Bekkelaget, (siste ledd lag, 'fiskersted'), bolig- og industristrøk i sørøstlige Oslo, Nordstrand bydel, omfattet opprinnelig bare stranden langs Bunnefjorden med øyene utenfor. Bekkelaget skole opprettet 1859. Etter Østfoldbanens åpning 1879 dannet det seg et villastrøk fra Nedre Bekkelaget oppover mot Bekkelagshøgda. Bekkelaget stasjon ble revet i 1958. Bekkelaget kirke ble innviet 1924. Navnet Bekkelaget brukes i dag også om områdene på Bekkelagshøgda. Containerhavn (Ormsundkaia), kloakkrenseanlegg for de søndre deler av Oslo og deler av Oppegård.