Samnanger

Faktaboks

Landareal
257 km²
Innbyggertall
2 465
Administrasjonssenter
Tysse
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
samning
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4623 (fra 01.01.2020, tidligere 1242)
Høyeste fjell
Tveitakvitingen (1299 moh.) på grensa til Samnanger

Samnanger. Notaholmen i Samnangerfjorden. Før i tiden tørket man nøtene her, derav navnet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Samnanger er en kommune i Vestland fylke, omkring indre del av Samnangerfjorden øst for Bergen, samt Storelvas dalføre nordøstover til vannskillet mot Vaksdal kommune og dens tilløp, Frølandselva, til vannskillet mot Kvam kommune i øst.

Samnanger kommune ble opprettet i 1907 ved utskillelse fra Os. Siden har kommunen hatt uendrete grenser. Samnanger grenser til Vaksdal i nordvest og nord, Kvam i øst, Fusa i sør og Bergen og Os i sørvest.

Natur

Berggrunnen i Samnanger hører i sin helhet til Bergensfeltet (Bergensbuene). Vest for Samnangerfjorden finner en dypbergarter av kaledonsk opprinnelse (se kaledonske orogenese), blant annet gabbro og grønnstein. Langs østsiden av Samnangerfjorden, rundt fjordbotnen og på eidet nordover til kommunegrensen mot Vaksdal og Bergen er det kambrosiluriske skifere. Helt i øst er skifrene dekket av overskjøvne, harde bergarter av grunnfjellsalder, mest gneis. Disse skyvedekkene danner de høyeste partiene i kommunen (Tveitakvitingen 1299 moh.) på grensen mot Fusa.

Samnangerfjorden er trang med til dels bratte sider, men den innerste delen vider seg ut og har åpnere, frodigere landskap. Fjorden følger strøkretningen i Bergensbuene.

Bosetning

Bosetningen finner en særlig ved fjordens indre deler, og her ligger kommunens eneste tettsted, Haga (1076 innbyggere i 2017); i alt 44 prosent av kommunens befolkning bodde dette året i tettsteder mot 83 prosent i fylket som helhet. Tysse, som ligger like sør for Haga, er kommunens administrasjonssenter; her er det butikk- og servicesenter.

Kommunens folketall har vært relativt stabilt siden krigen. I tiårsperioden 2007–2017 økte det med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig, mot 1,3 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri viktigste næring blant arbeidsplassene i Samnanger målt etter sysselsetting; den hadde i 2015 7 prosent av kommunens arbeidsplasser, 16 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Av industribransjene var tidligere tekstilindustri (Strømpefabrikken SAFA – Samnanger Fabrikker AS) viktigst; bransjen hadde 2011 således 45 prosent av industriens sysselsetting. I 2013 ble produksjonsdelen av SAFA flyttet til Litauen, mens den øvrige virksomheten ble beholdt i Samnanger. I 2015 var viktigste industribransjer betongvare-, møbel- og verkstedindustri, med henholdsvis 53, 26 og 12 prosent av de sysselsatte i industri.

Jordbruket er beskjedent og basert på husdyrhold (sau, storfe); nesten hele jordbruksarealet nyttes til eng og beite.

Samnanger er en mellomstor kraftkommune; i kommunen er det per 2016 utbygd i alt åtte store og små vannkraftverk med en samlet maksimal ytelse på 112,3 MW og en midlere årsproduksjon på 516 gigawattimer (GWh). Kraftverkene med høyest produksjon er Kvitingen (1984), Grønsdal (1949) og Frøland (1912).

Av yrkesbefolkningen i Samnanger har 62 prosent arbeid i andre kommuner, 46 prosent i Bergensområdet (41 prosent i Bergen alene), seks prosent i Fusa og fire prosent i Hardanger/Voss (2015).

Samferdsel

Gjennom kommunen går Fv. 7, Granvin–Trengereid–(Bergen). Den kommer fra Kvamskogen ned Eikedalen, forbi Tysse og Haga og over Gullbotn ved grensen til Bergen. Fra Tysse går Fv. 48 sørover langs Samnangerfjordens østside til Fusa; langs vestsiden går Fv. 137 til Os.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Samnanger hører til Vest politidistrikt, Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Samnanger er del av Bergen næringsregion sammen med Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Sund og Øygarden.

Samnanger kommune tilsvarer soknet Samnanger i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Samnanger til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Samnanger

For statistiske formål er Samnanger kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Rolvsvåg, Hisdal/Li, Nordbygda, Steinsland, Haga, Tveit, Grønsdal, Høysæter, Frøylandsdal, Tysse indre, Tysse ytre og Sundvik.

Historikk og kultur

Fjelltraktene i Samnanger er mye benyttet som skiterreng, og turisttrafikken er særlig stor i øst, der kommunen strekker seg opp til Kvamskogen.

Samnanger kirke på Årland er en langkirke i tømmer som ble bygd i 1851. Det er funnet rester av en stavkirke her, trolig fra 1100-tallet; den er første gang nevnt i skrifter i 1329.

I Samnanger utkommer lokalavisen Samningen ukentlig. Kjent er også Samnangerfela, en hardangerfele laget av Johannes Bårdson Tveit – oldefar til komponisten Harald Sæverud.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1990) har seks gull dråper som danner en sirkel mot en rød bakgrunn; det sikter til kraftproduksjon og tidligere nedbørsrekord.

Navnet er opprinnelig et fjordnavn, første ledd er ikke sikkert forklart; det kan være et gammelt folkenavn, siste ledd angr, ‘fjord’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Aadland, Ivar Bård: Samnanger kommune : 1907–2007, 2007, Finn boken
  • Haukanes, Britt: Samnanger kyrkje gjennom tidene, 2001
  • Lauvskard, Nils: Samnanger, 1930–54, 2 b., Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Bjørnulf Aasen

I feltet for kommunevåpen vises et kart over Hordaland.

svarte Mari Paus

Takk for tipset! Det er rettet nå. Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg