I filosofien brukes begrepet maksime av Kant om en moralsk handlings subjektivt motiverende prinsipp, som ifølge det kategoriske imperativs krav må kunne gjøres til allmenngyldig lov.