Bjarkøy var en egen kommune fram til sammeslåing med Harstad i 2013

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Bjarkøy, tidligere kommune i Troms fylke, nord for Harstad.

Bjarkøy kommune omfattet øyene mellom Senja i nordøst, Grytøya i sør og Vågsfjorden i øst, og strakk seg med enkelte ubebodde holmer og skjær 23 km nord for den egentlige Bjarkøya. Øyene Sandsøya, Helløya, Flatøya, Krøttøya og Gardsøya, med fiskeværet Meløyvær, dessuten en mengde ubebodde holmer og skjær, hørte også til Bjarkøy kommune.

Bjarkøy var, fram til den ble en del av Harstad kommune i 2013, den minste kommunen i Troms både i areal og folketall. Folketallet gikk tilbake med nesten 2/3 etter den andre verdenskrig, noe som hadde sammenheng med både næringsstrukturen og dårlige kommunikasjonsforbindelser. I perioden 1993–2003 var befolkningsnedgangen på 2,1 % år gjennomsnitt.

Bebyggelsen er forholdsvis tett på Bjarkøya, hvor også det tidligere kommunesenteret Nergård ligger.

Næringslivet i den tidligere kommunen er basert på jordbruk og fiske. Bjarkøya og Sandsøya har den overveiende del av jordbruksarealet. Brukene er gjennomgående store: 1999 151 daa jordbruksareal i gjennomsnitt mot 115 daa for fylket som helhet. Noen gårds- og småbruk drives i kombinasjon med fiske. Storfe- og sauehold dominerer jordbruket. Fiskeflåten i Bjarkøy har gått betydelig tilbake, og består stort sett av mindre fartøyer som driver fiske etter torsk o.l. i de nære farvann. Det finnes også et fiskeoppdrettsanlegg 

Rv. 867 kommer sørfra med fergeforbindelse fra Stornes nord for Harstad. Fra Fenes på Grytøya er det fergeforbindelse videre til Sandsøya og Bjarkøya. Hurtigbåtforbindelse fra Harstad til Sandsøya, Bjarkøya og Krøttøya.

Kommunevåpen i den tidligere kommunen

. Begrenset gjenbruk

Bjarkøya var i vikingtiden et kjent sentrum i Hålogaland. Her bodde Tore Hund og herfra utgikk Bjarmelandsferdene.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) hadde en halv gull griff mot en blå bakgrunn. Motivet henspiller på Bjarkøyættens våpen, som også Troms fylke bruker.

Navnet Bjarkøy er i dette tilfelle trolig et oppkallingsnavn etter den svenske handelsbyen BirkaBjörkö i Mälaren, et navn som etter hvert kom til å bety handels- eller markedsplass. Bjarkøy var sentrum for finnehandelen.

  Foreslå endringer i tekst

  Foreslå bilder til artikkelen

  Kommentarer

  28. april 2013 skrev Sven Ånensen

  Bjarkøy ble slått sammen med Harstad 1. januar 2013.

  29. april 2013 svarte Georg Kjøll

  Hei Sven. Denne kommunesammenslåingen har ikke blitt fanget opp hos oss fordi vi ikke har noen fagansvarlige på området. Men takk for at du gjør oss oppmerksomme på det, jeg skal sørge for å det oppdatert så snart som mulig!  Alt godt fra Georg

  Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

  Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

  Du må være logget inn for å kommentere.