Kvam

Kvam, kommune i Hordaland fylke, på vestsiden av Hardangerfjorden fra Øynefjorden vest for Varaldsøy i sørvest til Kjepso utenfor munningen av Granvinfjorden i nordøst. Kvam ble under navnet Vigøer (senere også Vikør og Vikøy) opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen fikk sitt nåværende navn i 1911, og den fikk sine nåværende grenser i 1965 da Kvam ble tillagt de delene av Jondal, Varaldsøy og Strandebarm kommuner som ligger på vestsiden av Hardangerfjorden. Hele artikkelen