Temaside

#exphil

Her er Store norske leksikons samling av artikler du kan lese til examen philosophicum. Siktemålet med ex.phil. er å bli bevisst om vitenskapens grunnlagsproblemer og bli trent i kritisk og selvstendig tenkning. Pensum varierer fra sted til sted, men dette er et utvalg tema som ofte er sentrale.

Standard sza5eb2b

abortkampen

Kampen om kvinners rett til selvbestemt abort i Norge startet i 1913 da kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller skrev et avisinnlegg hvor hun argumenterte for å avkriminalisere abort. Den fortsat...

liberalisme

Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologier som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige...

Standard marywollstonecraft

Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft var en britisk forfatter og feministisk filosof. Hennes hovedverk A Vindication for the Rights of Women argumenterer for lik utdanning av kvinner og menn. I Norge er Wollstonecr...

Standard beauvoirsimonede

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, fransk forfatter og filosof, den mest fremtredende i kretsen omkring Jean-Paul Sartre. I romaner, dramatikk og essays diskuterer hun filosofiske problemer: spørsmål om frihet og...