Sigdal

Faktaboks

Landareal
811 km²
Innbyggertall
3 467 (1. januar 2020)
Administrasjonssenter
Prestfoss
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
Innbyggernavn
sigdøl, sigdøling
Målform
bokmål
Kommunenummer
3045 (fra 01.01.2020, tidligere 0621)
Høyeste fjell
Gråfjell (1466 moh.) på grensa til Sigdal

Kommunevåpen

Sigdal. Djupsjøen i fjellet øst for Eggedal. I bakgrunnen Norefjell. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart
/Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Sigdal er en kommune i Viken fylke (tidligere Buskerud). Den omfatter Simoas dalføre fra vannskillet ovenfor Haglebu i nord til Solumsmoen ved grensen til Modum i sør med skog- og fjellområdene på begge sider, blant annet Norefjell i øst og Trillemarka-Rollag Østfjell i vest.

Sigdal ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. I 1901 ble Krødsherad skilt ut som egen kommune, og Sigdal fikk da sine nåværende grenser. Sigdal grenser til Flå i nordøst, Krødsherad i øst, Modum i sørøst og sør, Flesberg i sørvest og Rollag og Nore og Uvdal i vest.

Natur

Andersnatten

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjell. I sør, sør for en linje Horgesetervatna–Prestfoss–Glessjøen, består grunnen mest av ulike gneiser. Sentralt i kommunen er det mest granitt, likeledes i Nedre Eggedal. I Nordbygda og i skog- og fjelltraktene på begge sider av Eggedal består berggrunnen hovedsakelig av kvartsitt. I kvartsittområdene finner vi Sigdals høyeste fjell, Gråfjell (1466 meter over havet) på grensen til Flå i Norefjellsområdet i nordøst og Haglebunatten (1278 meter over havet) mellom Eggedal og Numedal i nordvest. I granittområdet midt i dalføret ligger Andersnatten (733 meter over havet) med steil profil og ypperlig utsikt over hele dalføret.

Den øverste delen, Eggedal med Haglebuelva, er trang, og gårdene ligger på sidemorener høyt oppe i liene. Eggedøla renner til Solevatnet (170 meter over havet). Herfra renner Storelva, som danner sjøen Soneren (103 meter over havet), og fra Soneren renner Simoa videre ut i Drammenselva ved Åmot i Modum. Dalsidene er bratte, men nedenfor Solevatnet er likevel dalen vid og dekket av leirjord og sandmoer.

I 2008 ble det om lag 147 kvadratkilometer store området Trillemarka-Rollagsfjell vernet og ble landets største naturreservat.

Klima

Kaldeste måned er januar med normal på –7,1 °C, og varmeste måned er juli med normal på 16,6 °C. Målingene er gjort ved Nedre Eggedal målestasjon.

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt i hoveddalføret med konsentrasjoner i Eggedal og rundt administrasjonssenteret og eneste tettsted, Prestfoss ved sørenden av Soneren (501 innbyggere i 2019). Det er noe bosetning også i enkelte av sidedalene, blant annet i Vestbygda i Eggedal og Greenskogen/Vatnås i sør. Tettstedsandelen av befolkningen er 14 prosent mot 82 prosent i Buskerud som helhet (2019). Gårdene ligger i dalbunnen og i dalsidene.

Folkemengden i Sigdal har med unntak av 1970-tallet stort sett vist nedgang etter andre verdenskrig. Nedgangen er imidlertid nokså beskjeden, og folketallet i 2020 lå for eksempel sju prosent under nivået 30 år tidligere. I tiårsperioden 2010–2020 gikk folketallet tilbake med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig, og i samme tidsrom økte i Buskerud som helhet (etter grensene før 2020) med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig.

Næringsliv

Når en ser bort fra offentlig administrasjon og tjenesteyting, som i 2019 hadde 31 prosent av arbeidsplassene i Sigdal, er viktigste næring i kommunen etter sysselsetting industri. Denne hadde dette året 23 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 38 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Sigdal har knapt sju prosent av de sysselsatte i primærnæringene.

Industrien domineres av trelast- og trevareindustri, inkludert møbelindustri. Disse næringene har i alt 64 prosent av industriens sysselsatte (2019). Denne høye andelen skyldes i vesentlig grad Sigdal Kjøkken AS i Nedre Eggedal som er den klart største industribedriften i kommunen og en av landets største produsenter av kjøkkeninnredninger.

Sigdal er en betydelig jord- og skogbrukskommune med hovedvekt på korndyrking som opptar rundt halvdelen av jordbruksarealet i kommunen. Ellers er det i kommunen storfehold av betydning, likeledes noe saue- og svinehold. Jord- og skogbruk drives for en stor del i kombinasjon. Skogavvirkningen i 2020 utgjorde 55 300 kubikkmeter tømmer, og Sigdal har etter Ringerike og Modum størst avvirkning blant kommunene i tidligere Buskerud fylke.

Sigdal er en svært liten kraftkommune, med en maskininstallasjon på 7,7 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 30 gigawattimer (GWh) per 2019 fordelt på i alt tre kraftverk. Største fallhøyde er 204 meter (Horga kraftverk).

Turisttrafikken, særlig vinterturismen i Eggedal (Haglebu) og Norefjellsområdet, er av stor økonomisk betydning.

Samferdsel

Fylkesvei 287 går gjennom hele dalføret fra riksvei 350 i Åmot, Modum til riksvei 7 i Bromma, Nesbyen. Ved Prestfoss er det sør og nord for administrasjonssenteret fylkesveiforbindelser til henholdsvis Krøderen (fylkesvei 2894) og Lyngdal i Flesberg (fylkesvei 2822).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sigdal hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Sigdal kommune svarer til de to soknene Eggedal og Sigdal i Eiker prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Buskerud regionråd sammen med Krødsherad og Modum.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sigdal til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Sigdal

For statistiske formål er Sigdal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 18 grunnkretser:

  • Nerstad: Nes, Kolsrud, Green, Vatnås, Velstad, Støvern, Vad
  • Prestfoss: Ramstad, Kringstad, Nubberud, Båsum, Eidal, Haga
  • Eggedal: Enger, Kopseng, Teige, Hollerud, Vestbygda

Historikk og kultur

Hagan
Laulia

Holmen kirke ligger i Prestfoss. Her ligger også Sigdal museum, bygdemuseum for Sigdal, Krødsherad og Modum og med Folkemusikksenteret for Buskerud. Vatnås kirke på Greenskogen er fra 1665 og er rikt dekorert og med særpreget, utskåret inventar. Ved kirken finnes en Olavskilde, som ble oppsøkt av folk langt inn i protestantisk tid.

Maleren og forfatteren Christian Skredsvig er knyttet til Sigdal. Han bodde på Hagan i Eggedal fra 1894 til sin død i 1924. Maleren Theodor Kittelsen hadde sitt hjem i Lauvlia ved Soneren i årene 1900–1910. Begge hentet motiver fra området.

Det er alpinbakke på Haglebu øverst i Eggedal.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1983) har et gull treberg mot en blå bakgrunn; illuderer fjellformasjonen Andersnatten.

Første ledd i navnet Sigdal er elvenavnet Simoa, norrønt Sigm eller Sigma, henger kanskje sammen med verbet sige, ‘gli’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Mørch, Andreas og Skatvedt, Thormod: Sigdal og Eggedal, 1914–1965, fem bind, Finn boken
  • Mørch, Andreas: Sigdal og Eggedal, 2007, bind 6–10 (videreført og oppdatert utgivelse av: Sigdal og Eggedal, 1953–1965), Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg