Hvalbåt, maskindrevet fartøy utstyrt for å harpunere storhval og taue dem til hvalkokeri, ble brukt i pelagisk hvalfangst frem til 1960-årene. Verdens første dampdrevne hvalbåt ble bygd av S. Foyn i 1863. Det fantes mange store hvalbåter i Norge, særlig i vestfoldbyene, opp til ca. 1960. Båtene ble drevet med dampmaskin, unntatt de aller siste typene, som hadde diesel og vripropell. Hvalbåtene var 40–50 m lange stålskip med ca. 1800 hk, fart ca. 15 knop. De hadde gangbane fra kommandobroen for rask atkomst ned til harpunkanon i baugen, linespill på fordekket for å gi ut og hale inn stor lengde harpunline, utkikkstønne i formasten og ekkolodd for å lokalisere hval under vann.