Ploganes, tettsted i Kvam kommune, Hordaland, ved Strandebarmsbukta, litt sør for Strandebarm kirkested.