Ulvik

Faktaboks

landareal:
663 km²
innbyggertall:
1 093
administrasjonssenter:
Ulvik
fylke:
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
innbyggernavn:
ulvikje
målform:
nynorsk
kommunenummer:
4620 (fra 01.01.2020, tidligere 1233)
høyeste fjell:
Hardangerjøkulen (1861 moh.)

Kommunevåpen

Ulvik. Utsikt mot administrasjonssenteret Ulvik. Fjellet Vassfjøro (1633 moh.) sees midt i bildet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ulvik er en kommune i Vestland fylke, på nordsiden av Eidfjorden, Hardangerfjordens innerste, østlige del og Osafjorden og dens arm Ulvikafjorden med dalene og fjelltraktene innenfor. Ulvik omfatter også fjellområdene nordøstover med Hardangerjøkulen, Finse og vestre del av Hallingskarvet.

Ulvik ble opprettet som kommune ved delingen av daværende Granvin i 1891 i henholdsvis Ulvik og Granvin kommuner. Fra Ulvik ble så Eidfjord kommune utskilt i 1895. Siden har Ulvik hatt uendrete grenser.

Kommunen grenser til Eidfjord i sør, Ullensvang i sørvest, Voss i vest og nordvest, Aurland i nordøst og Hol kommune i Viken i øst.

Natur

Berggrunnen består for en stor del av grunnfjell, særlig granitt. Over dette finner en innenfor botnen av Ulvikfjorden, og særlig i fjellområdene, omdannede kambrosiluriske sedimenter (fyllitt og glimmerskifer). I de høyestliggende områdene er hardere dypbergarter av kaledonsk opprinnelse mange steder skjøvet over disse sedimentene. På Hardangerjøkulen, nær grensen til Eidfjord, når skyvedekkene 1861 moh. som er Ulvik høyeste fjell og også høyeste fjell i tidligere Hordaland fylke.

Skyvedekkene danner en nesten sammenhengende fjellrekke i nordre del av kommunen, ofte med bratt fall mot de underliggende, løsere kambrosiluriske avsetningene på sørsiden. En slik nesten sammenhengende brattkant mot sør opptrer helt fra grensen mot Granvin i vest til Hallingskarvet i øst. I dette området merkes topper som Vassfjøro nord for Osafjorden (1633 moh.), og Kyrkjedørsnutane i Hallingskarvet (sørtoppen 1816 moh.).

Rundt de innerste delene av Ulvikafjorden er det terrasser med høyder opp til 120 meter; i Osadalen når terrassene opp til 100 meter. De fleste gårdene ligger på dette terrasselandet der matjordlaget til dels er leirholdig sandmold.

Ti prosent av arealet i Ulvik ligger over 1500 moh., en høyere andel enn i noen annen kommune i tidligere Hordaland.

Bosetning

Storparten av bosetningen er konsentrert til terrasseområdene rundt de innerste delene av Ulvikafjorden med tettstedet og administrasjonssenteret Ulvik og rundt botnen av Osafjorden. Ulvik tettsted, som er kommunes eneste tettsted, hadde 534 innbyggere i 2019, 47 prosent av kommunens befolkning. Til sammenligning hadde Hardanger/Voss dette året en tettstedsandel i befolkningen på 64 prosent og Vestland fylke 80 prosent.

Folkemengden i Ulvik har stort sett gått tilbake i hele etterkrigstiden og lå i 2020 29 prosent lavere enn ved krigens slutt. I tiårsperioden 2010–2020 var nedgangen i folketallet gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig mot en vekst i Hardanger/Voss samlet på 0,1 prosent og i Vestland fylke på 0,9 prosent årlig.

Næringsliv

Etter offentlig forvaltning og tjenesteyting er næringen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet viktigste næring med 19 prosent av kommunens arbeidsplasser (2019). Næringen domineres av turisttrafikk som omfatter både gjennomgangstrafikk og lengre opphold, ved så vel fjorden som i fjellet, særlig i Finse-området. Ulvik har flere hoteller og pensjonater, samt campingplass.

Til sammenligning hadde primærnæringene dette året 11 prosent av arbeidsplassene. Ulvik har etter vestlandsforhold relativt store jordbruksarealer. Viktigste driftsformer er husdyrhold, særlig storfe og sau, og hagebruk. Ulvik er en betydelig fruktkommune, og i kommunen drives det også adskillig annet hagebruk som bær- og grønnsakdyrking.

Industrien i Ulvik er beskjeden og består hovedsakelig av næringsmiddelindustri, særlig drikkevarer (Isbre Water AS og Hardanger Saft- og Siderfabrikk, henholdsvis i Osa og på Lekve innerst i Ulvikapollen), og trevareproduksjon (Skeie Tre AS, produsent av paller og kasser i kommunesenteret).

Ulvik er er en liten kraftkommune med tre kraftverk, to i Tysso, Ulvik I og II (se Ulvik kraftverk), samt et pumpekraftverk (Grasbotntjørni) for overføring av vann til Langvatnet lengst sørøst i kommunen for bruk i Sima kraftverk i Eidfjord. Samlet har de tre kraftverkene i Ulvik en maskininstallasjon på netto 21,1 MW og en midlere årsproduksjon på 100 GWh.

Av de bosatte yrkestakerne i Ulvik har 41 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 20 prosent i Voss/Granvin, fem prosent i de andre kommunene i Hardanger, seks prosent i Bergen og to prosent i Oslo (2019).

Samferdsel

Hovedveiforbindelsene til Ulvik er Fv.5380 som knytter Ulvik tettsted med Rv.13 i Hollve i Granvin, og Fv.579 som fører sørover fra tettstedet til Hardangerbrua. På sørsiden av Hardangerbrua fører Rv.7 østover til Eidfjord og over Hardangervidda til Hallingdal og Hønefoss. Fra Ulvik tettsted er det forbindelse østover til Osa (Fv.5374).

I fjellet i nordøst går Bergensbanen på en del av høyfjellsstrekningen gjennom kommunen (Finse og Hallingskeid stasjoner).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I kommunen ligger Hjeltnes vidaregåande skule (fylkeskommunal gartnerskole) med røtter tilbake til en planteskole for frukttrær som var landets eldste i sitt slag, grunnlagt 1765. Noen få år tidligere startet potetdyrkingen i Ulvik.

Ulvik hører til Vest politidistrikt, Hardanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hardangerrådet sammen med Eidfjord, Voss, Kvam og Ullensvang.

Ulvik kommune tilsvarer soknet Ulvik i Hardanger og Voss prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ulvik til Hardanger og Voss fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Ulvik

For statistiske formål er Ulvik kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Vangsbygda, Bangstrond, Vambheim, Bergo, Ljono, Brakanes, Lekve, Osa, Finse/Hallingskeid, Osafjellet og Slondal.

Historikk og kultur

Under andre verdenskrig brant tettbebyggelsen rundt kirken i Ulvik som en følge av et tysk bombardement fra sjøen 25. april 1940. Dette var i sin tur en hevnaksjon for angrep på den tyske flåten.

Ulvik kirke, som er en trekirke fra 1859, er vakkert dekorert av Ulvik-maleren Lars Osa. Kirken har altertavle fra 1630, flere malerier fra 1600-tallet og kopi av et antemensale fra 1250, antagelig landets eldste, fra en tidligere stavkirke (originalen er på Historisk Museum i Bergen). I Osa ligger Hjadlane Galleri for samtidskunst; Olav H. Hauge-senteret finner en i heradshuset i Ulvik.

Langs Bergensbanen går Rallarvegen fra Haugastøl i Hol kommune via Finse, Hallingskeid, Myrdal og ned til Flåm (de to sistnevnte i Aurland kommune). Veien ble opprinnelig bygd som anleggsvei for Bergensbanen. Den er mye benyttet som sykkelvei om sommeren.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har åtte gullfargede spissruter i rosett mot en rød bakgrunn og gjenspeiler husflid og folkekunst.

Navnet er opprinnelig sannsynligvis navnet på prestegården, på norrønt skrevet Ulfvík, første ledd av dyrenavnet ulv.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kolltveit, Olav: Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal og ny tid. Bygdesoga, 1977, 2 b. + kartb., Finn boken
  • Kolltveit, Olav, Johannes Kvestad, Torbjørn Dyrvik, red.: Ulvik : gards- og ættesoga, 1987, 2 b., Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Jon Richardsen

Det er misforhold mellom teksten i denne artikkelen og artikkelen om Eidfjord. Denne artikkelen påstår utskilling av Eidfjord fra Ulvik i 1895. Den andre artikkelen påstår 1891.

svarte Geir Thorsnæs

Takk for kommentarer. Du har rett i at Eidfjord - for øvrig sammen med Granvin - ble utskilt fra Ulvik 1891. Når 1895 har sneket seg inn her, skyldes det en sammenblanding med årstallet for overføringen av et område med bare 3 innbyggere fra Ulvik til Eidfjord dette året. Årstallet for opprettelsen av Eidfjord kommune er rettet til 1891. Hilsen Geir Thorsnæs

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg