Buskerud

Buskerud, fylke som strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst til Hardangervidda og Hemsedalsfjella i nordvest. Buskerud omfatter de store dalførene Hallingdal og Numedal med skog- og fjelltraktene omkring, blant annet østre del av Hardangervidda i vest og Skarvheimen med Hallingskarvet i nordvest. Buskerud grenser til Vestfold i sør, Telemark i sørvest, Hordaland i vest, Sogn og Fjordane i nordvest, Oppland i nordøst og Oslo og Akershus i sørøst.Siden det lokale selvstyret ble innført i 1837, har Buskerud hatt flere endringer i grensen mot nabofylkene Telemark, Vestfold og Akershus. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 21 kategorier:

 1. Drammen
 2. Flesberg
 3. Flå
 4. Gol
 5. Hemsedal
 6. Hol
 7. Hole
 8. Hurum
 9. Kongsberg
 10. Krødsherad
 11. Lier
 12. Modum
 13. Nedre Eiker
 14. Nes
 15. Nore og Uvdal
 16. Ringerike
 17. Rollag
 18. Røyken
 19. Sigdal
 20. Ål
 21. Øvre Eiker

Inneholder 30 artikler: