Numedal, i snever forstand Numedalslågens dalføre mellom Tunnhovdfjorden og Kongsberg. Vanligvis regner man at Numedal tilsvarer kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, Buskerud; 3 513 km2 med 6625 innbyggere (2017), henholdsvis 4 307 km2 med 33 841 innbyggere inkludert Kongsberg. Numedal er det sørvestligste av de store østlandsdalførene. Det når i nordvest til Hardangervidda. Det meste av arealet er fjell og fjellvidder, særlig vest for hoveddalføret. Godt over halvparten av arealet ligger mer enn 900 moh., 22 prosent er produktiv skog og 1 prosent er jordbruksområder. Numedalslågen renner ut i havet ved Larvik, men dalføret nedenfor Kongsberg kalles Lågendalen og regnes ikke med til Numedal.

Numedal med Kongsberg utgjør et prosti og et tingrettsdistrikt bestående av alle de fire nevnte kommunene, henholdsvis Kongsberg prosti og Kongsberg tingrettsdistrikt.

Numedal ligger i det sørvestlige grunnfjellsområdet. Sølvforekomstene, som opptrer vest og nordvest for bysenteret, ble utn dannet i permisk tid ved hydrotermal utfelling i grunnfjellet under påvirkning av vulkanismen i det nærliggende Oslofeltet (se hydrotermale prosesser). Fra Tunnhovdfjorden (734-716 moh.) faller Numedalslågen ned i selve Numedal øst for Rødberg. Like nedenfor vider elven seg ut i to lange og smale vann, Norefjorden/Frygnefjorden (265 moh.) og Kravikfjorden (262 moh.). Dalen har et relativt slakt fall, og dalsidene er bratte. Dalbunnen er flere steder bred og nesten overalt dekket av sand. Sidedalene er korte og faller bratt ned i hoveddalen.

Numedal er en typisk U-dal med israndterasser. I bunnen av dalen finnes marin leire med varv.

Numedal har fire tettsteder i tillegg til Kongsberg (innbyggertall 2016): Rødberg (502) i Nore og Uvdal, Veggli (288) i Rollag og Lampeland (569) og Svene (373) i Flesberg. Utenom Kongsberg bor 26 prosent av dalens befolkning i tettsteder, med Kongsberg 73 prosent (2016).

I Uvdal, en sidedal fra den egentlige Numedal vestover fra Rødberg, ligger de fleste gårdene i dalsidene, særlig i sørvendte lier. Gårdene ligger på israndterasser som gir fruktbart jordsmonn. I selve Numedal ligger de nærmere dalbunnen.

De nordre delene av Numedal hadde frem til 1970-årene en del utflytting. Folketallet stabiliserte seg i 1980-årene, men gikk senere igjen tilbake, til rundt 2005. Numedalskommunene samlet hadde i tiårsperioden 2007-17 en gjennomsnittlig årlig vekst i folketallet på 0,2 prosent uten Kongsberg, med Kongsberg en årlig vekst på 1,1 prosent.

Jord- og skogbruk er en viktig næring sammen med industri og kraftproduksjon, samt en økende turisttrafikk, særlig i Blefjellsområdet og øverst i dalen (Vegglifjell, Uvdal, Dagalifjell, mv.). Sagbruks- og trevareindustrien betyr mye i dalen, særlig i Flesberg. Verkstedindustri i Rollag (Kongsberg Automotive).

På Numedalsbanen, som gikk fra Kongsberg til Rødberg (nedlagt 1989), er det godstransport til Flesberg og bare dressintrafikk lenger oppe. Rv. 40 fra Larvik går gjennom dalen og fortsetter gjennom Uvdal over Dagali til Geilo.

Numedal har mange kulturminner fra middelalderen og skal være det dalføret i Norge som har flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537), blant annet fire stavkirker (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal). Loftet på Søre Skjønne i Nore er en av landets eldste trebygninger, med tømmer hugget i 1160.

Navnet kommer av norrønt Nauma, gammelt navn på Numedalslågen; ikke sikkert forklart, men er trolig beslektet med det islandske naumr som betyr trang, eller av nau- i naust, 'båthus', jf. latin navis, 'båt'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.