Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Kvam, kommune i Hordaland fylke, på vestsiden av Hardangerfjorden fra Øynefjorden vest for Varaldsøy i sørvest til Kjepso utenfor munningen av Granvinfjorden i nordøst. Kvam ble under navnet Vikøy opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen fikk sitt nåværende navn i 1911, og den fikk sine nåværende grenser i 1965 da Kvam ble tillagt de delene av Jondal, Varaldsøy og Strandebarm kommuner som ligger på vestsiden av Hardangerfjorden. Samtidig ble Kvams del øst for fjorden (Åsgrenda) tillagt Ullensvang.

I nordvest når Kvam delvis over vannskillet mot Bergsdalsvassdraget og Samnangervassdraget, og i sør vider den åpne og brede Strandebarmsbukta seg inn mot Strandebarm kirkested. Sentralt i kommunen trenger to bukter seg inn mot de to tettbebyggelsene Norheimsund (administrasjonssenter) og Øystese som er smeltet sammen til ett sammenhengende tettstsed, og i nord skjærer det ca. 10 km lange, 200–600 m brede Fyksesundet seg inn mellom stupbratte fjellsider. Kvam grenser i sør til Kvinnherad, i vest til Fusa og Samnanger, i nordvest til Vaksdal, i nord til Voss og i øst til Granvin.

De høyestliggende partier i kommunen, i nord og nordvest, er dannet ved at flak av den kaledonske foldekjedens eruptiver er blitt skjøvet frem mot sør og sørvest over eldre, skifrig og mindre motstandsdyktig berg. Skyvekanten danner på den måten bratte stup ned mot det til dels sterkt omdannede skifrige berg som ligger blottet langs fjordsiden. Høyest når Fuglafjellet (1334 moh.) i nordvest og Kaldanuten (1332 moh.) på grensen til Voss i nord. I nordøst når skyvedekkene helt frem til fjorden, og her finner man høyere og brattere fjordsider enn ellers i kommunen.

Av kommunens befolkning bodde i 2013 63 prosent i de fire tettstedene Norheimsund (4291 innbyggere, fra 2013 inkl. Øystese), Ålvik (Indre Ålvik, 488 innbyggere), Ploganes (371 innbyggere) og Oma (259 innbyggere). alle ved Hardagerfjorden. Det er forholdsvis tett bosetning også omkring kirkestedet Vikøy, i Steinsdalen innenfor Norheimsund og rundt Strandebarmsbukta. De høyestliggende gårdene ligger på ca. 300 moh.

Folketallet i Kvam viste vekst fra krigen og frem til begynnelsen av 1960-tallet da kommunen hadde rundt 9000 innbyggere. Deretter hadde Kvam en periode på vel førti år med redusert folkemengde og deretter ny vekst. For tiårsperioden 2004-14 var den gjennomsnittlige årlige veksten i folketallet 0,2 prosent mot en nedgang på 0,2 prosent i Hardanger som helhet og en vekst på 1,3 prosent i Hordaland fylke.

Jordbruket i Kvam har hovedvekt på husdyrhold og hagebruk. Det samlede jordbruksarealet i kommunen er størst blant kommunene i Hardanger, og etter Ullensvang og Ulvik er Kvam fylkets betydeligste fruktbygd (epler, pærer, plommer). Frukthagene ligger langs fjorden. Det dykes ellers atskillig grønnsaker, likeledes bringebær og jordbær. Mange gartnerier. I de indre deler drives melkeproduksjon og sauehold. Sauebeiter i fjellet.

Industrien er viktig og utgjør vel 14 prosent av kommunens arbeidsplasser, 23 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning (2013). Dette er noe høyere andeler enn for fylket som helhet. Industrien er variert selv om den domineres av verkstedindustri og primær jern- og metallindustri. Disse to bransjene hadde 2011 til sammen 56 prosent av industriens sysselsetting og domineres av henholdsvis Fjellstrand AS på Omastrand og Bjølvefossen ASA i Ålvik (ferrolegeringsverk). Ellers har kommunen atskillig næringsmiddelindustri, bl.a. et større meieri (Tine meierier i Øystese), og trevare- og møbelindustri, også denne særlig i Øystese.

Hardanger Fartøyvernsenter med restaurering av eldre trebåter og fartøy, samt museum, ligger i Norheimsund. Den omfattende turisttrafikken sommer som vinter har ført til etablering av mange hoteller, pensjonater og turisthytter i kommunen, både ved fjorden (særlig Norheimsund og Øystese) og i fjellet (Kvamskogen).

Store nedbørmengder og mange elver og vann i høyfjellsområdene har sammen med bratt fall mot fjorden gitt Kvam store vannkraftressurser. En vesentlig del av dette er utbygd i kraftverk utenfor kommunen (øvre del av Bergsdals- og Samnangervassdragene lengst nordvest og vest i kommunen). Vassdragene øst for Fyksesundet er regulert og samlet i det oppdemte Bjølsegrøvatnet (880 moh.) som danner magasin for Bjølvo kraftverk (maks. ytelse 99 MW) i Indre Ålvik. Dette forsyner A/S Bjølvefossen ASA med kraft. 

Kvam er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 502 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er åtte kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 870 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Bjølvo kraftverk (i drift fra 2003).

Hovedveien gjennom Kvam er Fv. 7. Denne fører fra Norheimsund vestover gjennom Steinsdalen med Tokagjelet, der den er sprengt inn i fjellet, over Kvamskogen til Trengereid hvorfra E 6 til Bergen. Østover fra Kvam fører Fv. 7 langs Hardangerfjorden via Granvin og den nye Hardangerbrua over Hardangervidda til Hallingdal.

Fra Norheimsund fører Fv. 49 videre sørvestover langs fjorden via Mundheim til Kvinnherad og Tysnes. Tørvikbygd på Fv. 49 13 km sør for Norheimsund har bilfergeforbindelse til Jondal på Folgefonnhalvøya. Fra Mundheim fører ellers Fv. 48 nordvestover gjennom Fusa til Fv. 7 i Samnanger.

Fylkeskommunal videregående skole i Norheimsund. Det drives dessuten en privat, kristen videregående skole på Framnes noen få km utenfor Norheimsund.

Kvam hører til Vest politidistrikt, Hardanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hardangerrådet sammen med EidfjordGranvinJondalOddaUllensvang og Ulvik.

Kvam kommune tilsvarer de fire soknene Strandebarm, Vikøy, Øystese og Ålvik i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Kvam til Hardanger og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Kvam kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 39 grunnkretser:

  • Ålvik: Vetletveit, Ålvik austre, Ålvik sentrum, Ålvik vestre, Ytre Ålvik
  • Øystese: Fykse, Bergstø, Soldal, Torpe-Laupsa, Øystese, Fitjadalen, Fugladalen, Vik, Mo-Tjosås, Vavollen-Lundanes, Børvenes, Sjusete
  • Vikøy: Valland, Tolo, Norheim, Kaldestad, Sandven, Mo i Steinsdalen, Skeie, Skålheim-Stuasetmarki, Øvre Steinsdalen, Vikøøy, Aksnes, Holmavatnet
  • Strandebarm: Indre Tørvikbygda, Ytre Tørvikbygd, Innstranda, Fosse, Brugrend, Tangerås, Børsheim, Omastrand, Mundheim, Grønevik

I Øystese ligger Kvam Bygdemuseum og Ingebrigt Vik-museet med arbeider av billedhuggeren I. Vik, som var fra Øystese. Ved Norheimsund er Steinsdalsfossen, som man kan gå under. På Vikøy, 4 km sørøst for Norheimsund, er den fredede Kvam prestegård. Her står fremdeles røykstua der Adolph Tidemand fikk inspirasjon til maleriet Haugianerne. Ved sjøen står 11 naust, de eldste trolig fra 1700-tallet.

Strandebarm og Vikøy kirker er begge langkirker bygd i tre, henholdsvis i 1876 og 1838. Sistnevnte kirke er tegnet av arkitekt Hans Ditlev Franciscus Linstow, kjent som Slottets arkitekt. Årlig musikkfestival (juni) i Norheimsund til ære for komponisten Geirr Tveitt, som var herfra, likeledes årlig båtfestival med utgangspunkt i stedets båtbyggingstradisjoner.

Kommunevåpenet (godkjent 1981) har en sølv innsvinget stolpe mot en blå bakgrunn; illustrerer delvis kommunenavnet, delvis Fyksesund.

Navnet kommer av norrønt hvammr, liten dal mellom bratte fjell, sikter antakelig til Steinsdalen innefor Norheimsund som ender i en slik kvam.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.