kalium

Av .
Lisens: CC BY 3.0

Artikkelstart

Kalium (K) er et sølvhvitt metall. Det er mykt og kan lett skjæres med kniv. Smeltepunktet og tettheten er lavere enn for natrium. Det skyldes at kaliumatomet er større enn natriumatomet. Kaliummetall oksideres lett og reagerer heftig med vann.

Faktaboks

Uttale
kˈalium
Etymologi
Fra al-quali (arabisk), aske, se pottaske (kaliumkarbonat)
Også kjent som

atomnummer 19

atomsymbol K

potassium (engelsk)

Kalium er det tredje grunnstoffet i gruppe 1 (alkalimetallene) i periodesystemet.

Det er to stabile isotoper av kalium: 39K (93,26 prosent) og 41K (6,73 prosent), og en radioaktiv isotop av kalium: 40K (0,012 prosent) med halveringstid på 1,28·109 år.

Siden halveringstiden for 40K er så lang har isotopen eksistert siden Jordens dannelse. 89 prosent spaltes i et elektron og et 40Ca-atom og 11 prosent fanger et elektron og omdannes til et 40Ar-atom. Denne omdanningen av kalium til argon ligger til grunn for kalium-argonmetoden for aldersbestemmelse av mineraler.

Forekomst

Kalium utgjør 1,7 masseprosent av jordskorpen. De mest alminnelige kaliumholdige mineralene er ortoklas, KAlSi3O8, og muskovitt, KAl2AlSi3O10. Ved forvitring av disse silikatene frigjøres kaliumioner som blir absorbert i jordbunnen. Natriumioner som dannes på lignende måte og i lignende mengder, blir ikke absorbert i samme grad av jordbunnen, og føres ut i havet. Havvann inneholder derfor langt mindre kaliumioner (0,04 prosent) enn natriumioner (1,1 prosent).

De viktigste kildene til kalium er kaliumklorid, sylvin og karnalitt, KCl·MgCl2·6H2O. Særlig rike saltleier finnes i Russland, Tyskland og Frankrike. Noen av de største forekomstene finnes i Uralfjellene og i Saskatchewan i Canada. USA har også store forekomster av kaliumsalter, til dels i form av saltholdige innsjøer. Betydelige mengder finnes også i det kaspiske hav og Dødehavet.

Alt i alt blir Jordens reserver av kaliumsalter anslått til over 100 milliarder tonn.

Fremstilling

Kalium kan fremstilles ved elektrolyse av vannfritt, smeltet kaliumhydroksid, KOH, eller ved omsetning av kalsiumkarbid med kaliumfluorid:

CaC2(s) + 2KF(s) → CaF2(s) + 2C(s) + 2K(l)

Den viktigste metoden er reduksjon av smeltet kaliumklorid med flytende natrium ved 850 °C i en beskyttende atmosfære av nitrogen. Kalium fordamper, og dampen kondenseres. Metallet renses til slutt ved fraksjonert destillasjon.

Egenskaper

Kaliummetall reagerer allerede ved romtemperatur raskt med luft og vann. Det må derfor oppbevares under vann- og luftfrie betingelser, for eksempel i petroleum. Kalium vil flyte på vann, men vil smelte på grunn av den store reaksjonsvarmen som utvikles ved reduksjonen av vann til hydrogen (som umiddelbart antennes):

2K(s) + 2H2O(l) → 2K+(aq) + OH(aq) + H2(g)

Ved oppvarming i luft brenner kalium hovedsakelig til kaliumperoksid.

I sine forbindelser er kalium enverdig (oksidasjonstall +I). Ved oppvarming i luft brenner kalium hovedsakelig til kaliumhyperoksid, KO2.

Kaliumforbindelser er oftest lett løselige i vann. Slike løsninger så vel som faste forbindelser er fargeløse, såfremt ikke anionet er farget.

Kalium og dets forbindelser gir en rødfiolett flammeprøve. Flammen iakttas best gjennom blåfarget koboltglass, fordi kaliumflammens farge ellers lett blir overskygget av den kraftigere, gule natriumflammen fra uunngåelige forurensninger.

Bruk

Metallisk kalium blir brukt ved synteser i organisk kjemi. Fordi kalium lett avgir det ytterste elektronet ved bestråling med lys, er metallet blitt brukt i fotoceller.

Natrium og kalium danner lavtsmeltelige legeringer. Lavest smeltepunkt, –12,3 °C, har en legering med 77 prosent kalium og 23 prosent natrium. Slike legeringer brukes som varmeoverføringsmedium i kjernereaktorer.

Mesteparten av kaliumet som produseres blir brukt til fremstilling av kaliumhyperoksid. Det blir blant annet brukt som oksygenkilde i oksygenmasker.

Den viktigste anvendelsen av kaliumforbindelser er som kaliumgjødsel.

Fysiologiske egenskaper

Kalium er livsnødvendig både for mennesker, dyr og planter. Planterøttene opptar større mengder kaliumioner enn andre kationer. Kalium finnes fortrinnsvis inne i cellene og foreligger dels som K+-ioner i cellevæsken, dels bundet til cellenes plasmakolloider, og spiller der en viktig rolle både i forbindelse med osmotiske forhold i cellene og for stoffskifteprosessene. Kalium er også uunnværlig for fotosyntesen og åndedrettet og aktiverer dessuten en rekke enzymer. Videre er det viktig at kalium er til stede inne i cellen i større mengde enn natrium, mens det utenfor cellen er omvendt. Dette har betydning for utløsning av muskel- og nerveimpulser med mer. I plantene fører kaliummangel blant annet til at sukker og aminosyremengder anrikes, samtidig som cellulose- og proteindannelsen blir nedsatt.

Fordi kalium inngår i menneskekroppen, blir kroppen kontinuerlig utsatt for ioniserende stråling fra 40K. Denne strålingen utgjør 62 becquerel (Bq) per kilogram, og for en person som veier 70 kilogram utgjør dette 4200–4300 Bq.

Historie

I 1807 lyktes det Humphry Davy å fremstille et metall ved elektrolyse av kaustisk pottaske. Dette metallet ble senere kalt kalium.

Humphry Davy
Av .
Lisens: fri

Kalium- og natriumsalter var kjente og i bruk fra oldtiden. De gikk under forskjellige navn, og da de hadde lignende kjemiske egenskaper, skilte man ikke mellom dem, selv om de kom fra forskjellige kilder.

Den tyske kjemikeren Martin Heinrich Klaproth var den første som hevdet at karbonatene av natrium og kalium var forskjellige. Han kalte stoffet fra planteriket kali og stoffet fra mineralriket natron.

I 1807 lyktes det Humphry Davy å fremstille et metall ved elektrolyse av kaustisk pottaske. Han hevdet at det var et grunnstoff som han kalte potassium. Da den tyske kjemikeren Ludwig Wilhelm Gilbert (1769–1824) omtalte Davys oppdagelse, kalte han grunnstoffet kalium, fra Klaproths kali.

Da Jöns Jacob Berzelius i 1813 foreslo kjemiske symboler for grunnstoffene, kalte han først kalium for Po, etter potassium, men han byttet symbolet til K for kalium året etter.

Potassium er fortsatt navnet på grunnstoffet i engelsk og fransk, mens på andre språk kalles grunnstoffet kalium.

Kalium

Kjemisk symbol K
Atomnummer 19
Atomvekt 39,0983
Smeltepunkt 63,70 °C
Kokepunkt 756 °C
Tetthet 0,856 g/cm3
Oksidasjonstall +I
Elektronkonfigurasjon [Ar]4s1

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Inga Baadshaug Eide

Er masseprosenten av jordskorpa (1,7) korrekt? De fleste kildene heg finner på nettet oppgir 2,6.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg