Bugården er en bydel i Sandefjord, Vestfold, vest for bykjernen. Steinalderfunn. Bugårdsparken har idrettsanlegg, naturpark og Jotunhallen. Eiendommen Bugården tilhørte på 1500-tallet storgodseieren Gyrvhild Fadersdotter Sparre.