Midt-Telemark

Faktaboks

landareal:
548 km²
innbyggertall:
10 923
fylke:
Vestfold og Telemark
innbyggernavn:
bøhering/sauhering/neshering
kommunenummer:
3817
høyeste fjell:
Jøronnatten (1275 moh.)

Utsikt over tettstedet Gvarv med Gvarvelva (Bøelva) før utløpet i Norsjø. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Midt-Telemark har sterke folkemusikk- og folkedanstradisjoner. Halfdan Egedius malte Spill og dans i Bø i 1896.
Av .

Midt-Telemark er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. Den ble opprettet 1. januar 2020 ved sammenslåing av kommunene og Sauherad. Samtidig ble grunnkretsene Angard og Hjuksebø overført fra Sauherad kommune til Notodden kommune.

Kommunen grenser i nord til Notodden, i øst til Kongsberg, i sør til Skien og Nome og i vest til Seljord. Kommunen omfatter to av Skiensvassdragets daldrag der disse munner ut i Norsjø. Mest bebygd er Bøelvas dalgang mellom Norsjø og Seljordsvatnet, tilsvarende tidligere Bø kommune. Sauherad er bygdene langs elva Saua mellom Norsjø og Heddalsvatnet. I nord når kommunen opp til Lifjell. Kommunen har et samlet areal på 584 kvadratkilometer, hvorav 36 kvadratkilometer er ferskvann. Per 1. januar 2019 hadde områdene som omfattes av kommunen 10 923 innbyggere, 20 innbyggere per kvadratkilometer.

Natur

Midt-Telemark kommune omfatter to dalfører, i øst Sauherad med Heddalsvassdraget (Heddalsvatnet 16 meter over havet og Norsjø 15 meter over havet), i vest Seljordsvassdraget med bygdene Nes og Bø. I den østlige delen av kommunen danner permiske dypbergarter et kupert skog- og fjellområde 500–800 meter over havet med Vardefjell (814 meter over havet) som det høyeste. Den vestlige delen tilhører det sørnorske grunnfjellsområdet med mye harde bergarter som granitt og kvartsitt. Landskapet kjennetegnes av den vide hoveddalen med Bøelva og skogkledde dalsider og fjell. Godt klima med høye sommertemperaturer gjør at skoggrensa her ligger nær 1000 meter over havet. Høyeste fjelltopp er Jøronnatten på Lifjell på 1275 meter over havet, på grensen til Notodden og Seljord kommuner.

Marine løsmasser opp til cirka 150 meter over havet gir fruktbar dyrkingsjord i et klima som er gunstig for åker- og hagevekster. I dalene er det store sand- og grusavsetninger, for eksempel Eikjamoen og Folkestadmoen om lag 155 meter over havet like nord for Bø. For øvrig forekommer sand- og grusavsetninger i ulike trinn, avsatt etter som innlandsisen smeltet ned og landet steg. Gvarv ved nordvestenden av Norsjø er kjent for høye sommertemperaturer og lave vintertemperaturer.

Befolkning og bosetting

Folketallsutvikling i Bø og Sauherad.

Midt-Telemark har gjennom lang tid hatt vekst i folketallet. I tiårsperioden 2010–2019 økte folketallet med 10,7 prosent. All vekst er skjedd i kommunesenteret Bø og den vestlige delen av kommunen, mens folketallet i Sauherad har stagnert.

52 prosent av befolkningen bor i tettstedene Bø (3558 innbyggere, 2019), Gvarv (1106 innbyggere), Folkestad (398 innbyggere) og Nordagutu (300 innbyggere). Bosettingen ellers er konsentrert om de to hoveddalførene fra Norsjø nordover til Heddalsvatnet og vestover mot Seljordsvatnet.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet viser i blått tre hardingfeler i gull. Våpenet viser til kommunens sterke spelemanns- og felemakertradisjoner.

Næringsliv

Utsikt fra Lifjell mot Bø.

Av /KF-arkiv ※.

En bred dalgang og store flate områder med skog og fjell omkring samt et stabilt klima gir et godt grunnlag for kornproduksjon, husdyrhold og fruktdyrking. Deler av industrien er direkte tilknyttet virksomheter i jord- og skogbruk. Vel to tredjedeler av jordbruksarealet nyttes til korndyrking. På Gvarv ligger Telemark skogplanteskule.

Kommunesenteret Bø har siden 1970-årene fått økende betydning som handels-, service- og skolesentrum med et bredt tilbud av privat og offentlig tjenesteyting. Universitetet i Sørøst-Norges avdeling i Bø gir ringvirkninger i næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig, og de om lag 2 300 studentene som gikk på høgskolen i 2016, er med på å prege stedet. Telemarksforsking i Bø er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har nasjonal spisskompetanse på fem fagområder: kulturforsking, natur- og kulturbasert nyskaping, kommuneøkonomi og kommunestruktur, regional utvikling, og helse- og velferdsforskning.

Det er turisttrafikk i Lifjellsområdet både sommer og vinter, og kommunen har flere hoteller, et stort antall hytter og en rekke campingplasser. Fritidsparken Bø Sommarland, som ligger cirka 5 kilometer nord for kommunesenteret, er Skandinavias største vannpark. I sommerhalvåret trafikkerer turistbåten MS Telemarken Norsjø mellom Akkerhaugen og Ulefoss.

Samferdsel

Sørlandsbanen går gjennom kommunen med stasjon i Bø og Nordagutu. Bratsbergbanen fører fra Nordagutu til Skien og Porsgrunn. Hovedvegforbindelsen gjennom kommunen er riksvei 36 mellom E18 i Grenland over Gvarv og Bø til E134 i Seljord. Fylkesvei 360 fører fra Gvarv gjennom Sauherad til Notodden i nord. Fra Bø fører fylkesvei 359 gjennom Eikjabygda til Lunde i sør. Det er også vegforbindelse mot nord over fjellet til Notodden. Tidligere var vassdraget en viktig ferdselsåre, og det er fortsatt noe lektertransport på Norsjø.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lokalisering.

Erik Werenskiold malte En bondebegravelse i Gvarv somrene 1883–1885.

Av /Nasjonalmuseet.

Universitetet i Sørøst-Norge har en avdeling i Bø. Her finnes også Bø vidaregåande skule.

Midt-Telemark hører til Sør-Øst politidistrikt, Aust-Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Telemarkrådet sammen med Nome kommune.

Midt-Telemark kommune tilsvarer sokna Bø og Sauherad/Nes i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Midt-Telemark til Nedre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

Historikk og kultur

Bø Bygdemuseum–Oterholt har en rekke bygninger og dessuten felemakerverksted, folkedraktutstilling, landhandlermuseum med mer. Østerli bygdetun på Lifjell har utstilling og salg av lokal husflid og håndverk. Kommunen har flere aktive spelemannslag. På Akkerhaugen ligger en skulpturpark. Gullbring kulturanlegg fra 1994 har svømme- og idrettshall, konsert- og teatersal, galleri og kino. Telemarkshallen med innendørs fotballbane åpnet i 1995. Bø Sommarland er et fritids- og badeanlegg.

Hvert år arrangeres det to festivaler i kommunen: Sommarlandsfestivalen for kor, korps og orkester og Telemarksfestivalen, som er en internasjonal folkemusikkfestival.

Kommunen har fem kirker. Bø gamle kirke, trolig fra 1100-tallet, og Bø nye kirke fra 1875, ligger begge på Bøhaugen ovenfor Bø sentrum. Steinkirkene i Sauherad og Nes er begge fra 1100-tallet, og kjent for sine kalkmalerier. På Lifjell ligger Jønnbu fjellkirke.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg