Rollag

Faktaboks

landareal:
430 km²
innbyggertall:
1 419
administrasjonssenter:
Rollag
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
innbyggernavn:
rølling
målform:
nøytral
kommunenummer:
3051 (fra 01.01.2020, tidligere 0632)
høyeste fjell:
Storegrønut (1289 moh.)

Kommunevåpen

Rollag. Numedalslågen renner stille gjennom kommunen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Rollag, kommune i Buskerud fylke, omfatter den sentrale delen av Numedal, fra Fossan i sør til Vergja bru i nord, samt skog- og fjelltraktene på begge sider. Rollag ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Da omfattet kommunen i tillegg til dagens kommune også Nore og Uvdal som da også omfattet Dagali. Sin nåværende utstrekning fikk Rollag i 1858 da Nore og Uvdal (inkludert Dagali) ble utskilt fra kommunen.

Rollag grenser i vest til Tinn i Telemark, i nord til Nore og Uvdal, i øst til Sigdal og i sør til Flesberg.

Natur

Berggrunnen hører i sin helhet til grunnfjellet og består av granitt i kommunens sentrale deler og ellers mest kvartsitt. Kvartsitten dominerer grunnen i kommunens høyeste partier i grenseområdene mot Telemark med Storegrønut (1289 moh.) i nordvest på grensen til Nore og Uvdal og Åklinuten (1246 moh.) på grensen til Tinn i Blefjellområdet i sørvest. Øst for Numedal er fjellene lavere; høyest er Vardefjell på grensen til Sigdal med 956 moh. Nesten 2/3 av arealet i kommunen ligger høyere enn 600 moh.

Numedals dalsider er for det meste bratte og skogkledde, og åslandet på begge sider av hoveddalføret er meget kupert. Løsmassene i dalbunnen består hovedsakelig av bunnmorene. I grenseområdet mot Sigdal og Nore og Uvdal kommuner ble det i 2008 opprettet et i alt ca. 147 km2 stort område som naturreservat, Trillemarka-Rollagsfjell, som er Norges største skogreservat.

Bosetning

Bosetningen ligger i overveiende grad i hoveddalføret med tettbebyggelsen Rollag (administrasjonssenter) og kommunens eneste tettsted, Veggli, som 2016 hadde 288 innbyggere. Av Rollags innbyggere bodde dette året 21 prosent i tettsteder mot 81 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i Rollag gikk stort sett tilbake fra krigens slutt og frem til midten av 1970-årene. Siden økte det noe frem til midt på 1980-tallet og har siden ligget nokså stabilt eller har hatt svak nedgang. I tiårsperioden 2007–17 lå folketallet i kommunen stabilt rundt 1400 innbyggere. Til sammenligning hadde de tre numedalskommunene samlet i denne perioden en befolkningsvekst på gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig og Buskerud fylke 1,2 prosent.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri viktigste næring i Rollag med 19 prosent av kommunens arbeidsplasser, 29 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Næringsgruppen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet har 11 prosent av arbeidsplassene, primærnæringene ni prosent.

Helt dominerende industribransje i Rollag er verkstedindustri med 88 prosent av industriens arbeidsplasser (2014). Denne bransjen domineres helt av bedriften Kongsberg Automotive som driver bildelproduksjon og har noe over 100 ansatte. For øvrig har næringsmiddelindustrien 11 prosent av industriens arbeidsplasser i kommunen (2014).

Til tross for en betydelig industri betegnes Rollag gjerne som en jord- og skogbrukskommune. De fleste gårdene ligger på morenejord i hoveddalføret 200–300 moh. Jordbruket er basert på husdyrhold (særlig storfe og sau), men det dyrkes også atskillig korn; i 2012 ble 22 prosent av jordbruksarealet nyttet til korndyrking. Skogavvirkningen utgjorde 2015 34 600 m3 tømmer, noe mindre enn i de to andre numedalskommunene.

Rollag er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 289 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 62 meter i Mykstufoss kraftverk (i drift fra 1964), et verk som også har den største midlere årsproduksjonen i kommunen med 216 GWh.

Av Rollags bosatte yrkestakere har 33 prosent arbeid utenfor kommunen hvorav i alt 13 prosent i de to andre kommunene i Numedal, 10 prosent i Kongsberg, tre prosent i Drammensområdet og to prosent i Oslo.

Samferdsel

Fv. 40 (Kongsberg–Geilo) går gjennom kommunen langs Lågen. Fra Veggli kirke går det sommervei over Vegglifjell til Tinn i Telemark, og fra de søndre delene av bygda over til Sigdal.

Numedalsbanen som gikk fra Kongsberg til Rødberg (nedlagt 1989), har nå bare noe turisttrafikk i privat regi; ovenfor Veggli kun dresinkjøring.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Numedal folkehøyskole ligger i Rollag, på vestsiden av Lågen.

Rollag hører til Sør-Øst politidistrikt, Kongsberg og Eiker tingrett og Borgarting lagmannsrett. Rollag kommune svarer til de to soknene Rollag og Veggli i Kongsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden og Tinn.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rollag til Numedal og Sandsvær fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Rollag

For statistiske formål er Rollag kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Østre Langerud, Vestre Langerud, Søndre Landsverk, Nordre Landsverk, Li, Tråen, Prestmoen, Vamre, Søndre Veggli, Nordre Veggli, Østre Veggli, Bogstranda og Kallerud.

Historikk og kultur

Rollag prestegård, som skal være landets eldste, bevarte prestegård med blant annet våningshus fra 1600-tallet, ligger på østsiden av Lågen. Nær prestegården ligger Rollag bygdetun med 20 bygninger, flere fra 1600-tallet, og Rollag kirke, en stavkirke, bygd 1150-1200. Den ble ombygd og utvidet 1660, og den opprinnelige stavkirken utgjør kjernen i dagens kirke. «Østsideveien» (Fv. 107) gjennom Rollag er en vei hvor man kan studere gammel byggekunst. Det eldste huset i Rollag er Alstadloftet fra middelalderen. Runeinnskriften i loftet er muligens fra slutten av 1100-tallet.

Søre Tråen på vestsiden av Lågen består av fire fredete bygninger der blant annet «Gammelstugu» fra 1693 leies ut til turister. I fjellet er det stor hyttebebyggelse med livlig ferietrafikk både sommer og vinter.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1993) har to gull spisser, møtende i øvre skjoldrand, mot en rød bakgrunn; viser stilisert en varde.

Navnet er ikke sikkert forklart, kan komme av et bortkommet elvenavn Rolla, og lag, ‘fiskeplass’, Rollag kan da ha vært en fiskeplass i Lågen der Troelva renner ut.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hoff, Knut & Even Tråen: Rollag bygdebok: ætt og gard og grend, 1988–97, 5 b., isbn 82-991787-0-3, Finn boken
  • Stærnes, Nils G.: Rollag og Veggli herreds historie 1814–1914, 1914, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg