Mars – planet

Fra Mars-krateret "Spirit of St. Louis"

NASA/JPL-Caltech/Cornell University/Arizona State University. Falt i det fri (Public domain)

Victoriakrateret fotografert fra Mars Reconnaissance Orbiter.

NASA/JPL/UA. fri

Mars fotografert med Hubble-romteleskopet i august 2003, idet planeten var nærmere Jorden enn den har vært på nesten 60 000 år. Den ovale formen noe over midten av bildet er Olympus Mons, solsystemets største vulkan.

NASA/J. Bell/M. Wolff. Begrenset gjenbruk

Mars er den ytterste av de fire indre, terrestriske planetene (steinplanetene), Merkur, Venus, Jorden og Mars. Den har ekvatorradius 3 390 km, omtrent halvparten av Jordens. Planetens middelavstand fra Solen er 227,9 millioner kilometer, 1,52 ganger Jordens avstand. På grunn av banens avlange form (eksentrisitet 0,09), vil minsteavstanden fra Jorden variere mellom 56 og 103 millioner kilometer.

Mars bruker 687 jorddøgn rundt Solen, og det er 780 jorddøgn mellom hver gang planeten er i motstilling til Solen. Planeten lyser da med en maksimal lysstyrke på størrelsesklasse −2,9 og med en karakteristisk rød farge, som skyldes rødlig sand på overflaten. Den minste lysstyrken er +1,8 når planeten er nær samstilling med Solen.

Temperaturen varierer fra cirka +25 til -140°C.

Mars har to kjente måner, Phobos og Deimos, som begge ble oppdaget i 1877 av Asaph Hall.

Vår begrensede kjennskap til Mars' indre er basert vesentlig på Mariner- og Viking-sondenes målinger av planetens størrelse, form, rotasjon, gravitasjonsfelt og overflatesammensetning.

Sammenlignet med Jorden, er størrelsen og tettheten bare vel det halve, så Mars må inneholde mer silikater og mye mindre jern-nikkel i kjernen. Dette medfører et meget svakt magnetfelt på bare et par tusendeler av Jordens felt.

Før Mars Global Surveyor brant opp i marsatmosfæren 1999, målte den magnetfeltet i marsoverflaten. Av disse målingene fant man at enkelte områder på Mars har en annen magnetisk orientering enn andre.

Fordi Mars' største vinkelutstrekning sett fra Jorden bare er 25 buesekunder, vil man i bakketeleskoper kunne skjelne kun noen diffuse flekker på planetens overflate. De mørkeste områdene kalles hav, mare, men er i virkeligheten dekket av sand og støv. Lysheten av disse områdene og utstrekningen til to hvite polkalotter varierer i takt med årstidene gjennom det 687 dager lange marsåret.

Lysvariasjonene ble tidlig tolket som årstidsvariasjoner i et lag av alger eller mose, men romsondebilder har vist at årsaken er at sanden og støvet forflyttes av vind. Polkalottene består av et meget tynt rimlag dannet av karbondioksid og vann iblandet støv. Noe av rimet vil smelte (sublimere) om sommeren og fryse til igjen om vinteren.

Frem til 1900-tallet var det mange som trodde at det også fantes intelligente vesener på Mars. Noen observerte "kanaler" – først sett av astronomen Giovanni Virginio Schiaparelli i 1877 – som man trodde var kunstige vanningskanaler.

De første nærbilder av planeten tatt i 1965 av Mariner 4, viste at marskanalene var et optisk bedrag. Derimot har romsonder fotografert en kjempemessig kløft, Valles Marineris, som er over 4000 km lang, gjennomsnittlig 100 km bred og opptil 6 km dyp. Trolig skyldes denne kløften og noen mindre kløfter på Mars forkastninger og erosjon fra rennende vann tidlig i planetens 4500 millioner år lange utviklingshistorie. I dag er imidlertid planeten helt uttørret, unntatt i polkalottene.

De amerikanske romsondene Mars Global Surveyor og 2001 Mars Odyssey, og den europeiske Mars Express, har fra sine baner over Mars fotografert planeten i stor detalj, i enkelte områder helt ned til 11 meter.

En radar på Mars Express har påvist is under overflaten. Flytende vann vil i dag ikke kunne eksistere lenge på Mars' overflate på grunn av det lave lufttrykket, som vil få vann til å fordampe eller fryse til etter kort tid. Målinger fra NASA's Mars Reconnaissance Orbiter i 2015 tyder likevel på at i den varme årstid kan vann sive ut i bratte skråninger for så å fryse til når det blir kaldere. At vann vekselvis renner og fryser til er observert flere steder på Mars. Dype kløfter som munner ut i store sandsletter kan vanskelig tolkes som annet enn tørrlagte elveleier og avleiringer etter enorme flommer.

Det er likevel en gåte at spektroskopiske og kjemiske analyser av steinmaterialet i overflaten med romsonden Mars Pathfinder og marsbilene Opportunity og Spirit ikke har påvist karbonater, til tross for store mengder av karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Derimot er det funnet sulfater. En teori er at karbonatene har blitt oppløst av en tidligere forekomst av svovelsyre

Mars har mange store, inaktive vulkaner. Den største, Olympus Mons, rager 24 kilometer opp over bakkenivået og er trolig solsystemets høyeste fjell. Den antas å være bare rundt 100 millioner år gammel. Rundt vulkanene er store områder dekket av lavastrømmer relativt fri for nedslagskratere. Andre steder på planeten finnes det mange store og små nedslagskratere.

Atmosfæretrykket på Mars er bare 1/100 av Jordens. Atmosfæren inneholder cirka 95 prosent karbondioksid (CO2), 2–3 prosent nitrogen og 1–2 prosent argon, foruten spor av vanndamp (under 0,1 prosent), krypton og xenon.

Ved ekvator varierer temperaturen ved overflaten fra cirka –90 °C om natten til +25 °C om dagen. Ved polene kan vintertemperaturen gå ned i –140 °C. Vindstyrken kan komme opp i over 100 km i timen og virvle opp støvskyer som tildekker det meste av planeten.

Mars' atmosfære må opprinnelig ha inneholdt store mengder av "drivhusgassene" vanndamp og karbondioksid, som medførte en rask oppvarming, inntil praktisk talt all vanndampen var forsvunnet ut i rommet og noe kanskje absorbert under overflaten som permafrost.

Men denne klimaendringen har trolig ikke skjedd monotont. Periodisk utgassing fra vulkaner og variasjoner i baneeksentrisitet og aksehelning kan ha ført til temperatursvingninger med vekslende varme og kalde perioder, slik det er påvist for Jorden.

Mars Express har oppdaget en tynn ionosfære rundt Mars og påvist svak aurora (nordlys).

Til tross for at Viking-sondene i 1976 ikke kunne påvise noe spor etter tidligere liv på Mars, har diskusjonen om dette blusset opp på nytt. I et par meteoritter som antas å stamme fra Mars, er det funnet noe som ligner på fossiler av ørsmå bakterier Noen mener fortsatt at et stykke nede i sandlaget på Mars, kan det finnes døde eller til og med levende mikroorganismer.

På overflaten vil liv ikke kunne eksistere lenge i dag på grunn av sterk ultrafiolett stråling. Undersøkelser med Mars Pathfinder, Opportunity og Spirit kan ikke sies å ha styrket mulighetene for tidligere liv på Mars, men dette er fortsatt ikke utelukket.

I mars 2006 gikk den amerikanske romsonden Mars Reconnaisance Orbiter inn i bane 300 km over Mars. Den observerte overflaten i hele sju spektralområder og lette etter vann og ozon i atmosfæren. En annen oppgave var å finne passende landingsområder med tanke på å sende astronauter dit om 15–20 år. Datamengden fra denne ene romsonden ventes å utgjøre mer enn de samlede dataene fra tidligere marssonder.

6. august 2012 landet Mars Science Laboratory på Mars med kjøretøyet Curiosity. Curiosity påviste i 2012 et uttørket elveleie, og i mars 2013 at planeten tidligere hadde et miljø hvor liv kunne eksistere.

Astronomisk tegn
Middelavstand fra Solen 227,9 mill. km
Banens eksentrisitet 0,093
Banens ekliptikkhelning 1,85°
Ekvatorradius (Jorden = 1) 0,532
Masse (Jorden = 1) 0,107
Midlere densitet 3,95 g/cm3
Midlere overflatetemp. ca. –55° C
Siderisk omløpstid 1,881 år
Rotasjonstid 24,623 timer
Aksehelning 25,19°
Måner Phobos og Deimos

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. oktober 2015 skrev Lars Nygaard

"Flytende vann vil i dag ikke kunne eksistere på Mars på grunn av det lave lufttrykket"

Denne formuleringen bør vel oppdateres med de nye funnene av perklorater, jf. http://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Flytende-saltvann-funnet-paa-Mars

Mvh,
Lars Nygaard

29. oktober 2015 svarte Kaare Aksnes

Takk for din kommentar. Jeg har endret teksten med opplysninger om at flytende vann nå er observert på Mars' overflate.
Mvh Kaare Aksnes

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.