Gaustadtoppen
Gaustadtoppen. Av /NTB. Begrenset gjenbruk

Tinn

Faktaboks

Etymologi

Truleg eit opphavleg namn på Tinnsjå; ikkje sikkert tydd.

Administrasjonssenter
Rjukan
Fylke
Vestfold og Telemark (frå 01.01.2020, tidlegare Telemark)
Innbyggertall
5 512 (2022)
Landareal
1 848 km²
Høyeste fjell
Gaustatoppen (1883 moh.)
Innbyggernavn
tinndøl
Målform
nøytral
Kommunenummer
3818 (frå 01.01.2020, tidlegare 0826)

Kommunevåpen

Kart: Tinn kommune i Telemark
Tinn kommune i Telemark fylke.
Kart: Tinn kommune i Telemark
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Tinn

Tinn. Utsikt over administrasjonssenteret Rjukan. Biletet er henta frå papirleksikonet Store norske leksikon, gitt ut 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Tinn er ein kommune lengst nord i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen omfattar dalane som munnar ut i Tinnsjå, med skog- og fjelltraktene omkring. I aust og nord grensar Tinn mot Viken. Vestgrensa er mot Vinje frå Møsvassdammen og nordover. Mot sør går grensa mot Seljord, Hjartdal og Notodden. Tinn omfattar den søraustre delen av Hardangervidda.

I 1860 vart delar av Tinn slått saman med delar av Hjartdal til den nye kommunen Gransherad. Hovin vart skilt ut som eigen kommune frå Gransherad i 1886, og i 1903 vart ein del av Tinn kommune ført over til Hovin. Kommunen fekk dei noverande grensene sine i 1964, då området aust for Tinnsjå i tidlegare Hovin kommune vart slått saman med Tinn kommune. Området vest for Tinnsjå, det vil seie Rudsgrend og Busnesgrend i tidlegare Hovin kommune, vart overført til Notodden kommune.

Natur

Gausta

Vestfjorddalen med Rjukan. Utsikt mot Gausta.

Av .
Lisens: CC BY NC SA 2.0
Tinnsjå
Tinnsjå er Noregs tredje djupaste innsjø.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Dei største dalane ligg rundt nordenden av Tinnsjå. Tessungdalen med Austbygde, Gauset med Mår, Gjøystdal med Gjøyst og Husvolldalen med Husvollåe. Vestfjorddalen med Rjukan og elva Måna munnar ut i Vestfjorden, ein vestgåande arm av sjøen. Tinnsjå og dalane er skore djupt ned i fjellmassivet, særleg rundt nordenden av sjøen, der bratte dalsider når opp i 1000 meter over havet.

Berggrunnen i heile Tinn er av grunnfjellsalder, men det er store skilnader mellom Telemarksformasjonen sine kvartsittar og porfyrar i den midtre og austre delen og granittane i nord og vest. Topografien er prega av store høgdeforskjellar. Dei to mest markerte toppane, Gausta (1883 meter over havet) og Store Vart (Bletoppen) i søraust (1342 meter over havet) er av kvartsitt. Grunnfjellsområdet i nordvest utgjer den søraustre avslutninga av Hardangervidda og har ei vidde på 1100–1300 meter over havet med toppar opptil 1500 meter over havet. Barskoggrensa ligg cirka 900 meter over havet, og berre ein firedel av kommunearealet ligg under denne.

Befolkning og busetjing

Tinn 1951-2019
Tinn 1951-2019

Mot slutten av 1800-talet var dei tradisjonelle næringane i Tinn i stagnasjon, og folketalet minka. Den samansette og storslåtte naturen gjorde likevel Tinn tidleg til eit populært turistområde. Ved byrjinga av 1900-talet, med utbygging av Rjukanfossen, vart Tinn ein industrikommune. I 1900 budde det 3200 personar i kommunen, medan i 1920 var talet 12 200 på grunn av anleggs- og industriverksemda. Folketalet har sidan hatt ujamn utvikling i takt med utviklinga i industrien på Rjukan. Ei nedbygging og utflytting av den kjemiske industrien tok til i 1960-åra, følgd av utflytting og eit dramatisk fall i folketalet. I seinare år har nedgangen bremsa opp. I perioden 2013 til 2022 gjekk likevel folketalet ned med 7,7 prosent.

Det meste av busetjinga finst i og nær administrasjonssenteret Rjukan, elles rundt tettstadene Miland og Austbygde.

Kart over Tinn kommune
Kart over Tinn kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Vemork kraftstasjon

Norsk Hydro vart grunnlagt i 1905, og sette i gang gjødselfabrikkar på Notodden og Rjukan. Kraftstasjonen på Vemork (biletet) ruva lenge som Noregs største vasskraftanlegg.

Av /Norsk Hydro/flickr.com.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Enkelte dagar i året blir vatnet leidd utanom turbinane, og Rjukanfossen verkar i fordoms prakt.

.
Lisens: fri

I kommunen blir det drive ein del jord- og skogbruk. Avverking i skogen er grunnlaget for ein viss trevareindustri.

Tinn kommune har dei siste 100 åra utvikla seg frå eit avstengt bygdesamfunn til ein tradisjonsrik og moderne industrikommune med Rjukan by som senter. Dette kjem særleg av kraftutbygginga og Norsk Hydros verksemd.

Heile kommunen har tradisjonelt vore avhengig av arbeidsplassane i industrien på Rjukan. I 1960-åra overførte Norsk Hydro ein aukande del av verksemda si til Porsgrunn. Industrien blir i dag prega av kjemisk industri og verkstadindustri. Det er òg mange sysselsette i produksjon av metall, grafiske produkt og næringsmiddel.

Turismen er i sterk vekst i Tinn, basert dels på Rjukans viktige industri- og krigsminne, dels på fjellområda. I seinare år er store område lagt ut til hyttebygging, og Tinn har utvikla seg til ein stor hyttekommune med 3557 hytter og fritidsbustader (2022). I perioden 2006-2022 auka talet på hytter med 46 prosent.

Tinn er Telemarks største og Noregs sjuande største kraftkommune, med ein gjennomsnittleg årsproduksjon på 3114 gigawattimar (GWh) per 2016. Det er ni kraftverk i kommunen, høgaste fallhøgd er 823 meter. Kraftverka med høgast snittproduksjon er Vemork kraftverk (i drift frå 1971), Såheim kraftverk (1915), Mår kraftverk (1948), Mæl kraftverk (1957) og Frøystul kraftverk (1995).

Rjukan Arbeiderblad kjem ut fem dagar i veka og hadde i 2016 eit opplag på 1910.

Samferdsel

Fylkesveg 37 går frå Kongsberg via Gransherad på vestsida av Tinnsjå opp Vestfjorddalen gjennom Rjukan til Rauland og Vinje, der han møter E134. Fylkesveg 364 går frå Ormemyr på fylkesveg 37 aust og nord for Tinnsjå gjennom Hovin, Tinn Austbygd og Atrå til Mæl på fylkesveg 37. Sommarvegar over fjellet gjennom Tuddal til Sauland og frå Austbygde over høvesvis Imingfjell til Uvdal og Vegglifjell til Veggli, dei to sistnemnde i Numedal.

Historikk og kultur

Vemork kraftstasjon
Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork, fotografert i 1935. Fabrikken inneholdt verdens største elektrolyseanlegg, der tungtvann var et lett tilgjengelig biprodukt. Sabotasjene mot fabrikken under andre verdenskrig hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til dette tungtvannet. Hydrogenproduksjonen på Vemork ble innstilt i 1971 og bygget ble revet i 1977.
Av /Galleri Nor .
Maleri

Thomas Fearneleys måleri syner draktskikken i Tinn slik han var i fyrste helvta av 1800-talet. Kvinnedraktene på biletet syner den same draktskikken som ei bevart bruredrakt frå 1853, som er omtala i artikkelen.

Maleri
Av .

Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork er eit spesialmuseum for vasskraft og elektrokjemisk industri i Noreg. Det viser arbeids- og levevilkår i 1930-åra, og dessutan tungtvassaksjonen under andre verdskrigen, som viser til ein av dei viktigaste sabotasjeaksjonane som Vemork kraftstasjon var utsett for. I 1943 sprengde norske motstandsfolk Vemork for å stoppe den tyske produksjonen av tungtvatn, som vart brukt i utviklinga av atomvåpen. Til museet høyrer òg den gamle kraftstasjonen med røyrgate i dagen. Vemork var i 1911 eit av dei største kraftverka i verda. Industriarbidermuseet inngår i verdsarvsenteret Rjukan-Notodden industriarv.

Gaustatoppen, som ein kan nå anten til fots eller ved å ta Gaustabanen inne i fjellet, har den vidaste utsikta i landet. Frå den tronge Vestfjorddalen går Krossobanen, den første taubanen i Europa, opp til 886 meter over havet, eit utgangspunkt for turar innover Hardangervidda. Gaustablikk Høyfjellshotell, som i 1970 starta som ei lita fjellstove, består i dag av hotell, leilegheiter, hytter og eit komplett skisenter. Lengst nordvest når kommunen inn til Hardangervidda nasjonalpark. Dal kyrkje på Dale frå 1775 vart ombygd 1842 og sist restaurert i 1960–1962 under leiing av Stephan Tschudi-Madsen. Rjukan kyrkje er ei steinkyrkje frå 1915.

Administrativ inndeling og offentlege institusjonar

Tinn høyrer til Sør-Øst politidistrikt, Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen saman med Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag og Sigdal.

Tinn kommune svarer til dei fire sokna Atrå/Mæl, Austbygda, Hovin og Rjukan i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kyrkja.

Mot slutten av 1800-talet høyrde Tinn til Øvre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

Delområde og grunnkrinsar i Tinn

For statistiske formål er Tinn kommune (per 2016) delt inn i tre delområde med til saman 37 grunnkrinsar:

  • Hovin/Austbygde/Tessungdalen:Øverbakke-Urdalen, Fosso, Bergli, Oppbygdi, Heia, Austbygde, Haukås, Lurås, Tessungdalen, Sandsetdalen
  • Atrå/Miland/Mæl: Marum, Gauset, Gjøystdal, Ullern, Miland øst, Miland vest, Rollag, Kalhovd
  • Rjukan: Haddeland, Dale, Tverrgrot, Bjørkhaug, Tveito, Ingolfsland, Rjukan kirke, Bøen-nordre, Bøen-søndre, Sølvolden-Krosso, Svadde, Mæland-Såheim, Veset, Våer, Gvepseborg, Svineroi, Gausdalen, Frøystul, Hjerdalen

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1994) har fem blå dropar, 3 mot 2, mot ein sølv bakgrunn. Dette symboliserer vasskraft.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dahl, Helge: Rjukan, 2. utg., 1988-2000, 3 band. Les på nb.no: Band 1 Band 2 Band 3
  • Einung, Halvor H.: Tinn soga, 1926-1942, 2 band. Band 1 Band 2
  • Sauro, Herbjørn K.: Hovin-soga, 1987.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg