av 1990-tallet ble den norske hekkebestanden anslått til mellom 7000 og 10 000 par og i 2015 ble den norske hekkebestanden anslått til å telle fra 18 000 til 21 000 par.

Næring

Grågås lever av vegetabilsk føde som den i all hovedsak finner på land. Her inngår gress, urter, bær og røtter, og på høsten også en god del spillkorn.

Forplantning

Grågås er en monogam art og så lenge begge fuglene lever holder paret sammen. Hekkelokalitetene ligger vanligvis ved saltvann, ofte på øyer, holmer og skjær med vegetasjon. De kan også hekke i tilknytning til våtmarksområder og ved ferskvann. Reiret ligger vanligvis på bakken og bygges av mose, gress og lyng. Det fôres innvendig med fjær og dun. Det kan ligge åpent i vegetasjonen, men ofte i skjul inntil en stein eller under en busk.

I Sør-Norge legger grågåsa egg allerede fra månedsskiftet marsapril. Lenger nord i landet legges eggene gjerne i slutten av april eller tidlig i mai. De 4–6 eggene ruges av hunnen i 27–28 døgn. Etter 1–2 dager forlater ungene reiret og blir med foreldrene ut på vannet hvor de beiter på vannplanter. Ungene passes av begge foreldrene fram til de er flygedyktige etter 50–60 dager.

Trekk

Grågås er overveiende en trekkfugl. De ankommer Norge i marsapril og trekker vanligvis sørover i perioden augustoktober. I enkelte områder hvor det utøves jakthøsten kan dette fremskynde trekket. De fleste grågjess som hekker i Norge overvintrer i Danmark, Tyskland og Nederland. En mindre andel overvintrer i Spania, mens enkelte oppholder seg på kysten av Sør-Vestlandet gjennom vinteren.

Jakt

I Norge er jakt på grågås tillatt fra 10. august til 23. desember, men med noe senere start i nordlige deler av Nordland, Troms (14. august) og Finnmark (20. august). På Skagerrakkysten fra Vest-Agder til Svenskegrensa starter jakta først 10. september, men avsluttes også der 23. desember.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

grågås
Anser anser
Artsdatabanken-ID
3471
GBIF-ID
2498036

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg