Kvam er ein kommune i Hardanger i Vestland fylke, på vestsida av Hardangerfjorden frå Øynefjorden vest for Varaldsøy i sørvest til Kjepso, seks–sju kilometer utanfor munningen av Granvinfjorden i nordaust. Kvam vart under namnet Vigøer (seinare òg Vikør og Vikøy) oppretta som kommune i 1837, i samband med innføringa av det lokale sjølvstyret. Kommunen fekk sitt noverande namn i 1911 og fekk dei noverande grensene sine i 1965, då Kvam vart tillagt dei delane av Jondal, Varaldsøy og Strandebarm kommunar som ligg på vestsida av Hardangerfjorden. Hele artikkelen