Buskerud er et norsk fylke som strekker seg fra Drammensfjorden i sørøst til Hardangervidda, og Hemsedalsfjella i nordvest og omfatter de store dalførene Hallingdal og Numedal med skog- og fjelltraktene omkring, blant annet østre del av Hardangervidda i vest og Skarvheimen med Hallingskarvet og Høgeloft, som begge når over 1900 meter over havet, i nordvest. Hele artikkelen