øydistrikt nordvest i Nordland fylke, nord for Lofoten. Består av Langøya (Norges tredje største øy), Andøya, Hadseløya, den vestre del av Hinnøya (Norges største øy), den nordlige del av Austvågøya, samt flere mindre øyer. Vesterålen utgjør et tingrettsdistrikt og et prosti bestående av kommunene Andøy, , Hadsel, Sortland og Øksnes; i alt 2510 km2 med 30 398 innb. (2006).

Natur

Landskapet er variert. Strandflaten er mange steder godt utviklet, særlig på Andøya og langs skipsleia i øst. Fra strandflaten, og dels rett fra havet, stiger bratte fjellskråninger opp. Mange steder er fjellene spisse, ofte med dype botner imellom, andre steder har toppene en svakt bølget overflate, særlig på Andøya. Høyeste topp er Møysalen (1262 moh.) på Hinnøya. Berggrunnen består hovedsakelig av prekambrisk gneis, granulitt og granitt. Vest for Gullnesfjorden er det granitt som er aldersbestemt til over 2700 millioner år, noe av det eldste her i landet. På Andøya finnes også bergarter fra kambrosilur ved Dverberg, og ved Ramså lenger nord finner vi Norges yngste bergarter på land, fra overgangen jurakritt. Møysalen og områdene omkring er fra 2003 vernet som nasjonalpark.

Bosetning

Bosetningen er i stor grad spredt langs strandflaten, ca. 60 % av befolkningen bodde 2006 i tettsteder. De største er Andenes (2702 innb. 2006), Sortland (4650 innb.), Stokmarknes (3127 innb.), Myre (1986 innb.) og Melbu (2125 innb.).

Næringsliv

Næringsgrunnlaget er i stor grad knyttet til fiskeriene, og særlig er og Øksnes typiske fiskerikommuner. Der strandflaten er bred, drives det mange steder et utstrakt jordbruk. Husdyrhold basert på melke- og kjøttproduksjon er viktigst. Industrien er dominert av fiskeforedling; dertil noe verkstedindustri. For øvrig er det lite industri i Vesterålen.

Samferdsel

En rekke broer forbinder øyene både innbyrdes og med fastlandet. E 10 (Kong Olavs vei) går østover til Bjerkvik ved E 6, samt sørover til Lofoten, avbrutt av ferge på strekningen MelbuFiskebøl. Ved åpningen av Lofotens fastlandsforbindelse 2007 vil denne veien gjennom Vesterålen ikke lenger ha betegnelsen E 10. Fra Sortland går Rv. 82 nordover til Andenes. For øvrig fergefrie forbindelser til alle tettstedene i distriktet. Hurtigruten har fortsatt stor betydning og anløper Stokmarknes, Sortland og Risøyhamn. Lufthavner ved Stokmarknes (Skagen på Laugøya) og Andenes.

Oldtidsfunn viser at Vesterålen var bosatt ca. 5000 år f.Kr., og særlig er Andøya og Langøya rike på fortidsminner. Svinøya i har trolig den største samling gravhauger i Nord-Norge.

Navnet kommer av norrønt Vestrálar, plur. av Vestáll, sammensatt av vest (vestri) og áll, muligens 'stripe', eller 'smal renne gjennom et grunt farvann', kanskje oppr. navn på Langøya eller bare den bosatte stripen på vestsiden av øya.

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen har ikke blitt oppdatert siden den ble publisert på nett 14.02.2009.

Forfatter av denne artikkelen

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Nordland

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.