Tidligere kommune i Hordaland, opprettet 1901 ved deling av den daværende kommunen Strandebarm og Varaldsøy. Omfattet i tillegg til øya Varaldsøy også fastlandsdelen nordvest for øya. Ble 1965 overført til hhv. Kvam og Kvinnherad kommuner; 83 km2 ved endringen.