Pensjonat var opprinnelig betegnelse på virksomheter som driver utleie av rom med servering av mat til personer som er fast eller midlertidig bosatt på stedet, og hvor leieforholdet antas å være av noe lengre varighet. I videre betydning brukes det også om mindre overnattingsbedrifter med enklere standard enn hotell. Omfattes av lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997.