Agder lagmannsrett

Artikkelstart

Agder lagmannsrett er en domstol som ble opprettet i 1936 med sete i Skien. Den er en av de seks lagmannsrettene i Norge. Området der domstolen har domsmyndighet kalles Agder lagdømme. Området tilsvarer Agder fylke og Vestfold og Telemark fylke.

Agder lagmannsretts plass i rettssystemet

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer:

Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Agder lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, både i sivile saker og straffesaker. Agder lagmannsrett er også ankeinstans for jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Agder lagmannsrett har (våren 2021) 23 faste dommere, hvorav en jordskiftelagdommer. Lagmannsretten har dessuten knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som er gått av med pensjon, men som kan gjøre tjeneste til de fyller 73 år. Førstelagmann er Dag Bugge Nordén.

Tre lagsogn

Etter ikrafttredelsen av domstolsreformen 26. april 2021 omfatter Agder lagdømme tre lagsogn (rettskretser) med hver sin tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Mona Formo

Følgende tekst bør endres: "Vestfold lagsogn (omfatter det tidligere Vestfold fylke, med Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett)"

Årsak: Nordre Vestfold, Tønsberg, Sandefjord og Larvik tingretter ble pr. 01.01.2019 slått sammen til Vestfold tingrett.

svarte Jon Gisle

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette. Jeg har rettet i overensstemmelse med dine anvisninger og skal med det første også gå gjennom resten av artikkelen om Agder lagmannsrett.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg