Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Hjartdal, kommune i Telemark fylke, vest for Notodden, omkring Hjartdøla og Skogsåa gjennom Tuddal med tilløp. Omfatter fjellbygdene Hjartdal og Tuddal, den bredere dalbygda Sauland, og store fjell- og skogvidder mot Gausta i nord og Lifjell i sør.

Berggrunnen tilhører det sentrale grunnfjellsområde; bergartene veksler mellom gneis og Telemarksuitens harde kvartsitt, som gir de høyeste fjellene. Sør for hoveddalen finner vi Mælefjell (1413 moh.) på grensen mot Seljord, i nordvest Vindeggen (1516 moh.). Kommunens høyeste punkt (ca. 1590 moh.) er på Gaustaråen, den sørøstlige utløperen fra Gausta, på grensen mot Tinn. Området Brattefjell/Vindeggen sørvest for Gausta er landskapsvernområde.

Folketallet i kommunen sank fra cirka 30 000 innbyggere i 1850 til cirka 2 000 etter siste krig. Siden har det, med unntak for 1970- og 1980-årene, hatt svak nedgang og var 1 633 i 2004. I Sauland sørøst i kommunen er dalen åpen, med gode muligheter for jord- og skogbruk. Bebyggelsen med administrasjonssenteret Sauland ligger i dalbunnen, på marine avleiringer avsatt da havet nådde lenger inn over land enn i dag. I Hjartdal kirkebygd ligger bebyggelsen på moreneavsetninger i dalsidene, opp til crika 600 moh. Tyngden av bosetningen i Tuddal ligger i kirkebygda. Kommunen har ingen tettsteder.

Jord- og skogbruk domineres av husdyrhold i kombinasjon med skogen og andre næringer, særlig bygge- og anleggsarbeid. Klima, jordbunn og terreng er gunstigst for jordbruk i Sauland, og her dyrkes noe korn. Av de yrkesaktive har 48 prosent (2001) arbeid utenfor kommunen, særlig i Notodden og i Seljord. Turismen har stor betydning i fjellbygdene (Tuddal), med bl.a. hyttebebyggelse.

Hjartdal er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 466 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, det største er Hjartdøla kraftverk (i drift fra 1958), som utnytter vassdragene vest for Tuddal og nord for hoveddalføret.

E 134 (DrammenHaugesund) går gjennom kommunen i sør. Fra Sauland går vei gjennom Tuddal, videre langs østsiden av Gausta til Rjukan, passhøyde 1260 moh. (øvre del stengt om vinteren).

Hjartdal hører til Sør-Øst politidistrikt, Aust-Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med FlesbergKongsbergNore og UvdalNotoddenRollag og Tinn.

Hjartdal kommune tilsvarer soknet Hjartdal i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hjartdal til Øvre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Hjartdal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Hjartdal, Kvammen, Lonar, Midtbygda Sauland, Landsverk, Hovde/Sønderland, Tuddal/Bondal, Kovedalen og Bjordøla.

Hjartdal kirke fra 1809 har prekestolalter og galleri med rike utskjæringer. Risvolloftet på Holm nær kirken er fredet og datert 1471. På Frøland ved Sauland står et loft fra senmiddelalderen. Sauland stavkirke revet 1860. I Ytre Hjartdal finnes gamle hus på gårder som Løksli, Haugan og Øverbø. På Øvre Åbø i Hjartdal og Søndre Bøen i Tuddal finnes loft fra 1200-tallet. Tuddal bygdetun med gamle hus og redskaper. Her ligger for øvrig Buen kulturverksted, samt Tuddal Amfi m.m. I Bondal gårdsmuseum.

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en sølv stående hjort mot en grønn bakgrunn; illustrerer en mindre hjortestamme i kommunen.

Navnet kommer trolig av et eldre navn Hjarta på Hjartdøla, av dyrenavnet 'hjort'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.