Agder lagmannsrett

Agder lagmannsrett er en domstol i Skien som ble opprettet i 1936. Området der domstolen har domsmyndighet kalles Agder lagdømme.

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Agder lagmannsrett er ankeinstans for de sju tingrettene i lagdømmet, både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for de seks jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Agder lagmannsrett har (november 2020) 23 faste dommere, hvorav en jordskiftelagdommer. Førstelagmann er Dag Bugge Nordén.

To lagsogn

Agder lagdømme omfatter to lagsogn (rettskretser).

Vestfold og Telemark lagsogn

Vestfold og Telemark lagsogn omfatter Vestfold og Telemark fylke, hvor det er fire tingretter:

  • Vestfold tingrett, opprettet 1. januar 2019 etter sammenslåing av Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett.
  • Aust-Telemark tingrett
  • Vest-Telemark tingrett
  • Nedre Telemark tingrett

Agder lagsogn

Agder lagsogn omfatter Agder fylke, hvor det er tre tingretter:

  • Aust-Agder tingrett
  • Lister tingrett
  • Kristiansand tingrett

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Mona Formo

Følgende tekst bør endres: "Vestfold lagsogn (omfatter det tidligere Vestfold fylke, med Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett)"

Årsak: Nordre Vestfold, Tønsberg, Sandefjord og Larvik tingretter ble pr. 01.01.2019 slått sammen til Vestfold tingrett.

svarte Jon Gisle

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette. Jeg har rettet i overensstemmelse med dine anvisninger og skal med det første også gå gjennom resten av artikkelen om Agder lagmannsrett.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg