Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Andebu. Høyjord kirke er Vestfolds eneste bevarte stavkirke. Koret er fra annen halvdel av 1100-tallet, og skipet fra annen halvdel av 1200-tallet. Kirken har rester av dekorasjoner fra middelalderen.

A. Aronsen. begrenset

Andebu, kommune i indre Vestfold fylke, grenser til kommunene Larvik, Lardal, Re, Stokke og Sandefjord.

Stokke, Sandefjord og Andebu kommuner har blitt enige om å slå seg sammen til Sandefjord kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble besluttet i statsråd 24. april 2015 med virkning fra 1. januar 2017.

Andebu er preget av lave åser og små dalfører; ca. 3/4 av arealet ligger lavere enn 160 moh.; høyeste punkt er Brånafjell (399 moh). Berggrunnen hører til Oslofeltets magmabergarter, og inneholder ganske mye porfyrbergarter; i Kodal finnes apatitt. Atskillige marine løsavsetninger i de lavereliggende områder. Kommunen har fire naturreservater: Dalaåsen (bøkeskog), Flisefyr-Hidalen (skog), Veggermyra og Nordre Skarsholttjønn (begge myr).

Bosetningen er spredt, med konsentrasjoner i og rundt tettstedene Andebu (administrasjonssenter) i øst (2133 innb. 2015), Høyjord (358 innb. i 2015i nord, samt Kodal (960 innb. i 2015) i sør; sistnevnte strekker seg så vidt inn i Sandefjord kommune. I perioden 2000-15 var befolkningsveksten i kommunen på 25,3 % mot 14,0 % i fylket som helhet. Andebu var med dette den kommunen i fylket som hadde den sterkeste befolkningsvekst i denne perioden.

I 2014 var andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: helse og sosialtjenester 41,3 %, undervisning 12,1 %, varehandel og motorvognreparasjoner 9,6 %, industri 7,7 % og elektrisitet og vann og renovasjon 7,7 %. Kommunen har betydelig jordbruk med hovedvekt på korndyrking. Andebu er den kommune i Vestfold som har den tredje største skogavvirkning etter Larvik og Lardal.  I 2014 var 5,0 % sysselsatt innen jordbruk og skogbruk. Industribedriftene er små; næringsmiddelindustri, treindustri og verkstedsindustri. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 64,0 %. De fleste utpendlere arbeider i Sandefjord og Tønsberg.

Kommunen har flere fylkesveiforbindelser til de omliggende kommuner, bl.a. Fv. 312 Andebu tettsted til Tønsberg, Fv. 305 fra Kodal til Sandefjord via Natvallkrysset på E18 og fra Høyjord Fv. 312 og deretter Fv. 306 til Horten. Fra Hesbykrysset på E18 går Fv. 312 til Andebu.

Andebu hører til Sør-Øst politidistrikt, Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med HofHolmestrandHortenLardalLarvikNøtterøyReSandefjordStokkeTjøme og Tønsberg.

Andebu kommune tilsvarer de tre soknene Andebu, Høyjord og Kodal i Sandefjord prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Andebu til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

For statistiske formål er Andebu kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 19 grunnkretser:

  • Kodal: Gjerstad, Hvitstein, Trevland, Rismyr, Prestbøen
  • Andebu: Skjelland, Døvle, Prestegården, Askjem, Gravdal, Gran
  • Høyjord-Vestre Andebu: Bråvold, Skarsholt, Torp, Dalsroa, Bøen, Moa, Skjelbred, Heimda

Vidaråsen Landsby i Andebu er et bo- og arbeidsfellesskap for både mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. Stiftelsen Signo har i Andebu fire virksomheter: Signo døvblindesenter, Signo Vivo, Signo skole- og kompetansesenter og Signo Grantoppen AS.

Høyjord sogn har Vestfolds eneste stavkirke, med rester av dekorasjoner fra middelalderen og på spiret en bronsefløy fra 1200-tallet. Kirken er en av tre stavkirker i Norge som har midtstolpe som bærende konstruksjon. Midtstolpen symboliserer Kristus. Rett nord for Andebu tettsted ligger Andebu kirke, en steinkirke fra middelalderen med altertavle og prekestol i renessansestil. Andebu kirke har Norges eldste bevarte kirkebok, fra 1623. Kirken er en av de ca. 380 kirker hvor det ble holdt valg i 1814.

De eldste funnene i kommunen er fra yngre steinalder og er således ca. 4000 år gamle. Det dreier seg om funn av redskaper, i hovedsak økser laget av flint og lokale steinsorter.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) viser 3 sølv triangler på grønn bakgrunn. De danner en stilisert A for Andebu, og symboliserer kommunens tre sogn (Andebu, Høyjord og Kodal) og med grønt for jord- og skogbruk.

Navnet Andebu kommer av norrønt Andabu, usikker tolkning; første ledd kan være flertall av norrønt ǫnd, 'forstue'; siste ledd er bu, 'boplass'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.