Sandefjord

Sandefjord kommune i Vestfold fylke omfatter de tidligere kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke. Som et ledd i regjeringen Solbergs kommunereform overleverte ordførerne fra disse kommunene 6. februar 2015 en søknad til kommunalministeren om å slå seg sammen til Sandefjord kommune. Sammenslåingen ble vedtatt i statsråd 24. april 2015 med virkning fra 1. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 21 artikler: