Jupiters fire største måner kalt de galileiske måner. Fra venste: Ganymedes, Callisto, Io og Europa.
Disse månene ble observert av Galileo Galilei i 1610.
.
Lisens: fri

En måne er en satellitt, en mindre klode som kretser om en større planet.

Jorden har én måne, Månen, som har gitt opphav til fellesbetegnelsen måne.

Et utvalg planeter og måner i samme skala
Et utvalg planeter og måner i samme skala
Av .

Solsystemets måner

Bare Jordens måne og flere av dens overflate-detaljer er synlig med det blotte øyet. Alle de andre månene er oppdaget med teleskoper, noen visuelt, men de aller fleste fotografisk. Fram til 1970-tallet ble månene registrert på fotografiske plater og posisjonsbestemt i forhold til stjerner i synsfeltet. I dag benyttes utelukkende ccd-kameraer som har en ekstremt mye høyere følsomhet enn fotografiske emulsjoner og kan fange opp ekstremt lyssvake måner. Dette har ført til at antallet kjente måner har økt fra 31 til vel 200 mellom 1951 og 2017. Flere av månene er oppdaget med romsondene Voyager 1 & 2, men de fleste er oppdaget med bakketeleskoper.

Det er ofte vanskelig å skille mellom lyssvake måner og asteroider som tilfeldigvis er i synsfeltet. For å kunne skille de to typer objekter fra hverandre, må man kjenne deres baner. Til dette trengs observasjoner av den mistenkte månen over flere timer eller dager. Disse observasjonene blir sendt til Minor Planet Center ved Harvard-observatoriet, der det utføres baneberegning og estimeres fremtidige posisjoner for oppfølging av månen. Når mange nok observasjoner er innhentet og en entydig månebane er beregnet, får månen en midlertidig benevnelse, f. eks. S/1979 J2 som betyr Jupiters andre måne (satellitt) oppdaget i 1979. Først når en stabil bane basert på alle tilgjengelige observasjoner er beregnet og månen er gjenfunnet etter mange omløp, blir den gitt en permanent benevnelse bestående av et romertall for rekkefølgen av måner og oftest et navn; i vårt eksempel XIV Thebe = S/1979 J2, som er Jupiters 14. måne angitt med romertallet XIV.

I tabellen nedenfor er månene listet etter økende middelavstand fra moderplanetene og ikke etter rekkefølgen for oppdagelsene angitt med romertall som her er utelatt.

JORDEN (1 MÅNE)

Måne Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3)
Månen 384 27,32 3475 3,3

MARS (2 MÅNER)

Måne Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
Phobos 9,4 0,32 22 1,9 1877 Hall
Deimos 23,5 1,26 12 1,5 1877 Hall

JUPITER (79 MÅNER, 12 uoffisielle per 2020 utelatt her)

Måne Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
Metis 128 0,29 43 3 1979 Synnott
Adrastea 129 0,30 16 3 1979 Jewitt, Danielson
Amalthea 181 0,50 167 0,8 1892 Barnard
Thebe 222 0,67 99 3 1979 Synnott
Io 422 1,77 3643 3,5 1610 Galilei, Marius
Europa 671 3,55 3122 3,0 1610 Galilei, Marius
Ganymedes 1070 7,16 5262 1,9 1610 Galilei, Marius
Callisto 1883 16,69 4821 1,8 1610 Galilei, Marius
Themisto 7504 130 8 2,6 1975 Kowal
Leda 11 164 241 20 2,6 1974 Kowal
Himalia 11 460 251 170 2,6 1904 Perrine
Lysithea 11 717 259 36 2,6 1938 Nicholson
Elara 11 740 260 86 2,6 1905 Perrine
Dia 12 297 278 2 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Carpo 17 056 456 3 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J12 17 830 490 (R) 1 2,6 2003 Sheppard
Euporie 19 336 551 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Eupheme 20 221 584 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J18 20 508 598 (R) 2 2,6 2003 Gladman
S/2010 J2 21 004 619 (R) 2 2,6 2010 Jacobson m.fl.
Orthosie 21 158 623 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Euanthe 21 039 620 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Harpalyke 21 106 623 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Praxidike 21 148 625 (R) 7 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Thyone 21 197 627 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
S/2003 J16 21 097 623 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Mneme 21 033 620 (R) 2 2,6 2003 Sheppard,Gladman
Iocaste 21 272 632 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Helike 21 065 626 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
Hermippe 21 297 634 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Thelxinoe 21 160 628 (R) 2 2,6 2003 Sheppard,Gladman
Ananke 21 254 630 (R) 28 2,6 1951 Nicholson
Philophrosyne 22 627 690 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Eurydome 23 146 717 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Herse 23 408 735 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Pasithee 23 091 719 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
S/2003 J10 23 042 716 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2011 J2 23 124 718 (R) 2 2,6
Chaldene 23 181 724 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Isonoe 23 231 726 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Erinome 23 286 729 (R) 3 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Kale 23 306 729 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Aitne 23 317 730 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Taygete 23 363 732 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Kallichore 23 276 728 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Eukelade 23 323 730 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
Arche 23 352 732 (R) 3 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J9 23 385 733 (R) 1 2,6 2003 Sheppard
Carme 23 401 734 (R) 46 2,6 1938 Nicholson
S/2011 J1 23 446 736 (R) 2 2,6 2011 Sheppard
S/2010 J1 23 449 737 (R) 2 2,6 2010 Jacobson m.fl.
Sponde 23 790 748 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Megaclite 23 814 753 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Eirene 23 495 739 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J19 23 533 740 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Kalyke 23 565 742 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
S/2003 J23 23 567 733 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Hegemone 23 575 740 (R) 3 2,6 2003 Sheppard
Pasiphae 23 629 744 (R) 60 2,6 1908 Melotte
Cyllene 23 800 752 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J4 23 929 755 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Sinope 23 942 759 (R) 38 2,6 1914 Nicholson
Aoede 23 974 761 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
Autonoe 24 037 761 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Callirrhoe 24 099 759 (R) 9 2,6 1999 Scotti m.fl.
Kore 24 482 777 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J2 28 347 981 (R) 2 2,6 2003 Sheppard

SATURN (82 MÅNER, 21 uoffisielle per 2020 utelatt her)

Måne Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
Pan 133,6 0,57 28 0,4 1981 Showalter
Daphnis 136,5 0,59 7 0,3 2005 Cassini team
Atlas 137,8 0,60 30 0,5 1980 Terrile
Prometheus 139,4 0,61 86 0,5 1980 Collins m.fl.
Pandora 141,8 0,63 81 0,5 1980 Collins m.fl.
Epimetheus 151,5 0,70 116 0,6 1966 Fountain, Larson
Janus 151,5 0,70 179 0,6 1966 Dollfus
Aegaeon 167,4 0,81 0,6 0,5 2008 Cassini team
Mimas 185,5 0,94 396 1,2 1789 Herschel
Methone 194,4 1,01 3 0,5 2004 Cassini team
Anthe 196,9 1,04 2 0,5 2007 Cassini team
Pallene 212 1,15 5 0,5 2004 Cassini team
Enceladus 238 1,37 504 1,6 1789 Herschel
Tethys 295 1,89 1066 1,0 1684 Cassini
Telesto 295 1,89 25 0,5 1980 Smith m.fl.
Calypso 295 1,89 21 0,5 1980 Pascu m.fl.
Dione 377 2,74 1123 1,5 1684 Cassini
Helene 377 2,74 35 0,5 1980 Laques, Lecacheux
Polydeuces 377 2,74 3 0,5 2004 Cassini team
Rhea 527 4,52 1529 1,2 1672 Cassini
Titan 1222 15,95 5150 1,9 1655 Huygens
Hyperion 1501 21,28 270 0,5 1848 Bond
Iapetus 3561 79,33 1471 1,1 1671 Cassini
Phoebe 12 948 548 (R) 213 1,6 1898 Pickering
Kiviuq 11 384 449 16 2,3 2000 Gladman m.fl.
Ijiraq 11 408 451 12 2,3 2000 Gladman m.fl.
Paaliaq 15 204 687 22 2,3 2000 Gladman m.fl.
Skathi 15 635 728 (R) 8 2,3 2000 Gladman m.fl.
Albiorix 16 393 783 32 2,3 2000 Holman
S/2007 S2 16 718 808 (R) 6 2,3 2007 Sheppard m.fl.
Bebhionn 17 116 835 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Erriapus 17 602 871 10 2,3 2000 Gladman m.fl.
Skoll 17 668 878 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Tarvos 18 243 926 15 2,3 2000 Gladman m.fl.
Tarqeq 17 962 885 6 2,3 2007 Sheppard m.fl.
Siarnaq 18 182 896 40 2,3 2000 Gladman m.fl.
Greip 18 457 937 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
S/2004 S13 18 406 934 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Hyrokkin 18 440 932 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Mundilfari 18 653 953 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
S/2006 S1 18 780 962 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Jarnsaxa 19 354 1007 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
S/2007 S3 18 938 978 (R) 4 2,3 2007 Sheppard m.fl.
Narvi 19 349 1004 (R) 7 2,3 2003 Sheppard, Jewitt
Bergelmir 19 336 1006 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
S/2004 S17 19 448 1015 (R) 4 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Suttungr 19 468 1017 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
Hati 19 868 1040 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
S/2004 S12 19 886 1046 (R) 5 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Bestla 20 209 1088 (R) 7 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Farbauti 20 390 1087 (R) 5 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Thrymr 20 418 1092 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
Aegir 20 751 1118 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
S/2004 S7 21 000 1140 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Kari 22 093 1231 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
S/2006 S3 22 428 1255 (R) 5 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Fenrir 22 454 1260 (R) 4 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Surtur 22 941 1297 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Ymir 23 128 1315 (R) 18 2,3 2000 Gladman m.fl.
Loge 23 059 1311 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Fornjot 25 146 1494 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.

URANUS (27 MÅNER)

Måne Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
Cordelia 49,8 0,34 40 1,3 1986 Terrile m.fl.
Ophelia 53,8 0,38 43 1,3 1986 Terrile m.fl.
Bianca 59,2 0,43 54 1,3 1986 Voyager 2
Cressida 61,8 0,46 82 1,3 1986 Synnott m.fl.
Desdemona 62,7 0,47 70 1,3 1986 Synnott m.fl.
Juliet 64,4 0,49 106 1,3 1986 Synnott m.fl.
Portia 66,1 0,51 140 1,3 1986 Synnott m.fl.
Rosalind 69,9 0,56 72 1,3 1986 Synnott m.fl.
Cupid 74,4 0,61 18 1,3 2003 Showalter,Lissauer
Belinda 75,3 0,61 90 1,3 1986 Synnott m.fl.
Perdita 76,4 0,64 26 1,3 1999 Karkoschka/Voy. 2
Puck 86,0 0,76 162 1,3 1985 Synnott m.fl.
Mab 97,7 0,92 24 1,3 2003 Showalter,Lissauer
Miranda 130 1,41 472 1,2 1948 Kuiper
Ariel 191 2,52 1158 1,6 1851 Lassell
Umbriel 266 4,14 1169 1,5 1851 Lassell
Titania 436 8,71 1578 1,7 1787 Herschel
Oberon 583 13,46 1523 1,6 1787 Herschel
Francisco 4 283 267 (R) 22 1,5 2001 Kavelaars m.fl.
Caliban 7 231 580 (R) 72 1,5 1997 Gladman m.fl.
Stephano 8 007 677 (R) 32 1,5 1999 Gladman m.fl.
Trinculo 8 505 749 (R) 18 1,5 2001 Holman m.fl.
Sycorax 12 180 1288 (R) 150 1,5 1997 Nicholson m.fl.
Margaret 14 150 1661 20 1,5 2003 Jewitt, Sheppard
Prospero 16 280 1978 (R) 50 1,5 1999 Holman m.fl.
Setebos 17 420 2225 (R) 48 1,5 1999 Kavelaars m.fl.
Ferdinand 20 430 2790 (R) 20 1,5 2001 Milisavljevic m.fl.

NEPTUN (14 MÅNER)

Måne Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
Naiad 48,2 0,29 66 1,3 1989 Voyager 2
Thalassa 50,1 0,31 82 1,3 1989 Terrile m.fl.
Despina 52,5 0,33 150 1,3 1989 Synnott m.fl.
Galatea 62,0 0,43 176 1,3 1989 Synnott m.fl.
Larissa 73,5 0,55 194 1,3 1989 Voyager 2
Hippocamp 105,3 0,94 35 2,3 2013 Showalter m.fl
Proteus 117,6 1,12 420 1,3 1989 Synnott m.fl.
Triton 354,8 5,88 (R) 2707 2,1 1846 Lassell
Nereid 5 514 360 340 1,5 1949 Kuiper
Halimede 16 680 1879 (R) 62 1,5 2002 Holman m.fl.
Sao 22 620 2919 44 1,5 2002 Holman m.fl.
Laomedeia 23 613 3176 42 1,5 2002 Holman m.fl.
Psamathe 46 705 9129 (R) 40 1,5 2003 Jewitt m.fl.
Neso 50 260 9880 (R) 60 1,5 2002 Holman m.fl.

(Kilde: Jet Propulsion Laboratory)

R: Retrograd bevegelse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg