Odda

Faktaboks

Landareal
1 475 km²
Innbyggertall
6 745
Administrasjonssenter
Odda
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
odding, oddvør
Målform
nøytral
Kommunenummer
1228
Høyeste fjell
Sandfloegga (1721 moh.)

Kommunevåpen

Odda. Tettstedet Odda med smelteverket ligger i naturskjønne omgivelser, innerst i Hardangerfjorden. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Odda, kommune i Hordaland fylke, lengst sørøst i Hardanger, omfatter innerste delen av Sørfjorden med Oddadalen innenfor, samt Røldal i sør som geografisk sett utgjør øvre del av Suldalsvassdraget. I vest når Odda opp til vannskillet på Folgefonna, og i øst omfatter kommunen de sørvestre deler av Hardangervidda. Odda grenser til Ullensvang i nordøst, Vinje i Telemark i sørøst, Suldal og Sauda i Rogaland i sør, Etne i sørvest og Kvinnherad i nordvest.

Odda ble opprettet i 1913 ved deling av den daværende Ullensvang kommune i tre, Kinsarvik, Ullensvang og Odda. Røldal, som hadde vært egen kommune siden 1837, ble i 1964 tillagt Odda. Odda, Jondal og Ullensvang kommuner besluttet sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Natur

Berggrunnen tilhører Kaledonidene, som består av gneis i tre områder, et større område i vest (Sørfjordens bredder og Oddadalen samt fjelltraktene vest for disse), et smalt belte i Brattlandsdalen/Røldal/Valldalen, samt noen mindre områder på Hardangervidda helt i nordøst.

Over gneisen ligger det skifre (fyllitt og glimmerskifer) som er blottet på Hardangervidda i nord og øst. I fjelltraktene mellom Oddadalen og Røldal og i noe mindre utstrekning øst for Røldal finnes skyvedekker av gneis. Kommunens høyeste fjell, Sandfloegga (1721 moh.) ligger helt i øst på Hardangervidda; i vest når Folgefonna høyest (1662 moh.).

Det er store løsavsetninger i Oddadalen. I tettstedet Odda demmer en mektig morene opp Sandvinvatnet. I øst ligger Hardangervidda nasjonalpark og i vest Folgefonna nasjonalpark.

Bosetningen

Bosetningen er i særlig grad konsentrert til Oddadalen med tettstedene (folketall 2016): Odda (5022) og Skare (337). Andre tettsteder er Tyssedal (620 på østsiden av Sørfjorden, 6 km nord for Odda, og Røldal (359). I alt 92 prosent av kommunens befolkning bodde 2016 i tettsteder mot 83 prosent i fylket som helhet.

Odda fikk i 2004 bystatus etter kommunalt egenvedtak.

Folketallet i kommunen har gått ned siden midten av 1960-årene på grunn av redusert sysselsetting i industrien og begrensede alternative sysselsettingsmuligheter. I tiårsperioden 2007-17 gikk befolkningen i Odda tilbake med gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig mot et stabilt folketall i Hardanger som helhet og en vekst på 1,3 prosent i Hordaland fylke i samme periode.

Næringsliv

Industrien er største næring i Odda etter offentlig administrasjon og tjenesteyting med 23 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 36 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Industrien domineres av primær jern- og metallindustri (63 prosent av arbeidsplassene i industrien 2015) mens verkstedindustrien har 23 prosent, vesentlig metallvareindustri. Innenfor disse bransjene dominerer Boliden Odda AS på Eitrheimsneset (sink, aluminiumfluorid m.m.) og Eramet Titanium & Iron AS i Tyssedal (titanslagg og spesialråjern). Ellers merkes bransjen gummi-, plast- og mineralsk industri med seks prosent av arbeidsplassene i industri (2015). Odda Smelteverk A/S, som blant annet produserte kalsiumkarbid, ble nedlagt 2003.

Kommunen har atskillig turisttrafikk både i tettstedene, langs hovedveiene og i fjellet. Administrasjonssenteret Odda er et viktig handelssentrum og en viktig eksporthavn for industriprodukter.

Odda er Norges femte største kraftkommune, med en midlere årsproduksjon på 3443 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 16 kraftverk i kommunen (midlere årsproduksjon per 2016): Tysso II kraftverk (1069 GWh; i drift 1967), Oksla kraftverk (973 GWh; i drift 1980), Røldal kraftverk (904 GWh; i drift 1966), Novle kraftverk (240 GWh; i drift 1967) og Mågeli kraftverk (132 GWh; i drift 1956). Høyeste fallhøyde har Tysso II med 725 meter. Opo gjennom Oddadalen og tilløpet Austdøla med den kjente Låtefossen er varig vernet.

I Odda utkommer Hardanger Folkeblad tre ganger i uken.

Av de ansatte ved arbeidsplassene i Odda har 17 prosent bosted utenfor kommunen, 12 prosent i de øvrige kommunene i Hardanger og to prosent i kommunene i Sunnhordland.

Samferdsel

Gjennom søndre del av kommunen går E 134 (Drammen–Haugesund). Fra denne fører Rv. 13 nordover gjennom Oddadalen og langs Sørfjordens østside, gjennom tettstedene Skare, Odda og Tyssedal og via Hardangerbrua til Voss.

På vestsiden av Sørfjorden går Fv. 550 nordover til Utne og videre rundt nordre del av Folgefonnhalvøya til Jondal. Herfra går Fv. 107 via Jondaltunnelen til Gjerde innerst i Maurangsfjorden i Kvinnherad. Til Gjerde fører også Fv. 551 fra Eitrheim like nord for Odda tettsted via Folgefonntunnelen under Folgefonna. Denne går videre vestover til ferjestedet Årsnes; herfra fører Rv.48 via Rosendal, Husnes og Skånevik sørover til E134 i Etne.

Fra E 134 i Røldal går to veier sørover til Rogaland, Rv. 13 gjennom Suldal til Sand og Fv. 520 over fjellet til Sauda.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Odda er skolesentrum for Indre Hardanger og har sykehus, svømmehall og idrettsanlegg med idrettshall sprengt inn i fjellet.

Odda hører til Vest politidistrikt, Hardanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hardangerrådet sammen med Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Ullensvang og Ulvik.

Odda kommune tilsvarer de fire soknene Odda, Røldal, Skare og Tyssedal i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Odda til Hardanger og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Odda

For statistiske formål er Odda kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 32 grunnkretser:

  • Røldal: Brattlandsdalen, Horda, Kyrkjekrinsen 1, Kyrkjekrinsen 2, Fjetland, Kyrkjekrinsen 3, Valldalen/Middalsrusti
  • Oddadalen: Seljestad, Skare, Jøsendal, Hildal/Sandvin, Jordal, Reinsnosi
  • Odda: Vasstun/Mannsåker, Hjøllo, Ragde, Freim, Eide, Eidesåsen, Dalen, Rødna/Hetleflot, Nyland/Bygdabøen, Bygda, Sentrum, Kalvanes
  • Vestsida: Tokheim, Eitrheim, Digranes
  • Austsida: Tyssedal vest, Tyssedal aust, Stana/Skjelvik, Ringedalsvatnet/Langevatnet

Historikk og kultur

Røldal stavkirke fra 1200-tallet kjent for sitt undergjørende krusifiks. Klebersteinsbrudd fra yngre jernalder ved Skare (Steinaberg) og rester av bygdeborg på Sandvinhaugen ved sørenden av Sandvinvatnet.

Populær fottur fra Skjeggedal ved Tyssedal via Mågelitoppen til fjellutspringet Trolltunga. Alpinanlegg i Hordadalen vest for Røldal. Fotruter over Folgefonna fra Buardalen og Eitrheim til Maurangerfjorden i Kvinnherad. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal viser industrireising og kraftutbygging i et historisk perspektiv; avdeling i Odda med industriarbeiderboliger. Nasjonalt vannkraftmonument, Elektra, innviet 2000 i Tyssedal. Bygdetun i Røldal.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har en opprett sølv pilspiss (pilodd) mot en blå bakgrunn; henspiller på kommunenavnet.

Navnet er en eldre form i dativ entall av odde, ‘spisst nes’.

Ekstern lenke

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kolltveit, Olav: Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid, 1962–74, 5 b. i 8, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg