Rollag

Faktaboks

Landareal
430 km²
Innbyggertall
1 384 (2021)
Administrasjonssenter
Rollag
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
Innbyggernavn
rølling
Målform
nøytral
Kommunenummer
3051 (fra 01.01.2020, tidligere 0632)
Høyeste fjell
Storegrønut (1289 moh.)

Kommunevåpen

Rollag stavkirke
Rollag bygdetun
Numedalslågen ved Veggli
Alstadloftet

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Rollag er en kommune i Viken, tidligere Buskerud fylke, og omfatter den sentrale delen av Numedal, fra Fossan i sør til Vergja bru i nord, samt skog- og fjelltraktene på begge sider.

Rollag ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Da omfattet kommunen i tillegg til dagens kommune også Nore og Uvdal og Dagali. Sin nåværende utstrekning fikk Rollag i 1858 da Nore og Uvdal (inkludert Dagali) ble utskilt fra kommunen.

Rollag grenser i vest til Tinn i Vestfold og Telemark fylke, i nord til Nore og Uvdal, i øst til Sigdal og i sør til Flesberg.

Natur

Berggrunnen hører i sin helhet til grunnfjellet og består av granitt i kommunens sentrale deler og ellers mest kvartsitt. Kvartsitten dominerer grunnen i kommunens høyeste partier i grenseområdene mot Vestfold og Telemark med Storegrønut (1289 meter over havet) i nordvest på grensen til Nore og Uvdal og Åklinuten (1246 meter over havet) på grensen til Tinn i Blefjellområdet i sørvest. Øst for Numedal er fjellene lavere; høyest er Vardefjell på grensen til Sigdal med 956 meter over havet. Nesten 2/3 av arealet i kommunen ligger høyere enn 600 meter over havet.

Gjennom Numedal og Rollag renner Numedalslågen (ofte kalt bare Lågen) som starter på Hardangervidda og ender i havet ved Larvik.

Numedals dalsider er for det meste bratte og skogkledde, og åslandet på begge sider av hoveddalføret er meget kupert. Løsmassene i dalbunnen består hovedsakelig av bunnmorene. I grenseområdet mot Sigdal og Nore og Uvdal kommuner ble det i 2008 opprettet et i alt cirka 147 kvadratkilometer stort område som naturreservat, Trillemarka-Rollagsfjell, som er Norges største skogreservat.

Klima

Kaldeste måned er februar med normal på –5,6 °C, og varmeste måned er juli med normal på 11,2 °C. Mest nedbør er det i oktober med normal på 161,0 millimeter og minst er det i april med normal på 60,0 millimeter. Målingene er gjort ved Fyriegg målestasjon.

Bosetning

Bosetningen ligger i overveiende grad i hoveddalføret med tettbebyggelsen Rollag (administrasjonssenter) og kommunens andre tettsted, Veggli, som i 2016 hadde 288 innbyggere. Av Rollags innbyggere bodde dette året 21 prosent i tettsteder mot 81 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i Rollag gikk stort sett tilbake fra krigens slutt og frem til midten av 1970-årene. Siden økte det noe frem til midten av 1980-tallet og har siden ligget nokså stabilt eller har hatt svak nedgang. I tiårsperioden 2007–2017 lå folketallet i kommunen stabilt rundt 1400 innbyggere. Til sammenligning hadde de tre numedalskommunene i denne perioden en samlet befolkningsvekst på gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig og Buskerud fylke 1,2 prosent.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er landbruk og industri hovednæringsveier i Rollag. Det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport og varehandel

De fleste gårdene ligger på morenejord i hoveddalføret 200–300 meter over havet. Jordbruket er basert på husdyrhold (særlig storfe og sau), men det dyrkes også atskillig korn; i 2012 ble 22 prosent av jordbruksarealet nyttet til korndyrking. Skogavvirkningen i 2020 utgjorde 26 800 kubikkmeter tømmer; noe mindre enn i de to andre numedalskommunene.

Rollag er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 289 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 62 meter i Mykstufoss kraftverk (i drift fra 1964), et verk som også har den største midlere årsproduksjonen i kommunen med 216 GWh.

Av Rollags bosatte yrkestakere har 33 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav i alt 13 prosent i de to andre kommunene i Numedal, ti prosent i Kongsberg, tre prosent i Drammensområdet og to prosent i Oslo.

Samferdsel

Kart
/Store norske leksikon ※.

Fylkesvei 40 (KongsbergGeilo) går gjennom kommunen langs Lågen. Fra Veggli kirke går det sommervei over Vegglifjell til Tinn i Telemark, og fra de søndre delene av bygda over til Sigdal.

Numedalsbanen som gikk mellom Kongsberg og Rødberg (nedlagt i 1989), har nå bare noe turisttrafikk i privat regi; ovenfor Veggli kun dresinkjøring.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Numedal folkehøyskole ligger i Rollag, på vestsiden av Lågen.

Rollag hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Rollag kommune svarer til de to soknene Rollag og Veggli i Kongsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden og Tinn.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rollag til Numedal og Sandsvær fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Rollag

For statistiske formål er Rollag kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Østre Langerud, Vestre Langerud, Søndre Landsverk, Nordre Landsverk, Li, Tråen, Prestmoen, Vamre, Søndre Veggli, Nordre Veggli, Østre Veggli, Bogstranda og Kallerud.

Historikk og kultur

Rollag prestegård, som skal være landets eldste, bevarte prestegård med blant annet våningshus fra 1600-tallet, ligger på østsiden av Lågen. Nær prestegården ligger Rollag bygdetun med 20 bygninger, flere fra 1600-tallet, og Rollag kirke, en stavkirke, bygd i 1150–1200. Den ble ombygd og utvidet i 1660, og den opprinnelige stavkirken utgjør kjernen i dagens kirke. «Østsideveien» (fylkesvei 2792) gjennom Rollag er en vei hvor man kan studere gammel byggekunst. Det eldste huset i Rollag er Alstadloftet fra middelalderen. Runeinnskriften i loftet er muligens fra slutten av 1100-tallet.

Søre Tråen på vestsiden av Lågen består av fire fredede bygninger der blant annet «Gammelstuggu» fra 1693 leies ut til turister. I fjellet er det stor hyttebebyggelse med livlig ferietrafikk både sommer og vinter.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1993) har to gull spisser, møtende i øvre skjoldrand, mot en rød bakgrunn; viser stilisert en varde.

Navnet er ikke sikkert forklart, men kan komme av et bortkommet elvenavn Rolla, og lag, ‘fiskeplass’, Rollag kan da ha vært en fiskeplass i Lågen der Troelva renner ut.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hoff, Knut og Tråen, Even: Rollag bygdebok: ætt og gard og grend, 1988–1997, fem bind, isbn 82-991787-0-3, Finn boken
  • Stærnes, Nils G.: Rollag og Veggli herreds historie 1814–1914, 1914, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg