Oppskytningsvindu, innen romterminologien betegnelse på det begrensede tidsintervall en bærerakett kan skytes opp i for at nyttelasten skal komme inn i den ønskede bane og for at andre viktige betingelser skal oppfylles.