Nore og Uvdal

Faktaboks

Landareal
2 266 km²
Innbyggertall
2 455 (2022)
Administrasjonssenter
Rødberg
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
Målform
nøytral
Kommunenummer
3052 (fra 01.01.2020, tidligere 0633)
Høyeste fjell
Borgsjåbrotet (1485 moh.)

Kommunevåpen

Hvammen gård i Nore. I bakgrunnen ses Norefjorden
Kart
/Store norske leksikon ※.
Nore og Uvdal

Nore og Uvdal. Gårdsbruk med eldre bygninger i Kravik ved Numedalslågen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.
Uvdal stavkirke
Uvdal stavkirke
Uvdal stavkirke
Langedrag
Langedrag
Langedrag
Rauhelleren
Rauhelleren på Hardangervidda
Rauhelleren

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Nore og Uvdal er en kommune i Viken fylke, øverst i Numedal. Kommunens østre del, det tidligere Nore, ligger omkring Numedals øvre del med de store sjøene Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden. Ved Rødberg deler hoveddalføret seg. Herfra fører Uvdal vestover, opp mot Hardangervidda.

Kommunen, som strekker seg innover Hardangervidda til fylkesgrensen mot Vestland i vest og Vestfold og Telemark i sør, er fylkets klart største etter areal.

Nore og Uvdal utgjorde den nordre delen av Rollag kommune, slik den ble avgrenset da det lokale selvstyret ble innført i 1837. Fra Rollag ble Nore og Uvdal skilt ut som egen kommune i 1858, og denne kommunen ble i 1901 delt i de to kommunene Nore og Uvdal. Fra Uvdal ble størstedelen av Dagali sogn i 1944 overført til Hol kommune. Etter dette utgjorde Nore 737 kvadratkilometer (km²) med 2253 innbyggere og Uvdal 1768 km² med 1318 innbyggere. De to kommunene ble i 1962 slått sammen igjen til Nore og Uvdal kommune.

Nore og Uvdal grenser til Hol og Ål i nord, Nesbyen og Flå i nordøst, Sigdal i øst, Rollag i sørøst, Tinn og Vinje i Vestfold og Telemark fylke i sør og Eidfjord i Vestland fylke i vest.

Natur

Hoveddalføret i Numedal er trangt, i Uvdal og ved de store innsjøene i nord er dalen videre og landskapet åpnere. Ved Fønnebøfjorden er Uvdalselvas store elveslette på et par tusen dekar innvunnet og lagt ut til jordbruksland.

Berggrunnen består overveiende av grunnfjell (gneis og granitt som hører til Telemarkformasjonen). En stripe hard kvartsitt, som går nord–sør på vestsiden av Norefjorden og på østsiden av Tunnhovdfjorden, har gitt sterkt fall i Numedalslågen og Uvdalselva henholdsvis nord og vest for Rødberg. Denne kvartsitten har forårsaket et trangt hoveddalføre langs Norefjorden. Helt i vest på Hardangervidda ligger mindre forekomster av omdannede kambrosiluriske skifere (fyllitt) over grunnfjellet. Løsmassene er hovedsakelig bunnmorene og elveavsetninger.

Av arealet ligger 78 prosent mer enn 900 meter over havet (moh.), og det høyeste fjellet er Borgsjåbrotet (1485 moh.) på grensen til Tinn. I kommunens vestlige deler ligger en del av Hardangervidda nasjonalpark. I grenseområdet mot Sigdal og Rollag ligger det omtrent 147 km² store naturreservatet Trillemarka-Rollagsfjell, som er Norges største skogreservat.

Klima

Den kaldeste måneden er januar med en normal på –4,1 °C, og den varmeste er juli med en normal på 15,9 °C. Mest nedbør er det i august med en normal på 94,6 millimeter, og minst er det i februar med 30,6 millimeter. Målingene er foretatt ved Veggli II målestasjon.

Bosetning

Det meste av bosetningen er konsentrert til hoveddalføret og Uvdal, særlig på strekningen mellom Nore og Uvdal kirke. Høytliggende grender er Tunnhovd (750–900 moh.) på nordsiden av Tunnhovdfjorden og øvre del av Uvdal der gårdsbebyggelsen går opp til rundt 770 moh. Av kommunens befolkning bor 62 prosent i Nore og 38 prosent i Uvdal (2016).

Nore og Uvdals eneste tettsted er administrasjonssenteret Rødberg som i 2016 hadde 502 innbyggere. Andelen bosatt i tettsteder i kommunen var dette året 20 prosent mot 81 prosent i tidligere Buskerud som helhet.

Med unntak av 1970-tallet og første del av 1980-tallet var folketallet i Nore og Uvdal stort sett i tilbakegang fra slutten av andre verdenskrig til omkring 2010. Siden har folketallet vært relativt stabilt; dette gjelder også tiårsperioden 2007–2017. De tre numedalskommunene samlet hadde til sammenligning en årlig vekst på gjennomsnittlig 0,3 prosent, og fylket som helhet vokste med 1,2 prosent årlig i denne perioden.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning Nore og Uvdals viktigste næring etter sysselsetting med 22 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015), 31 prosent inkludert industri. Næringen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet hadde dette året tolv prosent av arbeidsplassene, og primærnæringene hadde åtte prosent.

Gårdene er for en stor del små og brattlendte, og driftsformen er hovedsakelig husdyrhold (storfe, sau). Nore og Uvdal har etter Ål og Hol størst sauetall blant fylkets kommuner (2016). Det ble i 2020 avvirket 41 800 m³ tømmer. I fjellet drives betydelig jakt og fiske.

Den viktigste industribransjen er verkstedindustri, med 52 prosent av industriarbeidsplassene i kommunen (2014); største bedrift er Uvdal Maskinfabrikk AS. Andre viktige bransjer er trevare-/møbel- og næringsmiddelindustri med henholdsvis 25 og 13 prosent av industriarbeidsplassene.

Kommunen har stor turisttrafikk; det gjelder både sommer- og ikke minst vintertrafikken. Det er alpinanlegg i Uvdal og et godt utbygd løypenett om vinteren og fotrutenett om sommeren, først og fremst i områdene opp mot de østre delene av Hardangervidda. Kommunen har flere hoteller, pensjonater og turisthytter. Blant de mest kjente er Torsetlia Fjellstue, Imingfjell turistheim, Mårbu turisthytte, Solheimstulen turisthytte, Rauhelleren turisthytte, Heinseter og Sevletunet. Det er også flere felter med private hytter og leilighetsanlegg i fjellet og i skogsområdene.

Rødberg er i tillegg til å være administrasjonssenter i kommunen et viktig handels- og servicesenter for nordre del av Numedal.

Nore og Uvdal er en betydelig kraftkommune, med i alt ni kraftverk som per 2015 hadde en samlet midlere årsproduksjon på 1404 gigawattimer (GWh), den største årsproduksjonen blant kommunene i tidligere Buskerud. De største kraftverkene er (produksjon og byggeår): Nore I kraftverk (759 GWh; 1928), Uvdal I kraftverk (239; 1967), Nore II kraftverk (204 GWh; 1946) og Uvdal II kraftverk (153 GWh; 1967).

Av de bosatte yrkestakerne i Nore og Uvdal hadde 22 prosent arbeid utenfor kommunen i 2015; ni prosent arbeidet i de øvrige kommunene i Numedal inkludert Kongsberg, fem prosent i Hallingdal og to prosent både i Drammensområdet og i Oslo.

Samferdsel

Persontrafikken på Numedalsbanen (Kongsberg–Rødberg) ble innstilt i 1989. Godstrafikken ble gjenåpnet i 2013 på strekningen Kongsberg–Flesberg.

Fylkesvei 40 (Larvik–Kongsberg–Geilo) går på østsiden av Norefjorden og opp Uvdal, videre over Dagalifjellet. Det går veier fra fylkesvei 40 i Rødberg til Skurdalen via Tunnhovd (fylkesvei 2806), og fra Tunnhovd via Rukkedalen til Nesbyen (fylkesvei 2910). Fylkesvei 2814 går fra Bjørkeflåta i Uvdal over Imingfjell og forbi Sønstevatn til Tessungdalen i Tinn kommune.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Det er en fylkeskommunal videregående skole i kommunen, Numedal videregående skole i Norefjord.

Nore og Uvdal hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Nore og Uvdal kommune svarer til de tre soknene Nore, Tunnhovd og Uvdal i Kongsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Notodden, Rollag, Sigdal og Tinn.

Historikk og kultur

Flere av turistrutene innover Hardangervidda følger gamle ferdselsveier, blant annet Nordmannsslepa. Rett nord for Tunnhovdfjorden ligger Langedrag Naturpark med om lag 300 dyr fordelt på rundt 20 arter.

Av kulturminner må særlig Nore stavkirke og Uvdal stavkirke nevnes. Kommunen er også kjent for sine mange gamle gårder, flere av dem med bygninger fra middelalderen, og den markedsfører seg gjerne som «Middelalderdalen». Mellom-Kravik i Nore har trolig Norges eldste bebodde hus, en fredet hovedbygning med en middelalderdel og en meget sjelden portal. Nore og Uvdal bygdetun har 17 historiske bygninger og ligger ved Uvdal stavkirke. Sevletunet i nordenden av Norefjorden er også en av de eldste gårdene i dalen, og tar imot overnattingsgjester.

Ved Sjugurdstjønn ved Sønstevatn ble det i 1999 gjort funn av ti pilspisser og to gravplasser fra vikingtiden og en boplass fra steinalderen, cirka 5000–2000 fvt.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (vedtatt i 1982) er venstre skrådelt, første felt har et grønt stabbur mot en gull bakgrunn, andre felt har et gull vasshjul mot en grønn bakgrunn; det gjenspeiler jord- og skogbruk.

Navnet. Nore er opprinnelig gårdsnavn, men brukes i dag bare som bygdenavn; det er flertall av norrønt nór, ‘trangt sund’ og sikter til at Norefjorden smalner inn ved Nore. Uvdal, før Opdal, er av norrønt Uppdalr, ‘dalen som ligger høyt’; det er således rundt 160 meter høydeforskjell mellom Fønnebøfjorden i nedre del av Uvdal og munningen av Uvdalselva i Numedalslågen nedenfor Rødberg.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Loftsgard, Torstein K.: Gards- og ættesoge for Nore, 1973, seks bind, Finn boken
  • Solhjell, Kåre Olav: Bygdehistorie for Nore og Uvdal, 1992–2006, fire bind, Finn boken
  • Sønsterud, Kåre: Gards- og ættesoge for Uvdal, 1997–2001, seks bind, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg