Gamlebrofoss, foss i Numedalslågen, Kongsberg kommune, Buskerud, 3,7 m høy, utbygd 1971 sammen med «Våbenfabrikkfoss». Kraftverket har en samlet fallhøyde på 14,3 m, en maksimal ytelse på 16 MW og en midlere årsproduksjon på 66,5 GWh. Se ellers Gamlebrofoss kraftverk.