IB, internasjonal eksamen som gir grunnlag for opptak ved universiteter og høyskoler i de fleste land. Eksamen kan tas ved skoler over hele verden og administreres gjennom International Baccalaureate Office i Genève. I Norge har flere både offentlige og private videregående skoler IB-linje.