Faktaboks

Administrasjonssenter
Lampeland
Fylke
Buskerud
Innbyggertall
2 720 (2022)
Landareal
538 km²
Høyeste fjell
Flesebekkble (1272 moh.)
Innbyggernavn
flesberging
Målform
bokmål
Kommunenummer
3334 (fra 2024, tidl. 3050 og 0631)

Kommunevåpen

Kart: Flesberg kommune i Buskerud
Flesberg kommune i Buskerud fylke.
Kart: Flesberg kommune i Buskerud
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Svene kirke.
Svene kirke.
Daaset bygdetun.
Daaset bygdetun.
Flesberg

Flesberg. Numedalen, mot Flesberg. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Flesberg

Flesberg stavkirke. Flesberg kirke, opprinnelig en middelaldersk stavkirke, som ble ombygd til korskirke på 1700-tallet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Flesberg er en kommune i Buskerud fylke. Den ligger nederst i Numedal og består i tillegg til hoveddalføret også av sidedalene, de fleste på østsiden, og Blefjell-området i vest. Numedal går i søndre halvdel av kommunen, sør for Lampeland, i retning sør-nord, lenger nord går dalen sørøst-nordvest. Ved Lampeland fortsetter Lyngdal rett nordover i hoveddalens retning over til Sigdal.

Flesberg kommune ble opprettet ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. I 1939 ble et mindre område overført til kommunen fra Øvre Sandsvær (33 innbyggere), og i 1964 ble to mindre områder overført til henholdsvis Kongsberg (92 innbyggere) og Øvre Eiker (13 innbyggere).

Flesberg grenser i sørvest til Notodden og i vest til Tinn kommuner, begge i Telemark fylke, i nordvest til Rollag kommune, i nordøst til Sigdal kommune, i øst til Øvre Eiker og i sør til Kongsberg kommuner, alle i Buskerud fylke.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell, hard kvartsittBlefjell lengst vest i kommunen, for øvrig vesentlig gneis og granitt. Dalbunnen i hoveddalen er flat med tørre furumoer. Numedalslågen faller bare cirka elleve meter gjennom kommunen (173–162 meter over havet). Dalsidene i Flesberg er slakere enn lenger nord. I øst når åsene cirka 700 meter over havet, i vest er dalsiden noe brattere, og fjellene når opp til 1272 meter over havet på Flesebekk-ble i østskråningen av Blefjellmassivet. I Lyngdalsområdet er det skogsterreng med godt morenedekke og mange vann.

Kommunen har flere malmforekomster, blant annet sølv og kobber, som tidligere har vært utvunnet. Det skjedde blant annet ved Vinoren vest for Svene, der Kongsberg Sølvverk drev sølvgruve til midten av 1800-tallet og fra 1926 helt til 1956, praktisk talt like lenge som gruvene i selve Kongsberg.

Kommunen har tre naturvernområder:

  • Langåsen naturreservat, skogvern, 4 084,1 daa, Vernet i 2017.
  • Svarttjern naturreservat, myrvern, 345,6 daa. Vernet 1986.
  • Vangestadmyra naturreservat, myrvern, 84,5 daa. Vernet 1986.

Klima

Kaldeste måned er desember, med normal på –4,8 °C, og varmeste måned er juli, med normal på 16,0 °C. Målingene er fra Flesberg målestasjon.

Bosetning

Det er bosetning i hoveddalen gjennom hele kommunen, men den er noe tettere i sør, der Svene sogn har om lag 60 prosent av kommunens befolkning (2014) mot 25 prosent i Flesberg og 15 prosent i Lyngdal. Kommunen har to tettsteder, begge i hoveddalføret; Svene i sør og Lampeland sentralt i kommunen, med henholdsvis 371 og 581 innbyggere (2020) som utgjør 35 prosent av kommunens folketall. Tettbebyggelse også i Flesberg kirkested i nord.

Flesberg hadde en liten nedgang i folketallet fra slutten av andre verdenskrig frem til 1970-tallet. Deretter fulgte en periode med stagnasjon, men siden århundreskiftet har folketallet vist vekst; i tiårsperioden 2007–2017 med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig, mot 1,2 prosent i Buskerud og 0,3 prosent i de tre numedalskommunene som helhet i denne perioden.

Kart over Flesberg kommune
Kart over Flesberg kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Viktigste næringer i Flesberg er, dersom en unntar offentlig administrasjon og tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning og varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet, med henholdsvis 15 og 17 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015), førstnevnte har 23 prosent inkludert industrien. Primærnæringene hadde dette året åtte prosent av Flesbergs arbeidsplasser

Flesberg er en viktig skogkommune og hadde i 2020 en avvirkning på 44 900 kubikkmeter. Skogbruket drives mye i kombinasjon med jordbruk. Korndyrkingen, som opptar 46 prosent av jordbruksarealet, er sammen med husdyrhold viktigste driftsform.

Industrien er helt dominert av trevareindustri med 81 prosent av industriens sysselsatte (2014), blant annet Moelven Numedal Bruk på Flesberg. For øvrig merkes bergverksdrift og metallvareindustri med henholdsvis ti og fem prosent av industriens arbeidsplasser. Industrivirksomheten er lokalisert til Svene, Lampeland og særlig Flesberg.

Flesberg er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 68 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen; det største er Vrenga med 59 GWh.

Det er stor turisttrafikk på Blefjell med mange turisthytter og private hytter. Blestua og Fagerfjell er viktige utgangspunkt for besøkende til Blefjell.

Av de bosatte yrkestakerne i Flesberg arbeider 57 prosent utenfor kommunen (2015) herav 38 prosent i Kongsberg, fem prosent i Numedal for øvrig og seks prosent i Drammensområdet (Drammen, Øvre og Nedre Eiker, Modum, Lier og Røyken).

Samferdsel

Fylkesvei 40 (Larvik–Kongsberg–Geilo) går gjennom Flesberg. Fylkesveier fra henholdsvis Lampeland (fylkesvei 2822) og Flesberg (fylkesvei 2786) til Lyngdal. Herfra går fylkesvei 2822 videre til Prestfoss i Sigdal og fylkesvei 2738 til Skotselv i Øvre Eiker. Fylkesvei 2780 går fra Svene via Lurdalen til Kongsberg. Flere private veier fra fylkesvei 98 på østsiden av Numedalslågen i Flesberg fører opp til østskråningen av Blefjell.

Numedalsbanen (Kongsberg–Rødberg) ble nedlagt i 1989; det drives kjøring med dresin i turistsesongen ovenfor Flesberg stasjon. I 2013 ble godstrafikken (transport av tømmer og flis) gjenopptatt på strekningen Kongsberg–Flesberg stasjon.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Flesberg
Numedalslågen i Flesberg.
Lisens: CCO 1.0

Flesberg hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Flesberg kommune svarer til de tre soknene Flesberg, Lyngdal og Svene i Kongsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Sigdal og Tinn kommuner.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flesberg til Numedal og Sandsvær fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Flesberg

For statistiske formål er Flesberg kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen tolv grunnkretser: Botnan, Ingeborgrud, Lampeland, Svene, Håvardsrud, Gåsum, Snaprud, Kjennerud, Stuvstad, Lyngdal, Lande og Førli.

Historikk og kultur

Gårdsnavnet Koppangen ved Svene kirke tyder på at det her var markedsplass i vikingtiden. Dåset bygdetun med 20 gamle hus ligger i Flesberg. På Strand i Lyngdal ble landets første forsøksstasjon for skogkultur opprettet i 1898.

Flesberg kirke, opprinnelig middelaldersk stavkirke, ble ombygd til korskirke i 1735. Vestportalen i middelalderdelen er delvis bevart. Til inventaret hører blant annet en prekestol fra 1690-årene. Svene kirke er en laftet korskirke fra 1738. Smijernarbeider fra en tidligere stavkirke er bevart på skipets vestportal. Altertavlen har maleri fra 1696, og døpefonten er fra 1730-årene. Lyngdal kirke er opprinnelig fra 1690-årene, utvidet til laftet korskirke i 1730-årene. Innvendig er det bevart malte dekorasjoner, de eldste fra 1697. Altertavlen fra 1633 har tidligere stått i Kongsberg kirke.

Vest for Svene ligger Vinoren sølvgruver som var i drift helt til 1956, se Kongsberg sølvverk.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) har to sølv tømmerklaver, rygg mot rygg, mot en grønn bakgrunn; symboliserer tømmerdrift og skogbruk.

Navnet kommer av fles, ‘skjær’, her brukt om fjellknatter og berg som stikker opp av jorden.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Flatin, Tov A.: Flesberg: fraa dei eldste tidir til no, 1917–1947, fire bind
  • Vinger, Sigurd: Flesberg-boka: bustad og ætt, 1989–, sju bind, isbn 82-991846-0-6

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg