Numedal

Numedalslågen renner gjennom Numedal.

Numedal er det sørvestligste av de store østlandsdalførene. Det når i nordvest til Hardangervidda. I snever forstand utgjøres Numedal av Numedalslågens dalføre mellom Tunnhovdfjorden og Kongsberg. Vanligvis regner man at Numedal tilsvarer kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, Buskerud; 3 513 km2 med 6561 innbyggere (2019), henholdsvis 4 307 km2 med 34 042 innbyggere inkludert Kongsberg.

Det meste av arealet er fjell og fjellvidder, særlig vest for hoveddalføret. Godt over halvparten av arealet ligger mer enn 900 moh., 22 prosent er produktiv skog og 1 prosent er jordbruksområder. Numedalslågen renner ut i havet ved Larvik, men dalføret nedenfor Kongsberg kalles Lågendalen og regnes ikke med til Numedal.

Numedal med Kongsberg utgjør et prosti og et tingrettsdistrikt bestående av alle de fire nevnte kommunene, henholdsvis Kongsberg prosti og Kongsberg tingrettsdistrikt.

Natur

Numedal ligger i det sørvestlige grunnfjellsområdet. Sølvforekomstene, som opptrer vest og nordvest for bysenteret, ble dannet i permisk tid ved hydrotermal utfelling i grunnfjellet under påvirkning av vulkanismen i det nærliggende Oslofeltet (se hydrotermale prosesser). Fra Tunnhovdfjorden (734–716 moh.) faller Numedalslågen ned i selve Numedal like øst for Rødberg. Nedenfor Rødberg vider elven seg ut i to lange og smale vann, Norefjorden/Frygnefjorden (265 moh.) og Kravikfjorden (262 moh.). Dalen har et relativt slakt fall, og dalsidene er bratte. Dalbunnen er flere steder bred og nesten overalt dekket av sand. Sidedalene er korte og faller bratt ned i hoveddalen.

Numedal er en typisk U-dal med israndterrasser. I bunnen av dalen finnes marin leire med varv.

Bosetning

Numedal har fire tettsteder i tillegg til Kongsberg (innbyggertall 2018): Rødberg (483) i Nore og Uvdal, Veggli (324) i Rollag og Lampeland (586) og Svene (370) i Flesberg. Utenom Kongsberg bor 27 prosent av dalens befolkning i tettsteder, med Kongsberg er tallet 73 prosent (2018).

I Uvdal, en sidedal fra den egentlige Numedal vestover fra Rødberg, ligger de fleste gårdene i dalsidene, særlig i sørvendte lier. Gårdene ligger på israndterasser som gir fruktbart jordsmonn. I selve Numedal ligger de nærmere dalbunnen.

De nordre delene av Numedal hadde frem til 1970-årene en del utflytting. Folketallet stabiliserte seg i 1980-årene, men gikk senere igjen tilbake, til rundt 2005. Numedalskommunene samlet hadde i tiårsperioden 2007–2017 en gjennomsnittlig årlig vekst i folketallet på 0,2 prosent uten Kongsberg; med Kongsberg var den årlige veksten på 1,1 prosent.

Næringsliv med mer

Jord- og skogbruk er en viktig næring sammen med industri og kraftproduksjon. I tillegg har området en økende turisttrafikk, særlig i Blefjellsområdet og øverst i dalen (Vegglifjell, Uvdal, Dagalifjell med mer). Sagbruks- og trevareindustrien betyr mye i dalen, særlig i Flesberg. Verkstedindustri i Rollag (Kongsberg Automotive).

På Numedalsbanen, som gikk fra Kongsberg til Rødberg (nedlagt i 1989), er det godstransport til Flesberg og bare dressintrafikk lenger oppe. Rv. 40 fra Larvik går gjennom dalen og fortsetter gjennom Uvdal over Dagali til Geilo.

Kultur

Numedal har mange kulturminner fra middelalderen og skal være det dalføret i Norge som har flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537), blant annet fire stavkirker (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal). Loftet på Søre Skjønne i Nore er en av landets eldste trebygninger, med tømmer hugget i 1160.

Navnet kommer av norrønt Nauma, gammelt navn på Numedalslågen; det er ikke sikkert forklart, men er trolig beslektet med det islandske naumr som betyr trang, eller av nau- i naust, 'båthus', jamfør latin navis, 'båt'.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Flatin, Tov: Gamalt frå Numedal, 2. utg., 1983–1984, 7 b. i 2, Finn boken
  • Numedal, 1978 (Fortids kunst i Norges bygder), Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg