Numedal

Numedalslågen renner gjennom Numedal.
Hvammen gård i Nore. I bakgrunnen ses Norefjorden

Rollag stavkirke Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Uvdal stavkirke
Uvdal stavkirke
Av /Arfo forlag.
Flesberg stavkirke
Flesberg stavkirke
Av /Arfo forlag.

Artikkelstart

Numedal er det sørvestligste av de store østlandsdalførene. Det når i nordvest til Hardangervidda. I snever forstand utgjøres Numedal av Numedalslågens dalføre mellom Tunnhovdfjorden og Kongsberg, men vanligvis regner man at Numedal svarer til kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg i Viken fylke. Disse tre kommunene utgjør 3 513 kvadratkilometer med 6 511 innbyggere (2021), og inkludert Kongsberg henholdsvis 4 306 kvadratkilometer og 34 205 innbyggere.

Det meste av arealet er fjell og fjellvidder, særlig vest for hoveddalføret. Godt over halvparten av arealet ligger mer enn 900 meter over havet, 22 prosent er produktiv skog, og bare en prosent er jordbruksområder. Numedalslågen renner ut i havet ved Larvik, men dalføret nedenfor Kongsberg kalles Lågendalen og regnes ikke med til Numedal.

Numedal med Kongsberg utgjør Kongsberg prosti bestående av alle de fire nevnte kommunene og tilhører Buskerud tingrettsdistrikt.

Natur

Numedal ligger i det sørvestlige grunnfjellsområdet. Sølvforekomstene, som opptrer vest og nordvest for bysenteret i Kongsberg, ble dannet i permisk tid ved hydrotermal utfelling i grunnfjellet under påvirkning av vulkanismen i det nærliggende Oslofeltet (se hydrotermale prosesser). Fra Tunnhovdfjorden (734–716 meter over havet) faller Numedalslågen ned i selve Numedal like øst for Rødberg. Nedenfor Rødberg vider elven seg ut i to lange og smale vann, Norefjorden/Frygnefjorden (265 meter over havet) og Kravikfjorden (262 meter over havet). Dalen sørover herfra har et relativt slakt fall, og dalsidene er bratte. Dalbunnen er flere steder bred og nesten overalt dekket av sand. Sidedalene er korte og faller bratt ned i hoveddalen.

Numedal er en typisk U-dal med israndterrasser. I bunnen av dalen sør for Rollag finnes marin leire med varv.

Bosetning

Numedal har fire tettsteder utenom Kongsberg kommune (innbyggertall 2020): Rødberg (506) i Nore og Uvdal, Veggli (348) i Rollag og Lampeland (571) og Svene (372) i Flesberg. I disse tre kommunene bor 28 prosent av befolkningen i tettsteder. I Numedal inkludert Kongsberg kommune med tettstedene Kongsberg og Hvittingfoss er andelen bosatt i tettsteder 74 prosent (2020).

I Uvdal, en sidedal fra den egentlige Numedal vestover fra Rødberg, ligger de fleste gårdene i dalsidene, særlig i sørvendte lier. Gårdene ligger på israndterasser som gir fruktbart jordsmonn. I selve Numedal ligger de nærmere dalbunnen.

De nordre delene av Numedal hadde frem til 1970-årene en del utflytting. Folketallet stabiliserte seg i 1980-årene, men gikk senere igjen tilbake, til rundt 2005. De tre Numedals-kommunene hadde i tiårsperioden 2011–2021 samlet sett en ubetydelig vekst i folketallet. Sammen med Kongsberg hadde derimot dalen en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,0 prosent i denne perioden.

Næringsliv med mer

Jord- og skogbruk er en viktig næring sammen med industri og kraftproduksjon. I tillegg har området en økende turisttrafikk, særlig i Blefjellsområdet og øverst i dalen (Vegglifjell, Uvdal, Dagalifjell med mer). Verkstedindustrien er en viktig industribransje i dalen, men etter nedleggelsen av Kongsberg Automotive i Rollag er bransjen størst i Nore og Uvdal. Også sagbruks-, trevare- og møbelindustri betyr mye i Numedal, særlig i Flesberg og Nore og Uvdal.

Numedalsbanen Kongsberg–Rødberg ble nedlagt for persontrafikk i 1989. I dag er strekningen opp til Rollag beholdt for godstrafikk, men er i bruk som sådan kun til Flesberg. Strekningen Rollag–Rødberg er fredet og brukes til dresinutleie . Fylkevsei 40 følger dalen på strekningen Larvik–Kongsberg–Rødberg. Herfra følger veien Uvdal videre mot nordvest og over blant annet Dagalifjell til riksvei 7 på Geilo .

Bygningskultur

Numedal har mange kulturminner fra middelalderen og skal være det dalføret i Norge som har flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537), blant annet fire stavkirker (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal). Loftet på Søre Skjønne i Nore er en av landets eldste trebygninger. Det er tatt flere dendrokronologiske prøver av tømmeret i loftet som viser at det er hugget mellom 1149 og 1220-tallet; dette tyder på at det på et tidlig tidspunkt er foretatt ombygging og gjenbruk av materialer.

Navnet Numedal kommer av norrønt Nauma, gammelt navn på Numedalslågen; det er ikke sikkert forklart, men er trolig beslektet med det islandske naumr som betyr trang, eller av nau- i naust, 'båthus', jamfør latin navis, 'båt'.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Flatin, Tov: Gamalt frå Numedal, 2. utg., 1983–1984, 7 b. i 2, Finn boken
  • Numedal, 1978 (Fortidskunst i Norges bygder), Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg