Numedalslågen
Numedalslågen renner gjennom Numedal.
Hvammen gård i Nore. I bakgrunnen ses Norefjorden
Rollag stavkirke

Rollag stavkirke Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Uvdal stavkirke
Uvdal stavkirke
Uvdal stavkirke
Av /Arfo forlag.
Flesberg stavkirke
Flesberg stavkirke
Flesberg stavkirke
Av /Arfo forlag.

Numedal er det sørvestligste av de store østlandsdalførene. Det når i nordvest til Hardangervidda. I snever forstand utgjøres Numedal av Numedalslågens dalføre mellom Tunnhovdfjorden og Kongsberg, men vanligvis regner man at Numedal svarer til kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg i Buskerud fylke. Disse tre kommunene utgjør 3 519 kvadratkilometer med 6 589 innbyggere, og inkludert Kongsberg henholdsvis 4 312 kvadratkilometer og 35 382 innbyggere (2023).

Det meste av arealet i Numedal er fjell og fjellvidder, særlig vest for hoveddalføret. Vel 57 prosent av arealet ligger mer enn 900 meter over havet, 25 prosent er skog, og bare 1,5 prosent er jordbruksområder. Numedalslågen renner ut i havet ved Larvik, men dalføret nedenfor Kongsberg kalles Lågendalen og regnes ikke med til Numedal.

Numedal med Kongsberg utgjør Kongsberg prosti, som består av alle de fire nevnte kommunene. De fire kommunene svarer til den delen av Buskerud tingrettsdistrikt som har sitt rettssted i Kongsberg.

Natur

Numedal ligger i det sørvestlige grunnfjellsområdet. Sølvforekomstene, som opptrer vest og nordvest for bysenteret i Kongsberg, ble dannet i permisk tid ved hydrotermal utfelling i grunnfjellet under påvirkning av vulkanismen i det nærliggende Oslofeltet (se hydrotermale prosesser). Fra Tunnhovdfjorden (734–716 meter over havet) faller Numedalslågen ned i selve Numedal like øst for Rødberg. Nedenfor Rødberg vider elven seg ut i to lange og smale vann, Norefjorden/Frygnefjorden (265 meter over havet) og Kravikfjorden (262 meter over havet). Dalen sørover herfra har et relativt slakt fall, og dalsidene er bratte. Dalbunnen er flere steder bred og nesten overalt dekket av sand. Sidedalene er korte og faller bratt ned i hoveddalen.

Numedal er en typisk U-dal med israndterrasser. I bunnen av dalen sør for Rollag finnes marin leire med varv.

Bosetning

Numedal har fire tettsteder utenom Kongsberg kommune (innbyggertall 2023): Rødberg (507) i Nore og Uvdal, Veggli (353) i Rollag og Lampeland (591) og Svene (370) i Flesberg. I disse tre kommunene bor 28 prosent av befolkningen i tettsteder. I Numedal inkludert Kongsberg kommune med tettstedene Kongsberg og Hvittingfoss er andelen bosatt i tettsteder 75 prosent (2023).

I Uvdal, en sidedal fra den «egentlige» Numedal vestover fra Rødberg, ligger de fleste gårdene i dalsidene, særlig i sørvendte lier. Gårdene ligger på israndterasser som gir fruktbart jordsmonn. I selve Numedal ligger de stort sett nærmere dalbunnen.

De nordre delene av Numedal hadde frem til 1970-årene en del utflytting. Folketallet stabiliserte seg i 1980-årene, men gikk senere igjen tilbake, til rundt 2005. De tre Numedals-kommunene hadde i tiårsperioden 2013–2023 samlet sett en gjennomsnittlig vekst i folketallet på snaut 0,1 prosent årlig. Sammen med Kongsberg hadde derimot dalen i samme periode en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,9 prosent.

Næringsliv og samferdsel

Jord- og skogbruk er en viktig næring sammen med industri og kraftproduksjon. I tillegg har området en økende turisttrafikk, særlig i Blefjellsområdet og områder lenger oppe i dalen som Vegglifjell, Uvdal og Dagalifjell. I flere av disse områdene er det større hytteområder.

Verkstedindustrien er en viktig industribransje i dalen, men etter nedleggelsen av Kongsberg Automotive i Rollag er bransjen størst i Nore og Uvdal. Også sagbruks-, trevare- og møbelindustri betyr mye i Numedal, særlig i Flesberg og Nore og Uvdal.

Numedalsbanen Kongsberg–Rødberg ble nedlagt for persontrafikk i 1988. I dag er strekningen opp til Flesberg beholdt for godstrafikk (tømmer og flis). Strekningen Rollag–Rødberg ble i 2013 fredet av Riksantikvaren og brukes i dag til dresinutleie.

Fylkesvei 40 Larvik–Kongsberg–Rødberg–Geilo er hovedveiforbindelsen gjennom Numedal. Fra Rødberg følger fylkesveien Uvdal mot nordvest videre til riksvei 7 på Geilo. På denne strekningen når veien over 1000 meter over havet tre steder; høyest når veien ved Vasstulan på Dagalifjell med 1100 moh.

Bygningskultur

Numedal har mange kulturminner fra middelalderen og skal være det dalføret i Norge som har flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537), blant annet fire stavkirker (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal). Loftet på Søre Skjønne i Nore er en av landets eldste trebygninger. Det er tatt flere dendrokronologiske prøver av tømmeret i loftet som viser at det er hugget mellom 1149 og 1220-tallet; dette tyder på at det på et tidlig tidspunkt er foretatt ombygging og gjenbruk av materialer.

Navnet

Navnet Numedal kommer av norrønt Nauma, et gammelt navn på Numedalslågen; det er ikke sikkert forklart, men er trolig beslektet med det islandske naumr, som betyr trang, eller av nau- i naust, 'båthus', jamfør latin navis, 'båt'.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Flatin, Tov: Gamalt frå Numedal, 2. utg., 1983–1984, 7 b. i 2
  • Numedal, 1978 (Fortidskunst i Norges bygder)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg