Tinn

Faktaboks

Landareal
1 848 km²
Innbyggertall
5 780
Administrasjonssenter
Rjukan
Fylke
Vestfold og Telemark (fra 01.01.2020, tidligere Telemark)
Innbyggernavn
tinndøl
Målform
nøytral
Kommunenummer
3818 (fra 01.01.2020, tidligere 0826)
Høyeste fjell
Gaustatoppen (1883 moh.)

Kommunevåpen

Tinn. Utsikt over administrasjonssenteret Rjukan. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Tinn er en kommune lengst nord i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen omfatter dalene som munner ut i Tinnsjå, med skog- og fjelltraktene omkring. I øst og nord grenser Tinn mot Viken. Vestgrensen er mot Vinje fra Møsvassdammen og nordover. Mot sør går grensen mot Seljord, Hjartdal og Notodden. Tinn omfatter sørøstre del av Hardangervidda.

Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964, da området øst for Tinnsjå i tidligere Hovin kommune ble slått sammen med Tinn kommune. Området vest for Tinnsjå, Rudsgrend og Busnesgrend i tidligere Hovin kommune, ble overført til Notodden kommune.

Natur

Vestfjorddalen med Rjukan. Utsikt mot Gausta.

Av .
Lisens: CC BY NC SA 2.0

De største dalene ligger rundt nordenden av Tinnsjå. Tessungdalen med Austbygde, Gauset med Mår, Gjøystdal med Gjøyst og Husvolldalen med Husvollåe. Vestfjorddalen med Rjukan og elva Måna munner ut i Vestfjorden, en vestgående arm av sjøen. Tinnsjå og dalene er skåret dypt ned i fjellmassivet, særlig rundt sjøens nordende, hvor bratte dalsider når opp i 1000 meter over havet.

Berggrunnen i hele Tinn er av grunnfjellsalder, men det er store forskjeller mellom Telemarksformasjonens kvartsitter og porfyrer i den midtre og østre del og granittene i nord og vest. Topografien er preget av store høydeforskjeller. De to mest markerte toppene, Gausta (1883 meter over havet) og Store Ble (Bletoppen) i sørøst (1342 meter over havet) består av kvartsitt. Grunnfjellsområdet i nordvest utgjør Hardangerviddas sørøstre avslutning og er en vidde på 1100–1300 meter over havet med topper opptil 1500 meter over havet. Barskoggrensen ligger cirka 900 meter over havet, bare noe over en fjerdedel av kommunens areal ligger under denne.

Befolkning og bosetning

Tinn 1951-2019

Mot slutten av 1800-tallet var de tradisjonelle næringene i Tinn i stagnasjon, og folketallet avtok. Den sammensatte og storslåtte naturen gjorde imidlertid tidlig Tinn til et populært turistområde, og til industrikommune ved begynnelsen av 1900-tallet med Rjukanfossens utbygging. I 1900 bodde det 3200 personer i kommunen, i 1920 var tallet 12 200 på grunn av anleggs- og industrivirksomheten. Folketallet har siden hatt ujevn utvikling i takt med utviklingen i industrien på Rjukan. En nedbygging og utflytting av den kjemiske industrien tiltok i 1960-årene, etterfulgt av utflytting og et dramatisk fall i folketallet. I senere år er nedgangen bremset opp; i perioden 2010 til 2019 sank folketallet med 4 prosent.

Det vesentligste av bosetningen finnes i og nær administrasjonssenteret Rjukan. Tyngden av den øvrige bebyggelsen ligger rundt tettstedene Miland og Austbygde.

Næringsliv

Norsk Hydro ble grunnlagt i 1905, og satte i gang gjødselfabrikker på Notodden og Rjukan. Kraftstasjonen på Vemork (bildet) ruvet lenge som Norge største vannkraftanlegg.

Av /Norsk Hydro/flickr.com.
Lisens: CC BY NC SA 2.0
Enkelte dager i året ledes vatnet utenom turbinene, og Rjukanfossen framstår i fordums prakt.
.
Lisens: fri

I kommunen drives det en del jord- og skogbruk. Avvirkningen i skogen er grunnlaget for en viss trevareindustri.

Tinn kommune har i løpet av de siste 100 årene utviklet seg fra et avstengt bygdesamfunn til en moderne tradisjonsrik industrikommune med Rjukan by som administrasjonssenter. Dette skyldes særlig kraftutbygging og Norsk Hydros virksomhet.

Hele kommunen har tradisjonelt vært avhengig av arbeidsplassene i industrien på Rjukan. I 1960-årene overførte Norsk Hydro en økende andel av sin virksomhet til Porsgrunn. Industrien preges i dag av kjemisk industri og verkstedindustri. Rjukan Næringspark, som ligger ved foten av Gaustatoppen og innfallsporten til Hardangervidda, består av 210 dekar landeiendom. Rjukan Næringspark KS eier og forvalter hovedmengden av byggene og infrastrukturen. Cirka 90 prosent av bygningene er utleid, fordelt på industri, lager og kontorlokaler. Det er cirka 20 forskjellige firmaer/forretningsområder som er leietakere i næringsparken. Det er også mange sysselsatte i produksjon av metaller, grafiske produkter og næringsmidler i næringsparken.

Tinn er Telemarks største og Norges sjuende største kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 3114 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ni kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 823 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Vemork kraftverk (i drift fra 1971), Såheim kraftverk (1915), Mår kraftverk(1948), Mæl kraftverk (1957) og Frøystul kraftverk (1995).

Rjukan Arbeiderblad utkommer fem dager i uken (tirsdag – lørdag) og hadde i 2016 et opplag på 1 910.

Samferdsel

Fylkesvei 37 går fra Kongsberg via Gransherad på vestsiden av Tinnsjå opp Vestfjorddalen gjennom Rjukan til Rauland og Vinje, der den møter E134. Fylkesvei 364 går fra Ormemyr på fylkesvei 37 øst og nord for Tinnsjå gjennom Hovin, Tinn Austbygd og Atrå til Mæl på fylkesvei 37. Sommerveier over fjellet gjennom Tuddal til Sauland og fra Austbygde over henholdsvis Imingfjell til Uvdal og Vegglifjell til Veggli, de to sistnevnte i Numedal.

Historikk og kultur

Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork, fotografert i 1935. Fabrikken inneholdt verdens største elektrolyseanlegg, der tungtvann var et lett tilgjengelig biprodukt. Sabotasjene mot fabrikken under andre verdenskrig hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til dette tungtvannet. Hydrogenproduksjonen på Vemork ble innstilt i 1971 og bygget ble revet i 1977.
Av /Galleri Nor .

Norsk IndustriarbeidermuseumVemork er et spesialmuseum for vannkraft og elektrokjemisk industri i Norge. Det viser arbeids- og levevilkår i 1930-årene, samt tungtvannsaksjonen under andre verdenskrig. Til museet hører også den gamle kraftstasjonen med rørgate i dagen. Den var i 1911 et av verdens største kraftverk. I samarbeid med Riksantikvaren autoriserte Miljødirektoratet i 2017 Norsk Industriarbeidermuseum som et verdensarvsenter. Gaustablikk Høyfjellshotell, som i 1970 startet som en liten fjellstue, består i dag av hotell, leiligheter, store flotte fjellhytter og et komplett skisenter. Det er turisthytter og fotturruter på Hardangervidda. Lengst nordvest når kommunen inn til Hardangervidda nasjonalpark. Dal kirke på Dale fra 1775 ble ombygd 1842 og sist restaurert i 1960–1962 under ledelse av Stephan Tschudi-Madsen. Rjukan kirke er en steinkirke fra 1915.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tinn. Tinnsjå sett fra lufta.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Tinn hører til Sør-Øst politidistrikt, Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden og Rollag.

Tinn kommune tilsvarer de fire sokna Atrå/Mæl, Austbygda, Hovin og Rjukan i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tinn til Øvre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

Delområder og grunnkretser i Tinn

For statistiske formål er Tinn kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 37 grunnkretser:

  • Hovin/Austbygde/Tessungdalen:Øverbakke-Urdalen, Fosso, Bergli, Oppbygdi, Heia, Austbygde, Haukås, Lurås, Tessungdalen, Sandsetdalen
  • Atrå/Miland/Mæl: Marum, Gauset, Gjøystdal, Ullern, Miland øst, Miland vest, Rollag, Kalhovd
  • Rjukan: Haddeland, Dale, Tverrgrot, Bjørkhaug, Tveito, Ingolfsland, Rjukan kirke, Bøen-nordre, Bøen-søndre, Sølvolden-Krosso, Svadde, Mæland-Såheim, Veset, Våer, Gvepseborg, Svineroi, Gausdalen, Frøystul, Hjerdalen

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1994) har fem blå dråper, 3 mot 2, mot en sølv bakgrunn; symboliserer vannkraft.

Navnet er opprinnelig navn på Tinnsjå. Det er ikke sikkert forklart, men kan være i slekt med det svenske sjønavnet Tisnæren som kan ha sammenheng med en rot tis, lyse.

Kart

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dahl, Helge: Rjukan, 2. utg., 1988-2000, 3 b., Finn boken
  • Einung, Halvor H.: Tinn soga, 1926-1942, 2 b., Finn boken
  • Sauro, Herbjørn K.: Hovin-soga, 1987, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg