Faktaboks

Samisk navn
Rivtták
Administrasjonssenter
Årstein
Fylke
Troms
Innbyggertall
1 070 (2022)
Landareal
306 km²
Høyeste fjell
Leigastinden, Leaiggasoaivi (1332 moh.)
Innbyggernavn
gratangsværing
Målform
nøytral
Kommunenummer
5516 (fra 2024, tidl. 5414 og 1919)

Kommunevåpen

Kart: Gratangen kommune i Troms
Gratangen kommune i Troms fylke.
Kart: Gratangen kommune i Troms
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Gratangen er en kommune i Troms fylke, omkring fjorden Gratangen med dens indre og smalere del, Gratangsbotn, som skjærer seg i alt 23 kilometer i sørøstlig retning inn i landet fra Astafjorden. Kommunen omfatter dal- og fjellstrøkene på begge sider av Gratangen, likeledes dalførene fra Gratangsbotn opp til grensen mot Narvik på Gratangseidet i sør og til Lavangen på Gratangsfjellet i øst.

Kommunen grenser til Ibestad i Astafjorden i nordvest. For øvrig grenser den til Lavangen i nordøst og øst, Narvik kommune i Nordland i sør og Tjeldsund i sørvest.

Natur og geologi

Gratangen

Gratangen. Utsikt over Gratangsbotn. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Om lag 30 prosent av kommunen ligger lavere enn skoggrensen (250 – 300 meter over havet). Det er reinbeiter i fjellet, og Gratangen har et visst samisk innslag i befolkningen. De fleste fjell og innsjøer i kommunen har både samiske og norske navn.

Langs fjordsidene og i Gratangsbotn fører dalsøkk over til nabobygdene. Fra Gratangsbotn går Fjordbotneidet nordover til Lavangen (420 meter over havet), Gratangseidet sørover til Herjangen i Ofoten (330 meter over havet), og mot øst Meelvas dalføre over Gratangsfjellet (428 meter over havet) over til Spansdalen og Salangsdalen. Over de to sistnevnte går begge steder E6.

Berggrunnen i hele Gratangen hører til den kaledonske fjellkjedefoldingen (den kaledonske orogenese) og er hovedsakelig bygd opp av glimmerskifer, fyllitt og dolomitt. Kommunen har flere kjente forekomster av jernmalm og manganjernmalm, men ingen er for tiden i drift. Fjellene er sterkt preget av iserosjonen i de siste istidene og reiser seg i spisse tinder på begge sider av fjorden med topper på 1200 – 1300 meter over havet. Høyeste topp er Leigastinden (samisk navn Leaiggasoaivi) med sine 1332 meter over havet ligger på grensen mot Narvik kommune i sørøst.

Klima

Gratangen ligger så langt inn i fylket, at kommunen har tilnærmet innlandsklima, med varm sommer og kjølig vinter. Det er ingen egen meteorologisk målestasjon for temperaturer i kommunen, men høyeste målte temperatur siste 60 år ved nærmeste målestasjon (Tennevoll) var 31 grader celsius. Denne temperaturen ble målt i 1972. Ved samme målestasjon ble det i 1966 målt 28,6 kuldegrader. Middeltemperaturen gjennom året har et gjennomsnitt på 2,5 grader.

Årsnedbøren i Gratangen, målt fra 1936 til 2002, har et gjennomsnitt på 982 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Gratangen

1990 1483
1995 1416
2000 1345
2005 1268
2010 1150
2015 1137
2020 1091
Kilde: SSB

Bosetningen finnes spredt langs fjorden, særlig i områdene rundt Gratangsbotn og opp mot E6 (33 prosent), omkring kommunesenteret Årstein ved innsnevringen i fjorden (31 prosent), samt områdene langs Astafjorden i nord (16 prosent), alle andeler i 2022. Bosetningen for øvrig er mer spredt langs fjorden, ved Hesjeberg på nordsiden og Foldvika og Hilleshamn på sørsiden. Kommunen har ingen tettsteder.

Folketallet har stort sett gått tilbake i hele etterkrigstiden og utgjorde 1070 innbyggere i 2022, som bare er 47 prosent av nivået i 1946 (2281 innbyggere). I tiårsperioden 2010–2020 gikk folketallet i Gratangen ned med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig, mot en vekst på 0,4 prosent årlig i fylket.

Kart over Gratangen kommune
Kart over Gratangen kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Næringslivet har fra gammelt av vært preget av jordbruk og fiske, ofte i kombinasjon. Begge næringer har i flere tiår hatt betydelig nedgang i sysselsettingen, og i 2021 var åtte prosent av kommunens arbeidsplasser i primærnæringene. Jordbruket er preget av forholdsvis små gårder. Arealene benyttes i dominerende grad til eng og beite, og de fleste bruk er kombinasjonsbruk hvor sauehold spiller en betydelig rolle.

Gratangen har rike tradisjoner som ishavs- og fiskerikommune, men fiske som næringsvei har etter hvert gått noe tilbake, og foregår for det meste i farvann utenfor kommunen. Dette avspeiles i at fangstene til den hjemmehørende fiskeflåten ilandføres i andre kommuner. Fiskeoppdrett har fått stadig større betydning i kommunen.

Målt etter andelen av arbeidsplassene i kommunen er offentlig administrasjon og tjenesteyting viktigste næring i Gratangen med hele 50 prosent (2021) av arbeidsplassene. Viktigste næring ellers er industri med 12 prosent av arbeidsplassene, 19 prosent inkludert bygg- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Viktigste industribransjer er næringsmiddel- og verkstedindustri med henholdsvis 62 og 26 prosent av de ansatte i industrien (2021).

Av de bosatte yrkestakerne i Gratangen har 35 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav tolv prosent i Narvik, fire prosent i Harstad-området, to prosent i Bardu/Målselv, i alt åtte prosent i Sør-Troms ellers (Salangen, Lavangen, Ibestad, Dyrøy, Sørreisa, Senja) og tre prosent i Tromsø (2021). En stor del av pendlerne arbeider i bygge- og anleggsvirksomhet.

Reiseliv og turisme

Det er friluftsliv og naturbasert reiseliv som trekker turistene til Gratangen. Det er noen mindre turistbedrifter i kommunen, som tilbyr ulike opplevelser.

Samferdsel

Årsteinbrua i Gratangen
Årsteinbrua knytter sammen den nordlige og den sørlige delen av Gratangen kommune, henholdsvis øverst og nederst i bildet
Årsteinbrua i Gratangen

E6 fører nordover fra grensen mot Nordland på Gratangseidet og dreier innenfor Gratangsbotn mot øst, over Gratangsfjellet, til Spansdalen i Lavangen. E6 fører fra Fossbakken østover til Salangsdalen og så nordover til Setermoen, mens fylkesvei 84 følger Spansdalen nordvestover til Sjøvegan i Salangen.

Fra E6 ved Langmyra innenfor Gratangsbotn går fylkesvei 825 langs sørsiden av fjorden Gratangen, deretter langs Astafjorden via Tjeldsundbrua til Harstad. Det går fylkesvei også på nordsiden av Gratangen fra Årstein til Tennevoll i Lavangen (fylkesvei 7806). En 380 meter lang bro over Årsteinstraumen knytter sammen den nordlige og sørlige delen av kommunen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Gratangen hører til Troms politidistrikt, Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hålogalandsrådet sammen med Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik og Tjeldsund.

Gratangen er del av Indre Troms næringsregion sammen med Bardu, Dyrøy, Lavangen og Salangen.

Gratangen kommune tilsvarer soknet Gratangen i Trondenes prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Gratangen til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Gratangen

For statistiske formål er Gratangen kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen ti grunnkretser: Selnes/Løvdal, Grøsnes, Hesjeberg, Årstein, Fjordbotn, Fjelldal, Elvenes, Laberg, Foldvik og Hilleshamn.

Historikk og kultur

Kronologi - Gratangen

1926

Gratangen kommune etableres, etter utskillelse fra Ibestad

1928

Gratangen turiststasjon åpnes

1940

Kystruteskipet "Dronning Maud" senkes ved Foldvik, 1.mai 1940

1951

Gratangen turiststasjon gjenoppbygges 1950/1951, etter å ha blitt nedbrent under andre verdenskrig

1971

Gratangen kirke innvies

1990

Nordnorsk Båtmuseum åpnes

1996

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum etableres

Gratangen ble opprettet som kommune i 1926, da daværende Ibestad kommune ble delt i fire: Gratangen, Astafjord, Andørja og Ibestad. Siden har Gratangen hatt uendrede grenser.

I Fjordbotn innerst i Gratangsbotn ligger Nordnorsk Båtmuseum, en landsdelsinstitusjon som skal ta vare på maritim kulturarv gjennom bevaring av gamle båter, fangstredskaper og utstyr. Museet har landsdelens største samling av nordlandsbåter og fiske- og fangstutstyr.

Ved kommunesenteret går Årsteinstraumen, hvor man kan gjøre store fiskefangster.

I Gratangen sto en av de største trefningene under felttoget i Norge april 1940, med 34 falne på norsk side. Senere ble også franske tropper satt inn. Det er minnesteiner over krigens falne blant annet i Minneparken i Fjordbotn og i Foldvik. I fjorden Gratangen ble hurtigruteskipet «Dronning Maud», merket med Røde Kors' flagg, bombet og senket av tyske fly og 19 mennesker ble drept. Gratangen turiststasjon, bygget i 1928, ble brent av norske styrker 12. april 1940, og gjenreist 1950–1951.

Kirker

Ved stedet Årstein ligger Gratangen kirke, en rektangelformet kirke i mur, oppført i 1971. Kirken er vakkert plassert på en liten høyde, og er lett synlig. Arkitekt for kirken var Oskar Norderval, og kirken er bygget med kapasitet til 220 personer.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1990) har en innbøyd sølvfarget sparre mot en blå bakgrunn, som illuderer hav og fjell.

Navnet kommer av norrønt Grjotangr; grjot, ‘stein’; angr, ‘vik, fjord’. Det samiske navnet på kommunen er Rivtták.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Knutsen, Oddbjørn og Meyer, Tore: Astafjord bygdebok, 2001–, to bind, isbn 82-995411-3-1

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg